Dojenje vs paracetamol nakon vakcinacije

Paracetamol se kod dece preporučuje za ublažavanje bolova kod izbijanja zuba, zubobolje i bolova u grlu, kao i za snižavanje povišene telesne temperature koja često prati prehladu, grip i druge dečje infektivne bolesti (kao što su ovčije boginje, veliki kašalj, male boginje i zauške). Takođe se preporučuje primena nakon imunizacije u cilju smanjenja povišene telesne temperature (1).
Vrlo je bitno istaći da što se tiče poslednje indikacije upotreba paracetamola se preporučuje samo ukoliko se javi povišena telesna temperatura nakon primene vakcine. Naime, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ne preporučuje antipiretike pre ili u vreme vakcinacije, ali se mogu koristiti za lečenje povišene telesne temperature i lokalnih nelagodnosti nakon vakcinacije. Konkretno, opšte preporuke ACIP-a o upotrebi antipiretika tokom imunizacije glase: „Dokazi ne podržavaju upotrebu antipiretika pre ili u vreme vakcinacije. Međutim, oni se mogu koristiti za lečenje povišene telesne temperature i lokalnih nelagodnosti koje mogu nastati posle vakcinacije. Studije koje su rađene sa decom koja su prethodno imala febrilne napade nisu pokazali da su antipiretici efikasni u prevenciji febrilnih napada. “ (2)
Pored toga treba spomenuti i studiju iz Češke Republike objavljenu u Lancetu. U ovoj studiji je učestvovalo 459 novorođenčadi. Polovina novorođenčadi je primala tri profilaktičke doze paracetamola na svakih 6-8 sati u prva 24 sata, dok je druga grupa bila bez profilaktičke doze paracetamola nakon svake vakcinacije. Rezultati su pokazali da je temperatura iznad 39,5 ° C bila neuobičajena u obe grupe. Temperatura veća od 38 ° C bila je značajno niža u grupi koja je primala paracetamol (42% prema 66%) nakon primarne vakcinacije i niža u grupi koja je primala paracetamol (36% prema 58%) nakon buster doze. Iznenađujuće otkriće bilo je to da su srednje geometrijske vrednosti koncentracije antitela u grupi koja je primala paracetamol bile znatno niže nego u kontrolnoj grupi. Zaključak studije je da iako su se febrilne reakcije značajno smanjuju nakon primene paracetamola, profilaktička primena antipiretskih lekova tokom vakcinacije ne bi trebalo da se rutinski preporučuje, jer su odgovori antitela na nekoliko antigena vakcina smanjeni (3).

Sa druge strane studije sprovedene u pedijatrijskom vakcinacijskom centru u Napulju (4) pokazuju pozitivne efekte dojenja na febrilne reakcije nakon vakcinacije. U ovoj studiji je učesvovalo ukupno 460 novorođenčadi, a informacije o ishodu dobijene su za 450 (98%). Povišena telesna temperatura nakon vakcinacije prijavljena je kod 30 dece koja su bila isključivo dojena (25%), delimično dojena 48 (31%) i uopšte nisu dojena 94 (53%). Zaključak studije je da je dojenje povezano sa smanjenom učestalošću povišene telesne temperature nakon imunizacije.
Pored uticaja na smanjene učestalosti povišene telesne temperature nakon imunizacije rezultati studija pokazuju da dojenje pre i tokom vakcinacije pomaže u smanjenu bola kod većine beba do jedne godine. Do 2016. godine rađeno je 10 studija sa ukupno 1066 novorođenčadi. Sve studije su ispitivale da li dojenje smanjuje bol tokom vakcinacije. Rezultati pokazuju da je dojenje smanjilo plač kod beba koje su se vakcinisale. U proseku su dojene bebe plakale 38 sekundi manje od beba koje nisu dojene (5).
Dakle dojenje kada je to moguće i izvodljivo može se razmotriti kao pomoć da se uteši beba i smanji njen bol tokom vakcinacije ili vađenja krvi.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Kofein kao pomoćna terapija

Kofein je alkaloid, koji unosimo u organizam putem napitaka poput čaja, kafe i nekih bezalkoholnih i energetskih pića. Zdrave odrasle osobe bez zdravstvenih problema mogu dnevno konzumirati od 300 mg do 400 mg kofeina bez ikakvih negativnih posledica (1). Zapravo maksimalna doza kofeina zavisi od telesne težine osobe, a na sajtu Caffeine informera možete uz pomoć kalkulatora odrediti vašu sigurnu dozu kofeina.
On je stimulans koji može poboljšati budnost i smanjiti umor tokom kratkog perioda, ali on takođe može poremetiti san kod nekih ljudi, o čemu treba posebno povesti računa kod osoba koje inače pate od nesanice. Kofein, takođe ima potencijalnu ulogu u modulaciji bola svojim delovanjem na adenozinske receptore (2). Struktura kofeina je slična adenozinu i zato kofein konkuriše adenozinske receptore što uzrokuje njihovu inhibiciju. On, dakle može smanjiti osećaj bola kroz efekte na adenosinske receptore.

Upotreba kofeina kao adjuvanta dobro je dokumentovana u literaturi (3), pa je kofein prisutan u kombinaciji sa sa antidepresivima, paracetamolom i nesteroidnim protivupalnim lekovima. On se najčešće koristi u kombinovanim analgetičkim preparatima, a našem tržištu on se nalazi u kombinaciji sa paracetamolom.
Analiza 30 kliničkih studija u kojima je učestvovalo preko 10 000 pacijenta ukazuje upravo da dodavanje niskih doza kofeina standardnoj dozi uobičajenih analgetika povećava olakšanje bola, odnosno za dobijanje iste količine odgovora analgetika bez kofeina potrebna je doza koja je približno 40% veća od one sa kofeinom (3). Kao stanja u kojima dodavanje kofeina anageticima ima koristi navode se glavobolja, postoperativni stomatološki bol i bol nakon porođaja, odnosno bol uzrokovan epiziotomijom. U ovim studijama nije zabeležen nijedan ozbiljan neželjeni događaj i njihovi autori tvrde da dodavanje 100 mg kofeina ili više analgetiku može biti korisno.
Sa druge strane, kofein u kombinaciji sa morfijom rezultira složenijim ishodom. Istraživači u Južnoj Koreji sproveli su dvostruko slepo randomizovano, placebo-kontrolisano ispitivanje kako bi procenili efikasnost 200 mg kofeinske intravenske infuzije primenjene jednom dnevno tokom dva dana kao dodatak opioidima za lečenje bola kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom. Dodeljeno je 20 pacijenata kofeinskoj grupi i 21 grupi placebo grupi. Zaključak je da infuzija kofeina značajno smanjuje bol i pospanost, ali smanjenje nije dostiglo klinički značaj kod pacijenata sa uznapredovalim rakom koji su podvrgnuti opioidnoj terapiji (4).
Treba napomenuti da na osnovu trenutnih dokaza upotreba analgetika koji sadrže kofein može biti povezana sa povećanim rizikom od razvoja fizičke zavisnosti, glavobolje usled prekomerne primene analgetika i simptoma povlačenja nakon naglog prekida lečenja (5).
Kombinovane analgetike sa kofeinom treba koristiti samo privremeno i isključivo za lečenje akutnih stanja bola .

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

HPV vakcina dostupna i za osobe od 27 do 45 godine

Ako si zaljubljena ili zaljubljen, ako si trudna, ako si roditelj, ako si tinejdžer, ako si student, zaposlen, nezaposlen, ako si bilo ko ko želi slobodu u ponašanju – treba da znaš da to nosi odgovornost prema sebi i drugima. Odgovorno ponašanje je karakteristika zrelosti koju odrastanje nosi sa sobom. U raznim situacijama osoba može biti odgovorna, ali je utisak da smo najmanje odgovorni kada je zdravlje u pitanju, prevencija pogovoto.

Najčešće kada kažemo prevencija misli se na zdrav način života pri čemu se misli na zdravu ishranu, fizičku aktivnost, tehnike opuštanja i sl., ali retko ko pomisli na vakcinaciju kao prevenciju, pogotovo na vakcinaciju protiv seksualno prenosivih bolesti. Humani papilloma virus (HPV) je jedna od najčešćih seksualno prenosivih infekcija. Do sada se zna za oko 120 tipova od kojih su tip 6 i 11 u 90% slučajeva uzročnici genitalnih bradavica kod oba pola, dok su tip 16 i 18 najčešće povezani sa rakom grlića materice. Oko 40 tipova HPVa je uzročnik promena na nivou mukoznih epitelnih ćelija rektuma, anusa, vagine i sluznice grla koji vode ka razvoju kancera dok je ostatak uzročnik promena na nivou kutanih epitelnih ćelija i uzrokuju bradavice.

Istraživanja su pokazala da bakterijski sastav vaginalne sluznice takođe ima uticaj na predkancerozne pormene i nastanak kancera. Poznato je da saprofitna bakterija Lactobacillus sp. doprinosi zdravlju vagine. Upravo je njena koncentracija smanjena kod žena sa izmenjenom morfologijom ćelija cervikalne sluznice. Nasuprot tome, rezultati su pokazali da postoji povećana količina bakterije roda Sneathia kod osoba sa HPV infekcijom, predkanceroznim promenama i kancerom. Međutim naučnici još uvek istražuju da li promena bakterijskog sastava vagine nastaje kao posledica kancera i HPV infekcije ili doprinosi njegovom nastanku.

U svakom slučaju, znake HPV infekcije je teško spoznati. Osoba može da bude inficirana godinama bez ikakvih simptoma, ali da se nakon određenog vremena primete promene na nivou ćelije. Za muškarce još uvek ne postoji rutinski skrining na prisustvo HPV infekcije, kao što postoji kod žena. Međutim, ukoliko se kod inficiranog muškarca koji ima istoriju rizičnog seksualnog ponašanja pojave genitalne bradavice, bilo bi dobro da lekar uradi bris analne regije koji se šalje na analizu.

hpv-vakcina.jpg

HPV-om se inficiraju osobe koje su seksualno aktivne. Dakle sa prevencijom treba da se počne još pre prvog seksualnog odnosa. Još od 2006. godine kada je postala dostupna HPV vakcina preporuka je da se vakcinišu dečaci i devojčice uzrasta 11 i 12. godina, mada je vakcina dostupna i za one od 9 godina. Oni koji je nisu primili u ovom uzrastu, nisu zaksnili. Mogli su da je prime i kasnije, dakle momci do 21. godine, a devojke do 26. godine. Tako je bilo do skoro. FDA je 2006. godine izdala licencu za HPV vakcinu. Tada je bila idikovana samo ženskoj populaciji. Nekoliko godina kasnije, tj. od 2011. preporučuje se i muškoj populaciji kao prevencija predkanceroznih promena analne sluznice. 2014. godine licencu je dobila 9-valentna HPV vakcina Gardasil9® farmaceutske kompanije Merck & Co, i do kraja 2016. u SADu ona je postala jedina dostupna, iako su 2-valentna i 4-valentna i dalje sa licencom.

Početkom oktobra 2018. godine FDA je izdala dozvolu za primenu Gardasil9® kod pacijentata od 27. do 45. godine života. Zašto je došlo do pomeranja starosne granice? Izuzetna uspešnost Gardasil9® kod adolescenata dovela je do pitanja da li bi se vakcina pokazala jednako dobro i kod starije grupe pacijenata. Između ostalih, studija koja je pratila žene od 27. do 45. godine je dala odlične rezultate. Upravo su oni doveli do promene. Naime iako su pacijenti u ovoj starosnoj populaciji već imali neko iskustvo sa HPV infekcijom to nije kontraindikacija za vakcinaciju. Gardasil9® ih neće zaštititi od tipa HPVa sa kojim su imali kontakt već od ostalih tipova sa kojima nisu, a za koje se zna da vode do kanceroznih promena. Gardasil9® pokriva tipove 6, 11, 16 i 18 ( kao i predhodna Gardasil®) i još pet tipova, tj. tip 31, 33, 45, 52 i 58. O učinku ove vakcine govori i statistika iz Australije. Na ovom kontinentu HPV vakcina je u obaveznom kalendaru vakcinacije od 2007. godine kada je na tržištu bila dostupna 4-valentna HPV vakcina Gardasil®, a skrining na rak grlića materice odavno spada u redovne preglede (u Australiji još od 1991. godine). Primena ovih preventivnih mera dovela je do činjenice da će Australija postati prva zemlja koja će izvršiti eradikaciju cervikalnog kancera u narednih 20 godina.

Ono što oba pola mogu da učine za sebe, a time i za partnera jeste da se vakcinišu protiv HPV-a i da koriste prezervativ pri svakom intimnom odnosu. Na ovaj način se znatno smanjuje mogućnost infekcije. Takođe, žene i dalje treba redovno (bar jednom godišnje) da idu na ginekološke kontrole i da rade Pap test u onoj frekvenci koja odgovara njihovoj starosnoj dobi ili medicinskom stanju.

autor teksta:
mr. ph. Milica Petrović

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Stem ćelije u borbi protiv Parkinsonove bolesti

Parkinsonova bolest je degenrativno obolenje centralnog nervnog sistema, koje najviše utiče na motorni sistem. Degeneracija tj porpadanje ćelija koje stvaraju neurotransmiter dopamin uzrokuje simptome koji su povezani sa pokretom, kao što su drhtanje ruku, rigidnost, usporenost pokreta i poteškoće u hodu. Kako bolest napreduje mogu se javiti promene u ponašanju uz demenciju kod uznapredovalih slučajeva i depresiju kao najčešći psihijatrijski simptom. Ova bolest se najčešće javlja posle 50. godina života.

Ukoliko se uvedu u početnom stadijumu, lekovi kao što su levodopa i dopaminski agonisti mogu da daju dobre rezultate. Međutim, oni neće usporiti ili zaustaviti tok tj. dopaminergički neuroni će nastaviti da propadaju i da utiču na progresiju bolesti. Iz ovog razloga vremenom, ovi lekovi postanu prevaziđeni. Koristeći stem cell tehnologiju možemo dobiti ćelije koje će sintetisati neurotransmiter dopamin i na taj način sprečiti i zaustaviti tok ove bolesti. Interancional Stem Cell korporacija, biotehnološka kompanija sa sedištem u Kaliforniji koja se bavi razvojem terapija baziranih na matičnim ćelijama kao i razvojem biomedicinskih sredstava je primenila svoju terapiju za Parkinsonovu bolest na desetom pacijentu u kliničkoj studiji koja se sprovodi u Australiji. Oni su pacijentima koji su u studiji, intrakranijalno aplilkovali matične ćelije koje su vlasništvo kompanije, od kojih jedan deo sazri u neurone koji sintetišu neurotransmiter dopamin a drugi deo u ćelije koje pomažu stvaranje ovih neurona.
parkins.png
Poslednja operacija koju je izveo tim neurohirurga Royal Melburne Hospital u Melburnu, Australija, je prošla bez komplikacija i pacijent je ubrzo bio otpušten iz bolnice. Čelnici ISC korporacije su uvereni, na osnovu dostupnih kliničkih podataka, da je terapija bezbedna, da se dobro podnosi i da ima potencijal da poboljša kvalitet života obolelih pacijenata. Do sada je šest pacijenata u follow-up fazi, dva pacijenta su završila šestomesečnu evaluaciju. Očekuje se da će do kraja godine svih 12 pacijenata primiti dozu od 30 do 70 miliona matičnih ćelija u zavisnosti u kojoj grupi se nalaze. Svi oni će biti praćenih tokom narednih 5 godina.

Grupa istraživača iz San Dijega, Kalifornija, koja radi na pronalasku leka za Parkinsonovu bolest ima sličnu nameru. Naime, razlika je u tome što će se u ovom slučaju primeniti matične ćelije donora tj obolelog pacijenta lično. Na ovaj način se sigurno i bezbedno prevazilazi prepreka histokopatibilnosti transplanta, odnosno ćelije su imnunokompatibilne i nema rizika od njihovog odbacivanja. Početkom 2020. godine očekuju dozvolu od FDA kako bi svoj radi iz laboratorije preneli u kliniku i primenili na pacijentima. Prvi pacijenti koji će primiti ovu vrstu terapije biće dobrovoljci. Ukoliko se terapija pokaže efikasnom i bezbednom, sledeći koji će je primiti će biti pacijenti kojima je ova terapija i namenjena.

autor teksta:
mr. ph. Milica Petrović

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.