Omeprazol, lek-lek interakcije

Omeprazol je jedan od najčešće korišćenih lekova za terapiju duodenalnog i gastričnog ulkusa. Pored toga što se vrlo često propisuje, pacijenti ga neretko uzimaju i bez adekvatnog nadzora. Taj nedostatak nadzora može dovesti do povećanog rizika za klinički značajne interakcije lekova(1).

*Digoksin*
Studije su pokazale da istovremena upotreba omeprazola (20 mg dnevno) i digoksina kod zdravih ispitanika povećava bioraspoloživost digoksina za 10%(2). Upravo zbog toga je potrebna povećana opreznost kada se omeprazol primenjuje u visokim dozama kod starijih pacijenata koji u svojoj trepiji imaju propisan digoksin. U tom slučaju je potrebno pojačati monitoring digoksina.

*Klopidogrel*
Rezultati studije sa zdravim ispitanicima su pokazali da postoji interakcija između klopidogrela (doza opterećenja 300 mg i doza održavanja 75 mg) i omeprazola (80 mg na dan), što dovodi do smanjenja izloženosti aktivnom metabolitu klopidogrela i smanjenoj maksimalnoj inhibiciji ADP-indukovane agregacije trombocita (3). Shodno rezulatatima studija kao mera opreza, savetuje se izbegavanje istovremene primene omeprazola i klopidogrela.

*Fenitoin*
Kako je omeprazol umereni inhibitor CYP2C19 (glavni enzim za metabolizam omeprazola), on stupa u interakcije sa aktivnim supstancama koje se takođe metabolišu preko CYP2C19 enzima. Kada se lekovi kao što su R-varfarin i drugi antagonisti vitamina K, cilostazol, diazepam i fenitoin koji se metabolišu preko CYP2C19 enzima primene istovremeno sa omeprazolom, njihov metabolizam može biti smanjen čime se povećava sistemska izloženost ovim lekovima. Sa tim u vezi preporučuje se monitoring koncentracija fenitoina u plazmi tokom prve dve nedelje nakon uvođenja omeprazola u terapiju.

*Oralni preparati gvožđa*
Omeprazol može smanjiti apsorpciju oralnih preparata gvožđu. To naravno možemo da pratimo tako što ćemo proveriti laboratoriju. Ukoliko zalihe gvožđa ne rastu, a hemoglobin se ne poboljšava, trebalo bi razmotriti potrebe za omeprazolom dok je pacijent na oralnoj trepiji preparatima gvožđa.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.


Uticaj inhibitora protonske pumpe na resorpciju vitamina B12, magnezijuma i kalcijuma

Inhibitori protonske pumpe (IPP) su lekovi koji ireverzibilno inhibiraju
H+K+-ATP-azu – protonsku pumpu u parijentalnim ćelijama želuca i na taj način inhibiraju i bazalno i stimulisano lučenje kiseline. IPP odnosno omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol i rabeprazol se uzimaju 15-30 minuta pre jela (pre doručka).
Ovi lekovi prouzrokuju najbržu i najjaču supresiju lučenja hlorovodonične
kiseline želuca, tako da dovode do bržeg zaceljenja ulkusa u poređenju sa
antagonistima H2 receptora. Baš iz tih razloga oni se primenjuju kod lečenja ulkusa povezanog sa bakterijom Helicobacter pylori, gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB-a), dispepsije, Zollinger-Ellison-ovog sindroma, ulkusa koji su povezani sa terapijom lekovima iz grupe NSAIL…
Njihovi neželjeni efekati su veoma retki. Mogu se javiti abdominalni bol, muka, nadutost, konstipacija i dijareja. Pored toga mogu se javiti i osip, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima. No kao što možete videti u naslovu IPP utiču i na resorpciju vitamina B12, kalcijuma, gvožđa i magnezijuma. Naime ovi lekovi smanjujući lučenje želudačne kiseline, mogu smanjiti resorpciju vitamina B12 (cijanokobalamin) usled hipohlorhidrije ili ahlorhidrije. Na ovo posebno treba obratiti pažnju kod dugotrajne terapije ovim lekovima, kako bi se smanjila šansa za razvoj perniciozne anemije.

Tokom primene ovih lekova duže od tri meseca, a naručito kada se koriste
duže od godinu dana može se javiti hipomagnezijemija.
Zato je bitno tokom njihovog korišćenja obratiti pažnju na moguću pojavu
ozbiljnih znakova hipomagnezemije kao što su iscrpljenost, tetanija, delirijum, konvulzije, vrtoglavice i ventrikularna aritmija, koji u početku mogu biti prikriveni i lako ih je prevideti. Ukoliko se ovakvi simptomi jave, obavezno se javite vašem lekaru, kako bi vam evantualno preporučio adekvatnu terapiju za suplementaciju magnezijumom i prekid terapije inhibitorima protonske pumpe. Dalje, kada pričamo o ovom uticaju IPP na magnezijum, ne možemo a da ne spomenemo i pacijente kod kojih se očekuje produžena terapija ili koji uzimaju IPP sa digoksinom ili drugim lekovima koji mogu dovesti do hipomagnezemije (npr. diuretici), kod takvih pacijenata bi bila potrebna kontrola koncentracije magnezijuma pre započinjanja terapije sa IPP i naravno periodično za vreme terapije.

IPP posebno ako se koriste u velikim dozama i tokom dužeg perioda,
odnosno duže od godinu dana, mogu u manjoj meri povećati rizik od fraktura kuka, ručnog zgloba i kičme, posebno kod starijih pacijenata, odnosno kod pacijenata kod kojih postoje drugi faktori rizika. Naime studije su pokazale da inhibitori protonske pumpe mogu povećati ukupni rizik od fraktura za 10-40%. Zbog toga je bitno da se pacijenti sa rizikom od osteoporoze leče u skladu sa važećim smernicama uz naravno adekvatnu suplementaciju vitamina D i kalcijuma.

Takođe novije studije pokazuju da duža primena ovih lekova povećava rizik od nastanka pneumonije i infekcije prouzrokovane Clostridium
difficile
, ali o tome u nekom drugom tekstu.

mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

 

 

Laktuloza- osmotski aktivni laksans

Laktuloza je sintetski disaharid koji se sastoji od galaktoze i fruktoze. Ona je rezistentna na delovanje interstinalne disaharidaze, ali se u kolonu pod dejstvom bakterija hidrolizuje do kratkolančanih masnih kiselina. Ove kiseline se delom resorbuju, ali delom i ostaju u kolonu gde ispoljavaju svoj laksativni efekat.
Ovaj disaharid se primenjuje u:
– terapiji konstipacije i u stanjima u kojima se meka stolica smatra medicinski korisnom (hemoroidi, operacija postkolona/analne regije)
– terapiji i prevenciji hepatične encefalopatije (portalna sistemska encefalopatija), uključujući hepatičnu pretkomu i komu.

Dakle u ovim indikacijama laktuloza se primenjuje u obliku sirupa koji se može koristiti razblažen ili nerazblažen. Takođe ukoliko je neophodno, ovaj sirup se može uzimati sa vodom ili voćnim sokom…
Što se tiče doziranja sirup laktuloze se u terapiji konstipacije može primenjivati jednom dnevno ili podeljeno u dve doze, sa tim da  će lekar doziranje podesiti u skladu sa vašim individualnim potrebama. Dakle kada pričamo o odraslim osobama sa problemom konstipacije početne doze se kreću od 15ml do 45ml, pa se nakon nekoliko dana ova početna doza može prilagodi tako da doza održavanja (15-30ml) bude odgovarajuća terapijskom odgovoru. Pritom je jako bitno naglasiti da je neophodno pojedinačnu dozu laktuloze progutati odjednom i ne držati u ustima duži vremenski period. Takođe kada se ovaj sirup dozira jednom dnevno, dozu treba uzimati uvek u isto vreme, npr. tokom doručka.
Što se tiče kontraindikacija, sirup laktuloze se ne sme uzimati u slučaju:
-poznate preosetljivosti na laktulozu ili bilo koju pomoćnu supstancu leka
-gastrointestinalne opstrukcije
-galaktozemije (nasledni manjak enzima koji pretvaraju galaktozu u glukozu)

Naravno lekar će pre započinjanja terapije isključiti ova stanja kao i postojanje simptoma abdominalnog bola neutvrđenog porekla. Ono što je vama kao pacijentima bitno jeste da u slučaju nedovoljnog terapijskog efekta i nakon nekoliko dana uzimanja ovog sirupa, obratite se lekaru kako bi preispitao dalju terapiju.
Kao što sam na početku teksta rekla, laktuloza je sintetski disaharid, pa se često mogu čuti pitanja pacijenata da li ga smeju uzimati ukoliko imaju dijabetes melitus. Dakle iako bih u tim situacijama možda preporučila neki drugi laksans, ipak i laktuloza može sa se koristi kod tih pacijenata. Naime doze leka koje se koriste za lečenje konstipacije ne bi trebalo da izazivaju probleme kod dijabetičara, međutim visoke doze koje se obično koriste za lečenje hepatičke encefalopatije treba uzeti u razmatranje pri lečenju pacijenata sa dijabetes melitusom.
Kada pričamo o posebnim grupama pacijenata, odnosno pacijentkinja ne možemo da ne spomenemo trudnice. Dakle što se tiče sirupa laktuloze u terapiji konstipacije on se može koristiti u preporučenim dozama i tokom trudnoće i  dojenja.

Međutim sa druge strane laktuloza može stupiti u interakciju sa nekim diureticima ili kortikosteroidima time što pojačava gubitak kalijuma uzrokovan ovim lekovima. Kada pričamo o interakcijama sa lekovima dodala bih i to da naravno veće doze i češća primena laksativa ubrzavaju prolaz crevnog sadržaja i time mogu da utiču na resorpciju drugih lekova, kao i hrane. O ovome posebno povedite računa i potrudite se da ne uzimate lek unutar dva sata od uzimanja sirupa laktuloze.

Što se tiče neželjenih reakcija tokom prvih nekoliko dana lečenja mogu vam se javiti flatulencija (meteorizam). Po pravilu ona nestaje posle nekoliko dana. Takođe kada se primenjuju doze koje su veće od propisanih mogu se javiti bolovi u trbuhu i dijareja. U takvim slučajevima bitno je da se javite lekaru kako bi vam  smanjio propisanu dozu leka.

mr. ph. Kristina Kovačević,
autor bloga Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Eradikacija Helicobacter pylori

Peptički ulkus je čir na sluznici želuca i/ili duodenuma nastao usled destruktivnog dejstva želudačne kiseline i enzima. Uzroci za nastanak ulkusa želuca su H.pylori u 70-85% bolesnika, NSAIL 20-25%, a do 5% su ostali uzroci. Što se tiče ulkusa dvanestopalačnog creva tu statistika pokazuje još veći uticaj H.pylori 92-95%, NSAIL do 5% i ostali uzroci do 3%. Eradikcija H. pylori obično podrazumeva kombinaciju 2-3 antibiotika zajedno sa inhibitorima protonske pumpe u trajanju od 3 do 14 dana.
Pre nego što se upustimo u priču o različitim režimima terapije napomenula bih da na žalost za sada ne postoji režim lečenja koji garantuje ozdravljenje infekcije H. pilori kod 100% pacijenata.

Dakle prema modernim protokolima smatra se da terapija H.pylori mora biti trojna, dva antibiotika i antisekretorni lek (inhibitor protonske pumpe-IPP). Postoje trepijske šeme koje uključuju i bizmut subcitrat. Kao antisekretorni lek koristi se omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabenprazol. Na osnovu meta analize pokazano da IPP nove generacije (rabeprazol i esomeprazol) u poređenju sa IPP prve generacije (omeprazol, lansoprazol i pantoprazol) povećavaju stope lečenja. Što se tiče antibiotika prednost se daje markrolidima (klaritromicin), a kao drugi antibiotik se preporučuje amoksicilin ili metronidazol. Uspešnost ovakve terapije u eradikaciji H.pylori, prema većini kontrolisanih studija je 70%. Kako se kao glavni razlog ovakvog rezultata uspešnosti terapije ističe se porast rezistencije H.pylori na klatritromicin. Ova trojana terapija ostaje preporučena opcija tretmana u regionima gde je poznato da je rezistencija H. pylori na klaritromicin manja od 15%
Dakle u tim slučajevima propisana šema eradikacije je:

  1. IPP 2 puta na dan, klaritromicin 2×500 mg i amoksicilin 2×1 g
  2. IPP 2 puta na dan, klaritromicin 2 x500 mg i metronidazol 2×400 mg (ili tinidazol 2×400 mg)…

U terapiji se može upotrebiti i drugi makrolid, kao što je azitromicin 1000mg tokom tri dana.

Closeup on young woman eating pill

Pored ove trojne terapije sve je veći broj zagovornika za sprovođenje tkzv . sekvencijalne i konkomitantne terapije.
Sekvencijalna terapija pokazuje uspeh terapije od 85 do 90%, a podrazumeva da pacijent pet dana uzima IPP sa amoksicilinom, a potom sledećih pet dana uzima IPP sa klaritromicinom i metronidazol (tinidazol).

Sa druge strene konkomitantna terapija pokazuje uspeh od 93% i preporučuje za područja sa visokom primarnom rezistencijom na klaritromicin. Dakle ova terapija podrazumeva istovremeno davanje IPP uz tri antibiotika ( amoksicilin, klaritromicin i metronidazol) tokom 7 do 10 dana.

Takođe postoji i hibridna terapija , odnosno sekvencijalno-konkomitantna terapija, čiji se uspeh terapije kreće i do 99% koja podrazumeva prvih 7 dana uzimanje IPP + amoksicilina (2×1 g), a potom narednih 7 dana IPP + amoksicilin (2x1g)+klaritromicin (2×500 mg) +metronidazol ( 2×400 mg).

Za kraj bih još spomenula terapiju zasnovanu na levofloksacinu, koja podrazumeva da pacijent istovremeno uzima IPP sa amoksiciklinom i levofloksacinom. Uspeh ove terapije kao prve linije oko 90%, a metaanalize su pokazale da je terapija zasnovana na levofloksacinu u drugoj liniji  je uspešnija od konkomitantne terapije.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Da li suplementi mogu poboljšati varenje?

Muče vas problemi sa varenjem, pa ste odlučili da pomoć potražite u nekom o suplemenata. Tim povodom tekst u nastavku vam donosi informacije koji se to suplementi koriste za poboljšanje varenja, ali i kolika je zaista njihova efikasnost za tu namenu.

Digestivni enzimi i bolje varenje
Hranite se pravilno, fizički ste aktivni, vodite računa o nivou stresa kojem ste izloženi i pored svega imate problema sa varenjem? Možda vam nedostaje važna karika u ovom sistemu, a to su enzimi. Preparati koji sadrže enzime mogu biti registrovani kao lekovi ili kao suplementi i njihovu delatvornost potvrđuje zaista mnogo studija. Kako je moja današnja tema suplemeti priču o lekovima iz ove grupe ostaviću za neki drugi put. Dakle ovi dijetetski suplemnti sadrže enzime biljnog, životinjskog i mikrobiološkog porekla, a njihova upotreba doprinosi lakšem varenju hrane i pruža podršku sistemu za varenje. Naravno iako su registrovani kao dodaci ishrani, njihovu primenu ne treba nikako shavtiti olako i pre njihove primene obavezno se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.

 

Vlakna u rešavaju problema sa opstipacijom
Kada su vlkana i njihova upotreba u pitanju jako je važno o kojim vlaknima je reč, kao i koji je razlog opstipacije. Naime upotreba vlakana kod funkcionalne bolesti creva (čitaj opstipacija bez očiglednog fizičkog uzroka) zapravo nije preporučljivo rešenje ovaj problem, jer nema dovoljno dokaza o efikasnosti. Takođe prilikom primene vlakana podjednako je bitan i adekvatan unos tečnosti, jer u suprotnom može doći samo do pogoršanja zatvora. Znači uz unos vlakana obavezno se mora unositi i tečnost. Generalno, suplementi na bazi vlakana trebaju da vam budu samo kratkoročna pomoć. Dugornočno rešenje ipak treba da bude adekvatna ishrana bogata naravno biljnim vlaknima uz dovoljan unos tečnosti, prvenstveno vode.

Suplement

Probiotički suplemenati kao pomoć u poboljšavanju sastava crevene flore
Prošle nedelje sam vam pisala o najboljim probioticima, tako da ću se potruditi da se ne ponavljam. Dakle postoje prilično jaki dokazi da su probiotici efikasni kada je u pitanju dijareja izazvana antibioticima. Ukratko antibiotici širokog spektra ubijaju sve što stignu, što znači da ne razlikuju „dobre“ bakterije od „loših“, ali zato tu na scenu stupaju probiotici koji imaju sposobnost da vrate crevu floru u ravnotežu i time spreče nastanak dijareje. Prilikom upotrebe probiotika vodite računa da napravite razmak od bar dva sata od uzimanja antibiotika. Dalje istraživanja pokazuju da su probiotici efikasni i kod konstipacje (naručito starih osoba), kao i u tretiranju simptoma sindroma iritabilnog kolona, kao što su gasovi, dijareja, nadimanje.. Dakle probiotici mogu biti veoma korisni kao terapija, samo ukoliko se upotrebe na pravilan način.

Slatki koren kao rešenje kod tegoba sa varenjem hrane
Ova biljka zaista fascinira svojim spektrom delovnja. Zbog prisustva gliciretinske kiseline ona ima protivupalno dejstvo, pa se može koristi u terapiji peptičkog i ulkusa na dvanestopalačnom crevu, dok šećeri iz ekstrakta ove biljke povećavaju osmolaritet crevnog sadržaja, čime deluju kao blagi laksansi. Više o ovoj izvarednoj biljci koja daje ukus negro bombonama možete pročitati u prethodnom postu na liku.

Jabukovo sirće u poboljšanju tolerancije na glukozu
Do sadašnja istraživanja su pokazala da jabukovo sirće odlaže praznjenje želuca i smanjuje glikemijski odgovor na ugljene hidrate. Studije takođe pokazuju da sirće generalno ima ovakav efekat na većinu ljudi, bez obzira na vrstu sirćeta.

 

Za kraj bih dodala da na tržištu postoje i razne čajne mešavine koje za cilj imaju normalizaciju procesa formiranja i lučenja žuči, ali o njima nekom drugom prilikom.

mr. ph. Kristina Bjelica,
autor bloga Generacija Rp/

 

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Koji je najbolji probiotik?

Verovatno ste već čuli da na nekoj od reklama da uz svaki antibiotik uzmete probiotik, međutim kada se nađete za pultom apoteke da preuzmete svoju terapiju shvatate da je ponuda zaista velika. Kako se odlučiti? Koji probiotik je najbolji? Kako bih vam bar malo pomogla prilikom odluke današnji tekst sam posvetila upravo ovoj temi.

Dakle za one koji nisu znali probiotske bakterije su ustavri bakterije koje pomažu u održavanju prirodne ravnoteže organizma, odnosno mikroflore u crevima. Uobičajeni ljudski digestivni trakt sadrži oko 400 vrsta probiotičkih bakterija koje ne dozvoljavaju rast štetnih bakterija i omogućavaju pravilan rad vaših creva. Najveća grupa probiotičkih bakterija u crevima je bakterija mlečne kiseline, od kojih je najpoznatiji Lactobacillus acidophilus. Pored ovih bakterija bitno je spomenuti i Saccharomyces bulardii koji je takođe probiotska supstanca. Međutim za razliku od probiotksih bakterija on ne vrši kolonizaciju digestivnog trakta. Naime nakon primene probiotika koji sadrži u sebi ovaj tropski kvasac, on deluje u crevima oko 3 do 6 dana po prestanku uzimanja, nakon čega se nepromenjen eliminiše iz organizma. Dodala bih još i to da Saccharomyces boulardii je jedini je prirodni probiotik otporan pri kiseloj gastričnoj pH sredini, tako da nepromenjen stiže u creva gde pokazuje lokalno dejstvo.

probiotik

Kada smo ustanovili ko je ko, trebalo bi spomenuti i način njihovog delovanja. Naime treba znati da se različite vrste probiotika bore na različite načine – na primer, one mogu dobiti bitku protiv opasnih bakterija tako što će zajedno sa njima konkurisati za hranu, ili pak mogu kao Saccharomices boulardii neutralisati enterotoksine ili na neki sasvim treći način. Dakle zaključujete i sami da postoje stotine različitih vrsta korisnih probiotskih vrsta, i sve imaju različite efekte. Postavlja se pitanje da li je bolje fokusirati se na određene vrste? U velikoj meri jednostavno se ne zna odgovor na ovo pitanje. Ali s druge strane, postoje neki dokazi koji konkretno ukazuju na to da određeni sojevi probiotika mogu biti posebno dobri u određenim situacijma.

Dijareja povezana sa antibiotikom je, nažalost, uobičajeni problem. Antibiotici širokog spektra ubijaju sve što stignu, što znači da ne razlikuju „dobre“ bakterije od „loših“. Ovo omogućava da na uštrb gubitka dobrih bakterija u crevima potencijalno patogene bakterije rastu, što može prouzrokovati dijareju ili druge crevne probleme. Pretraživanjem referentnih sajtova može se videti da je zaista mnogo istraživanja rađeno na temu delovanja određenih probiotika koji su bili efikasni u borbi protiv dijareje povezane sa antibiotikom. Sve u svemu, iz tih radova vidimo da su probiotici bili efikasniji od placeba i izgleda da su najefikasnije vrste Lactobacillus GG i Saccharomices Boulardii.

Što se tiče hronične idiopatske opstipacije (prevedite „ti imaš zatvor i doktor ne zna zašto“) ispitivanja su pokazala da su probiotici kao grupa korisni i da su bifidobakterije kod tih stanja od posebne koristi.

Pošto se probiotici obično primenjuju uz neku terapiju bitno je spomenuti i njihove interakcije sa lekovima kao jednu od smernica prilikom odabira. Naime kako je Saccharomices boulardii vrsta gljivice jasno je da upotreba bilo kog antigljivičnog leka oralno može umanjiti delovanje ovog probiotika. Međutim sa druge strane ove probiotske gljivice su u potpunosti otporne na sve antibiotike, što ih čini savršenim u borbi protiv antibiotskog kolitisa.

Kao što ste videli kada je u pitanju zdrava flora, dobrobit je najveća od raznovrsnosti bakterija, tako da ne možemo tvrditi koji je probiotik najbolji . Međutim ono što zasigurno znamo je da zdrava crevna flora nikada ne može biti održana samo primenom probiotika. Ovi inzvaredni mikroorganizmi nam mogu itekao pomoći, ali uz njih nam je podjednako bitna pravilna ishrana, spavanje, vežbanje i adekvatno nošenje sa stresom.

mr. ph. Kristina Bjelica,
autor bloga Generacija Rp/

 

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

 

 

Primena alginata u terapiji gorušice

Ukoliko niste znali alginat, odnosno natrijum-alginat predstavlja so alginske kiseline, polisaharida koji je široko zastupljen u ćelijskim zidovima mrkih algi iz kojih se i dobija. Ovi alginati se primenjuju u kulinarstvu i prehrambenoj tehnologiji prilikom proizvodnje zamrznutih dezerata i sladoleda, jer sprečavaju da se formiraju kristali leda koji mogu uništiti glatku teksturu. Mada nije da ne volim sladoled, kao farmaceutu meni je ipak interesantnija njihova primena u terapijske svrhe.
Dakle alginati u kombinaciji sa antacidima se koriste za lečenje gastroezofagealnog refluksa kao što je regurgitacija kiseline, gorušica i loše varenje (povezano sa refluksom), na primer, posle obroka ili tokom trudnoće ili kod pacijenata sa simptomima povezanim sa ezofagitisom. Naime nakon oralne primene leka koji u sebi sadrži natrijum-alginat dolazi do brze reakcije sa želudačnom kiselinom i formira se sloj gela alginske kiseline koji ima skoro neutralni pH i pluta na površini želudačnog sadržaja efektivno sprečavajući gastroezofagealni refluks. Takođe, u ozbiljnim slučajevima umesto želudačnog sadržaja može doći do refluksa ovog sloja u jednjak što izaziva blagotvorno dejstvo. Dakle zaključujete i sami u pitanju je fizičko delovanje alginske kiseline na lokalnom nivou bez njenog ulaska u sisemsku cirkulaciju.

alginat
Kako što ste videli na početku teksta alginska kiselina se u lekovima nalazi u obliku natrijumove soli, pa se zbog toga savetuje poseban oprez prilikom upotrebe tih lekova kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma,
npr. u nekim slučajevima kongestivne srčane insuficijencije i oštećenja bubrežne funkcije.
Što se tiče interakcija bitno je napomenuti da uzimanje alginata sa ostalim lekovima koje primenjujete oralno može smanjiti apsorpciju, a samim tim i efikasnost tih lekova. Da biste ovo izbegli savetujem vam da razdvojite svoju redovnu terapiju od uzimanja alginata bar sat vremena, a najbolje dva. No kao što sam rekla alginati se koriste u terapji u kombinaciji sa antacidima, a kod nas natrijum-alginat nalazi se u kombinaciji sa kalcijum-karbonatom kao antacidom. Zbog ovog prisustva kalcijum-karbonata u preparatu trebalo bi napraviti pauzu od 2 sata između uzimanja ovih tableta i drugih lekova, a posebno H2-antihistaminika, tetraciklina, digoksina, fluorohinolona, soli gvožđa, ketokonazola, neuroleptika, tiroksina, penicilamina, beta-blokatora (atenolol, metoprolol,propanolol), glukokortikoida, hlorohina i bifosfonata. Dakle ukoliko imate bilo kakvu oralnu terepiju preparate koji u sebi sadrže natrijum-alginat, razdvojite svoju redovnu terapiju dva sata od uzimanja alginata.

Za kraj bih dodala i to da se u svetu natrijum-alginat koristi i u terapiji gojaznosti, kao i povišenog holesterola, no o njegovoj primeni kod tih stanja nekom drugom prilikom.

mr. ph. Kristina Bjelica,
autor bloga Generacija Rp/

 

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

 

 

Simetikon u borbi protiv nadutosti

Ukoliko imate osećaj da puštate previše gasova, ili da previše često podrigujete i zbog toga osećate neprijatnost i stid, onda je tekst u nastavku namenjen vama, kao potencijalno rešenje problema.

Za početak da razjasnimo da količina gasa koju telo proizvede zavisi od načina ishrane i drugih individualnih faktora kao što je stres. Ono što može da uzrokuje stvaranje prevelike količine gasa su neke namirnice i medicinska stanja. Dakle, pre nego što krenete da tragate za lekom koji bi vam mogao pomoći, pokušajte da napravite promene u svojoj ishrani. To znači da se potrudite da što više smanjite unos namirnica koje vam izazivaju osećaj nadutosti. Od pomoći vam može biti i vođenje dnevnika kako bi uočili koje to namirnice vama uzrokuju problem. Najčešće je to slučaj sa gaziranim napicima, pivom, karfiolom, kupusom, brokolijem, pasuljom, ali i mlekom i mlečnim proizvodima. Svakodnevno praktikujte češće, a manje obroke i naravno izbegavajte obroke „s nogu“. Od pomoći vam mogu biti i određeni čajevi, ali kako je današnja tema simetikon, o čajevima protiv nadutosti nekom drugom prilikom.

nadutost

Dakle kada ste prethodno sve primenili, ali i dalje imate probleme sa gasovima, ono što možete jeste da pokušate sa upotrebom preparata koji se dobijaju bez recepta, a koji sadrže simetikon. Simetikon je organski polimer na bazi silikonskih ulja, farmakološki inertno i netoksično jedinjejnje. On deluje lokalno u crevima sprečavajući stvaranje pene i uzrokuje razbijanje mehurića gasa u crevima i tako ublažava nadutost u crevima i crevne kolike odnosno grčeve. Potpuno je netoksičan i može se koristiti i kod odojčadi u tretmanu infantilnih kolika (koje se javljaju u prva tri meseca života). Što se tiče dužina primene simetikona ona zavisi od trajanja tegoba, a ako je potrebno može se koristiti tokom dužeg vremenskog perioda.

Kod nas na tržištu postoji i preparat simetikona u kombinaciji sa muskularotropnim spazmolitikom alverinom koji se koristi kod simptomatskog tretmana sindroma iritabilnog kolona, posebno kada se karakteriše nadutošću od prisutnih gasova. Ovaj preparat za razliku od preparata koji ima samo simetikon može se primenjivati samo kod odraslih i ima neželjena dejstva koja uključuju suvoću usta, opstipaciju, otežano mokrenje, muku, glavobolju, vrtoglavicu, pad krvnog pritiska i osip. Međutim ova neželjena dejstva su retka, prolaznog su karaktera i uglavnom se javljaju kao posledica neadekvatnog doziranja leka. Takođe ovaj preparat ima ograničenje u dužini primene na maksimalno četri nedelje.

Za kraj bih još navela da povremena nadutost uglavnom ne predstavlja problem. Međutim, ukoliko se i pored primenjenih mera simptomi otežanog varenja ne povuku, ili čak budu praćeni dodatnim tegobama, kao što su mučnina, povraćanje, bolovi, prisustvo krvi u stolici, opstipacija ili dijareja, neophodno je da se javite vašem lekaru kako bi bili sigurni da ne postoji neka druga prikrivena bolest.

 

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

 

 

Zdrava probava i lekovito bilje

Život savremenog čoveka podrazumeva ne tako zdrav način života, pa zato i ne čudi što se broj pacijenata koji imaju problema sa organima za varenje povećava iz dana u dan. Bolovi u želucu, gorušica, osećaj punoće, nadutost, grčrvi u želucu i crevima, opstpacija, mučnina, dijareja samo su neki od simptoma na koje nam se žale pacijenti prilikom dolaska u apoteku. Kako sam neko ko je strogo protiv samomedikacije i nikada neću biti pristalica igranja ordinacije u sred apoteke, uvek sam za to da se za dijagnozu obratite lekaru, a za terapiju na osnovu te dijagnoze farmaceutu. Svako svoj posao uvek zna najbolje.

Dakle ovaj tekst je namenjen vama savesnim pacijentima koji ste otišli kod lekara i kojima je lekar utvrdio da nemate bilo kakvo organsko oboljenje probavnih organa, ali bez obzira na to problemi nisu umišljeni i često se javljaju što vam otežava svakodnevni život.

Većina lekara, nakon pregleda bi svakako trebala da vam kaže ono što sledi u narednim redovima, ali kako sam i sama svesna minutaže koju pacijent provodi u državnoj ordinaciji, recimo da sam pristalica latinske izreke „Repetitio est mater studiorum“. Dakle prvo da vidimo šta je ono što možete odmah da uradite bez da posle lekara svratite u apoteku.
√ Izbegavajte hranu i piće posle koje primećujete probavne probleme. Ukoliko niste sigurni koja je to hrana ili piće moj savet vama je da vodite dnevnik šta i kada unosite od hrane i pića. Česti izazivači problema sa varenjem su masna i začinjena hrana, kafa, neki čajevi, gazirani sokovi, energetska pića i cigarete. Zato posebno povedite računa o unosu istih.
√ Koliko je važno šta jedete, toliko je važno i kada i koliko jedete. Najbolje bi bilo da jedete češće, ali manje obroke. Ovaj savet vam može pomoći i oko onih par kilograma viška, ali to je priča na neku drugu temu.
√ U borbi protiv poremećaja varenja jako je bitna i fizička aktivnost. Naime bavljenje fizičkom aktivnošću nam poboljšava motalitet creva, čime se jasno ubrazava varenje i pobeđuje u borbi protiv zatvora, zastoja u stomaku ili pak nadutosti. Verujte mi da je ovo iz mnogobrojnih iskustava mojih pacijentata, najbolje rešavalo probleme sa usporenim varenjem i nadutošću. Zato nemojte leći odmah nakon jela, već prošetajte.
Povedite računa i o garderobi koju nosite i trudite da izbegavate tesnu odeću.

Chamomile-Tea-1920x1080

Uzmimo da ste se pridržavali svih saveta i da i dalje imate probleme sa varenjem, pa ste odlučili da ipak posetite apoteku i zatražite pomoć, moj dobronameran savet vam je da pre nego što se odlučite za neku od tableta, kapsula ili šampončića, probate sa ukusnijom varijantom. Svesna sam kako većina nas želi trenutno rešenje, pa sam baš se zato odlučila da naredne redove posvetim nekim od divnih plodova prirode koji nam mogu pomoći u borbi protiv poremećaja varenja, a zasigurno ih imate u svom domu.
 Prva u nizu je Matricaria chamomilla, odnosno kamilica koja se zbog svog umirujućeg delovanja na grčeve, upale i gasove u stomaku, često koristi za olakšanje varenja, kao i kod dijareje. Naglasila bih samo da vodite računa ukoliko uzimate neki antikoagulansni lek, jer velike doze čaja od kamilice mogu zbog prisustva kumarina da utiču na vašu terapiju. Čaj od ove biljke se priprema tako što supenu kašiku cveta kamilice prelijete šoljom (200ml) ključale vode. Sud poklopite i ostavite da stoji 5-10 minuta, pa procedite. Ovako pripremljen čaj možete piti 3-4 puta dnevno.
 Druga fantastična biljka sa kojom se srećemo još kao bebe je Carum carvi, odnosno kim. Ovi sitni osušeni plodovi su sjajni u borbi protiv problema sa varenjem, blagih grčeva, odnosno grčeva kod beba, kao i za olakšanje lučenja žuči. Priprema se tako što jednu kafenu kašiku usitnjenog ploda kima prelijemo sa 200 ml ključale vode. Sud poklopimo i ostavimo da stoji 10-15 min, nakon čega ga procedimo i pijemo posle jela dve do tri šolje čaja dnevno.
Svima nama poznata Mentha piperita,  ili ti pitoma nana od davnina se upotrebljava za ublažavanje grčeva, eliminisanje gasova, olakšanje varenja, ublažavanje žučnih tegoba, kao i blago sredstvo za umirenje. Priprema čaja od nane slična je pripremi čaja od kima, odnosno kafenu kašiku lista nane prelijemo šoljom (200ml) ključale vode, sud poklopimo i ostavimo da stoji 10 minuta pa procedimo. Čaj treba piti 2-3 puta dnevno po jednu šolju.

Ukoliko ove divne biljke nemate u svom domu, obavezno ih nabavite, ali se prilikom kupovine opredelite za one u rinfuzi, jer iako zahtevaju malo komplikovaniju pripremu nude vam mnogo više blagodeti.

 

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

 

 

Upotreba ranitidina u terapiji dispepsije

Mnoga zdravstvena stanja koja savemenog čoveka snalaze sve ređe se rešavaju u ambulanti, a sve češće u apoteci. Na farmaceutima ostaje da procene do koje to granice mogu da pomognu, a od koje je neophodno savetovati obaveznu posetu lekaru, uprkos svim peripetijama oko zakazivanja kod istog.

Stanje o kome govorim je posle terapije prehlade i gripa, stanje zbog koga pacijenti u ovom zimskom periodu najčešće dolaze u apoteku. Simptomi na koje se žale su nelagodnost u predelu stomaka, stalni osećaj sitosti ili punog želuca, nadimanje, mučnina i ne tako često povraćanje. Svi ovi simtomi upućuju na dispepsiju. Međutim ovo nikako ne treba shvatiti olako. Prvo i osnovno je  da ukoliko sa tim simptomima, primetite da je kod vas prisutno i povraćanje krvi, crna stolica ili krv u stolici, problemi sa gutanjem, nenamerno gubljenje na težini, otok u predelu abdomena, učestalo povraćanje ili neobjašnjena malokrvnost usled nedostatka gvožđa, savet vam je da se obavezno prvo javite vasem lekaru. Ovi simptomi su alarmantni i nikako ih ne treba zanemarivati.

mistakes_in_dyspepsia_image

Međutim ukoliko nemate ni jedan od alarmentnih simptoma već samo simptome dispepsije iako opravdano nikako nije jedino rešenje posegnuti odmah za lekovima poput ranitidina. Kao i kod svakog lečenja simptoma prethdno moramo uočiti smanjiti sto više uzročnike. Ovo podrazumeva prestanak pušenja, smanjivanje telesne mase, umanjivanje stresa (ukoliko je to moguće), promenu načina ishrane, spavanje na podignutom uzglavlju i izbegavanje nošenja garderobe koja je tesna u predelu stomaka. Što se tiče promena načina ishrane neophodno je izbegavanje namirnica  kao što su kafa, gazirana pića, čokolada i masna jela. Bitno je takođe smanjii unos alkohola, uzimati obroke češće u manjim porcijama i izbegavati spavanje odmah nakon obroka, što znači da večera treba da bude najksanije tri sata pre odlaska na spavanje. Kako lekovi nisu neophodni svim pacijentima sa funcionalnom dispepsijom neophodno je prethodno prvo i osnovno primeniti pretnodno opisanu promenu načina života. Međutim ukoliko su i dalje prisutni simptomi dispepsije za eliminisanje hiperaciditeta mogu se primenjivati anatcidi, antihistaminici (ranitidin i famotidin) ili lekove poput omeprazola, pantoprazola.. Pošto ćemo se ovde zadržati na primeni ranitidina, neophodno je istaći da je ovaj lek potrebno primenjivati u najnižim efikasim dozama u što kraćem vremenskom periodu. Standardni dozi režim za pacijente sa hroničnom epizodnom dispepsijom je 150 mg ranitidina dva puta dnevno u trajanju njaduže do 6 nedelja. Ukoliko vaš organizam ne odgovori na terapiju u ovom periodu ili ukoliko kod vas ubrzo nakon terapije dođe do povratka simptoma treba obavezno da javite lekaru radi daljih ispitivanja.

Naravno kao i kod svih lekova i kod ovog imamo kontraindikacije, tako da ukoliko ste trudni, dojite, oštećenje bubrega ili jetre ne smete ove lekove da upotrebljavate. Ranitidin prolazi kroz placentu i izlučuje u majčino mleko, ali terapijske doze primenjene kod akušerskih pacijentkinja (trudnica) tokom porođaja ili carskog reza nisu imale bilo kakava neželjena dejstva na porođaj, rađanje ili na kasnije napredovanje novorođenčeta. Kao i druge lekove, ranitidin tokom trudnoće i dojenja treba koristiti samo ukoliko je to neophodno i isključivo po savetu lekara. Bezbednost ranitidina je procenjivana kod dece uzrasta do 16 godina sa oboljenjima povezanim sa lučenjem želudačne kiseline, gdje je ranitidin generalno bio dobro tolerisan sa profilom neželjenih dejstava koji je odgovarao onom kod odraslih osoba. Međutim, podaci o dugoročnoj bezbednosti su ograničeni, naročito u vezi sa rastom i razvojem. Prostije rečeno roditelji nikao ne bi smeli davati svojoj deci ranitidin, osim ukoliko lekar ne proceni da je ovaj lek detetu neophodan.

Nenželjena desjstva ovog leka su uglavnom blaga i nespecifična kao što su abdominalni bol, opstipacija, mučnina, dijareja, glavobolja, povraćanje i smanjenje apetita. Svi ovi simptomi se uglavnom povlače nastavkom terapije. Međutim kod pacijenata poput starijih osoba, pacijenata sa hroničnom plućnom bolešću, dijabetesom ili imunokompromitovanih pacijenata, postoji povećani rizik od nastanka stečene pneumonije, što nas dovodi do zaključka da se ovaj lek nikako ne bi smeo smatrati jednostavnim rešenjem posle praznične trpeze.

 

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.