Prevencija raka grlića materice

Tiha, ali smrtonosna. Ovo su reči koje se često koriste za opisivanje raka grlića materice. Karcinom grlića materice gotovo uvek uzrokuje humani papiloma virus (HPV).
Koji su faktori rizika za nastanak raka grlića materice?

  • Rano stupanje u polne-seksualne odnose
  • Česta promena seksualnih partnera
  • Nedovoljno korišćenje kondoma pri odnosima sa novim ili nepoznatim partnerom.

Postoje primarni i sekundarni metode prevencije. Primarna prevencija je sprečavanje nastanka bolesti (na primer vakcinacija), a sekundarna je rano otkrivanje bolesti (na primer PAP bris).
Primarna prevencija
Iako kondomi pomažu da se smanji rizik od razvoja raznih seksulano prenosivih bolesti, pa i bolesti povezanih sa HPV-om, uključujući rak grlića materice, budite svesni da HPV može zaraziti područja koja nisu prekrivena kondomom, tako da kondomi ne mogu u potpunosti da se zaštite od HPV-a. Zato je neophodna vakcinacija protiv HPV-a pored upotrebe kondoma. Zaštićeni polni odnosi nisu adekvatna prevencija, već se primarna prevencija sprovodi isključivo putem vakcinacije. Na našem tržištu su dostupne su sledeće vakcine:

1) Gardasil – četvorovalentna, protiv tipova 6,11,16 i 18,
2) Cervarix – dvovalentna, protiv tipova 16 i 18,
3) Devetovalentna vakcina, koja obuhvata 9 HPV tipova (6,11,16,18,31,33,45,52,58).

Sekundarna prevencija
Pap testovi omogućavaju lekarima da otkriju abnormalnosti, odnosno promene na ćelijama na vašem grliću materice i preduzmu mere pre nego što se razvije karcinom grlića materice.
Skrining i vakcinacija su, zajedno, najefikasnija zaštita od raka grlića materice.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Upotreba NSAIL-a i reverzibilna ženska neplodnost

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) često se propisuju ženama u reproduktivnom periodu. Štetni efekti NSAIL na gastrointestinalni trakt, kardiovaskularni sistem i bubrege su dobro poznati. Međutim, potencijal da NSAIL negativno utiču na ovulaciju dobio je mnogo manje pažnje, iako je ova potencijalna komplikacija opisana u medicinskoj literaturi pre 2 decenije.
NSAIL su inhibitori ciklooksigenaze (COX), a COX-2 je jedan od dva izoemnzima aktivan u jajnicima tokom razvoja folikula (1). Smatra se da njegova inhibicija izaziva LUF sindrom (luteinizing un­ ruptured follicle – luteinizirani nerupturirani folikul). Ovaj sindrom karakteriše neuspeh ovulacije. Dok se javljaju klinički znakovi ovulacije (npr. povišena telesna temperatura i nivo progesterona), ruptura folikula i oslobađanje u jajovod nisu prisutni.

Zanimljivo je spomenuti istraživanje (2) iz 2015. godine u kome je učestvovalo 39 žena u reproduktivnom dobu sa blažim bolovima u leđima. Učesnice ovog ispitivanja su bile podeljene u četiri grupe, tako da je prva grupa primala diklofenak 100mg 1×1, druga grupa naproksen 500mg 2×1, treća grupa etorikoksib 90mg 1×1, a kontrolna placebo. Učesnice su počele sa primenom lekova od 10. dana menstrualnog ciklusa kako bi se osiguralo da se folikul razvio i primale dati lek 10 dana zaredom. U grupi sa diklofenakom samo 6,3% je ovuliralo, 25% je ovuliralo u naproksen grupi, a 27,3% je ovuliralo u grupi sa etorikoksibom, u poređenju sa 100% kontrolne grupe. U sve tri grupe koje su primale lekove došlo je do smanjenja nivoa progesterona, a jedna trećina žena razvila je funkcionalne ciste. Ovulacija se vratila u normalu nakon što su žene prekinule upotrebu NSAIL.
Do sada nijedno veliko, prospektivno kontrolisano ispitivanje nije dokazalo uzročnu vezu između upotrebe NSAIL i neplodnosti kod žena; međutim, male kontrolisane studije i izvještaji slučaja pokazali su povezanost između upotrebe ovih lekova i LUF sindroma. Tako da se za sada čini korisnim savetovati privremeni prekid upotrebe ovih lekova i zamenu sa paracetamolom kada je to terapijski pogodno kod žena koje imaju problema sa neplodnošću. Prekid primene NSAIL-a trebalo bi razmotriti i pre ili istovremeno sa ispitivanjem plodnosti kod žena.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Dojenje vs paracetamol nakon vakcinacije

Paracetamol se kod dece preporučuje za ublažavanje bolova kod izbijanja zuba, zubobolje i bolova u grlu, kao i za snižavanje povišene telesne temperature koja često prati prehladu, grip i druge dečje infektivne bolesti (kao što su ovčije boginje, veliki kašalj, male boginje i zauške). Takođe se preporučuje primena nakon imunizacije u cilju smanjenja povišene telesne temperature (1).
Vrlo je bitno istaći da što se tiče poslednje indikacije upotreba paracetamola se preporučuje samo ukoliko se javi povišena telesna temperatura nakon primene vakcine. Naime, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ne preporučuje antipiretike pre ili u vreme vakcinacije, ali se mogu koristiti za lečenje povišene telesne temperature i lokalnih nelagodnosti nakon vakcinacije. Konkretno, opšte preporuke ACIP-a o upotrebi antipiretika tokom imunizacije glase: „Dokazi ne podržavaju upotrebu antipiretika pre ili u vreme vakcinacije. Međutim, oni se mogu koristiti za lečenje povišene telesne temperature i lokalnih nelagodnosti koje mogu nastati posle vakcinacije. Studije koje su rađene sa decom koja su prethodno imala febrilne napade nisu pokazali da su antipiretici efikasni u prevenciji febrilnih napada. “ (2)
Pored toga treba spomenuti i studiju iz Češke Republike objavljenu u Lancetu. U ovoj studiji je učestvovalo 459 novorođenčadi. Polovina novorođenčadi je primala tri profilaktičke doze paracetamola na svakih 6-8 sati u prva 24 sata, dok je druga grupa bila bez profilaktičke doze paracetamola nakon svake vakcinacije. Rezultati su pokazali da je temperatura iznad 39,5 ° C bila neuobičajena u obe grupe. Temperatura veća od 38 ° C bila je značajno niža u grupi koja je primala paracetamol (42% prema 66%) nakon primarne vakcinacije i niža u grupi koja je primala paracetamol (36% prema 58%) nakon buster doze. Iznenađujuće otkriće bilo je to da su srednje geometrijske vrednosti koncentracije antitela u grupi koja je primala paracetamol bile znatno niže nego u kontrolnoj grupi. Zaključak studije je da iako su se febrilne reakcije značajno smanjuju nakon primene paracetamola, profilaktička primena antipiretskih lekova tokom vakcinacije ne bi trebalo da se rutinski preporučuje, jer su odgovori antitela na nekoliko antigena vakcina smanjeni (3).

Sa druge strane studije sprovedene u pedijatrijskom vakcinacijskom centru u Napulju (4) pokazuju pozitivne efekte dojenja na febrilne reakcije nakon vakcinacije. U ovoj studiji je učesvovalo ukupno 460 novorođenčadi, a informacije o ishodu dobijene su za 450 (98%). Povišena telesna temperatura nakon vakcinacije prijavljena je kod 30 dece koja su bila isključivo dojena (25%), delimično dojena 48 (31%) i uopšte nisu dojena 94 (53%). Zaključak studije je da je dojenje povezano sa smanjenom učestalošću povišene telesne temperature nakon imunizacije.
Pored uticaja na smanjene učestalosti povišene telesne temperature nakon imunizacije rezultati studija pokazuju da dojenje pre i tokom vakcinacije pomaže u smanjenu bola kod većine beba do jedne godine. Do 2016. godine rađeno je 10 studija sa ukupno 1066 novorođenčadi. Sve studije su ispitivale da li dojenje smanjuje bol tokom vakcinacije. Rezultati pokazuju da je dojenje smanjilo plač kod beba koje su se vakcinisale. U proseku su dojene bebe plakale 38 sekundi manje od beba koje nisu dojene (5).
Dakle dojenje kada je to moguće i izvodljivo može se razmotriti kao pomoć da se uteši beba i smanji njen bol tokom vakcinacije ili vađenja krvi.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Kofein kao pomoćna terapija

Kofein je alkaloid, koji unosimo u organizam putem napitaka poput čaja, kafe i nekih bezalkoholnih i energetskih pića. Zdrave odrasle osobe bez zdravstvenih problema mogu dnevno konzumirati od 300 mg do 400 mg kofeina bez ikakvih negativnih posledica (1). Zapravo maksimalna doza kofeina zavisi od telesne težine osobe, a na sajtu Caffeine informera možete uz pomoć kalkulatora odrediti vašu sigurnu dozu kofeina.
On je stimulans koji može poboljšati budnost i smanjiti umor tokom kratkog perioda, ali on takođe može poremetiti san kod nekih ljudi, o čemu treba posebno povesti računa kod osoba koje inače pate od nesanice. Kofein, takođe ima potencijalnu ulogu u modulaciji bola svojim delovanjem na adenozinske receptore (2). Struktura kofeina je slična adenozinu i zato kofein konkuriše adenozinske receptore što uzrokuje njihovu inhibiciju. On, dakle može smanjiti osećaj bola kroz efekte na adenosinske receptore.

Upotreba kofeina kao adjuvanta dobro je dokumentovana u literaturi (3), pa je kofein prisutan u kombinaciji sa sa antidepresivima, paracetamolom i nesteroidnim protivupalnim lekovima. On se najčešće koristi u kombinovanim analgetičkim preparatima, a našem tržištu on se nalazi u kombinaciji sa paracetamolom.
Analiza 30 kliničkih studija u kojima je učestvovalo preko 10 000 pacijenta ukazuje upravo da dodavanje niskih doza kofeina standardnoj dozi uobičajenih analgetika povećava olakšanje bola, odnosno za dobijanje iste količine odgovora analgetika bez kofeina potrebna je doza koja je približno 40% veća od one sa kofeinom (3). Kao stanja u kojima dodavanje kofeina anageticima ima koristi navode se glavobolja, postoperativni stomatološki bol i bol nakon porođaja, odnosno bol uzrokovan epiziotomijom. U ovim studijama nije zabeležen nijedan ozbiljan neželjeni događaj i njihovi autori tvrde da dodavanje 100 mg kofeina ili više analgetiku može biti korisno.
Sa druge strane, kofein u kombinaciji sa morfijom rezultira složenijim ishodom. Istraživači u Južnoj Koreji sproveli su dvostruko slepo randomizovano, placebo-kontrolisano ispitivanje kako bi procenili efikasnost 200 mg kofeinske intravenske infuzije primenjene jednom dnevno tokom dva dana kao dodatak opioidima za lečenje bola kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom. Dodeljeno je 20 pacijenata kofeinskoj grupi i 21 grupi placebo grupi. Zaključak je da infuzija kofeina značajno smanjuje bol i pospanost, ali smanjenje nije dostiglo klinički značaj kod pacijenata sa uznapredovalim rakom koji su podvrgnuti opioidnoj terapiji (4).
Treba napomenuti da na osnovu trenutnih dokaza upotreba analgetika koji sadrže kofein može biti povezana sa povećanim rizikom od razvoja fizičke zavisnosti, glavobolje usled prekomerne primene analgetika i simptoma povlačenja nakon naglog prekida lečenja (5).
Kombinovane analgetike sa kofeinom treba koristiti samo privremeno i isključivo za lečenje akutnih stanja bola .

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Lekovi koji mogu da izazovu nesanicu

Nesanica uključuje poteškoće kod uspavljivanja, spavanja ili ponovnog uspavljivanja sna nakon preranog buđenja tokom noći. Gotovo svako je bar jednom u životu imao besane noći, koje su možda bile zbog stresa, problema sa varenjem hrane ili konzumacije previše kofeina ili alkohola. Uzroci nesanice mogu biti razni, ali današnja tema je nesanica kao posledica neželjenih dejstava određenih lekova.
U tekstu koji sledi, biće navedeni samo neki od lekova koji mogu izazvati simptome nesanice. Međutim, ovo nije sveobuhvatan spisak.

Beta blokatori
Beta blokatori su odavno povezani sa poremećajima spavanja, uključujući buđenje noću i noćne more. Dokaz za ovu tvrdnju je i studija (1) u kojoj su proučavani efekti četiri beta blokatora, atenolola, propranolola, metoprolola i pindolola na kvalitet sna. Analiza upitnika o kvalitetu spavanja koji su ispitanice popunjavale svakoga jutra pokazala je da su snovi i buđenje tokom noći povećani kod primene tri lipofilna leka, propranolola, metoprolola i pindolola. Iako atenolol nije pokazao uticaj na subjektivan kvalitet sna, primena ovog hidrofilnog leka pokazala je uticaj na smanjenje učestalosti REM faze sna.
Smatra se da beta blokatori izazivaju česta buđenja i noćne more tako što inhibiraju noćnu sekreciju melatonina, hormona koji učestvuje u regulisanju i spavanja i cirkadijalnog sata tela.
Egzogeni melatonin, koji se uzima uveče kao suplement, može smanjiti neželjene efekte na nivou centralnog nervnog sistema (poremećaj spavanja) povezane sa blokatorima beta-adrenergičkih receptora, kao i potencijalni rizik povezan sa smanjenjem sinteze melatonina. (2)

Kortikosteroidi
Ovi lekovi mogu da utiču na period uspostavljanja sna (3), posebno ako se uzimaju uveče. Tako da ovde pomoć može biti da se kada je to moguće, celokupna dnevna doza uzme tokom prepodneva.

Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI)
U preglednom članku (4) o prevalenciji nesanice i somnolencije kod depresivnih pacijenata, zabeležene su česte subjektivne pritužbe na nesanicu ili dnevnu somnolenciju kod pacijenata koji pate od depresije ili anksioznih poremećaja, a lečeni su SSRI.

Satini
Upotreba statina često se dovodi u vezu sa povećanim rizikom od poremećaja sna. Međutim rezultati meta anlize (5) su pokazali da statini nemaju značajan štetan uticaj na trajanje sna i vreme potrebno za uspavljivanje.

Teofilin
U nastojanju da se izoluje efekat teofilina na spavanje od efekta na astmu, rađeno je ispitivanje (6) uticaja oralnog teofilina na kvalitet spavanja kod zdravih ispitanika koji su nepušači. Ustanovljeno je da niske doze oralnog teofilina imaju značajan negativan uticaj na kvalitet sna kod normalnih nesastmatičnih ispitanika.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Da li “magične“ gljive mogu poslužiti kao lek?

Od lečenja depresije do pomoći u terapiji odvikavanja od zloupotrebe alkohola, istraživanja pokazuju da upotreba „čarobne gljive“, odnosno psilocibina u medicinske svrhe ima mnogo potencijalnih koristi. Psilocibin, aktivni sastojak koji se nalazi u „čarobnim“ gljivama, snažan je psihodelik. On ima sposobnost da promeni percepciju prostora i vremena, izazivajući vizuelne distorzije, euforiju i mistična iskustva. Međutim poslednjih godina određeni istraživači u svojim radovima sugerišu da ova supstanca na čiji pomen je bar meni prva asocijacija psihodelične šezdesete, ima i brojne potencijalne zdravstvene koristi. Dosadašnja istraživanja su pokazala da psilocibin ima potencijal za lečenje niza psihijatrijskih oboljenja. Potencijalne indikacije uključuju depresiju, opsesivno-kompulzivni poremećaj, glavobolje, odvikavanje od pušenja, zavisnosti od alkohola i zavisnosti od kokaina. Evo šta dosadašnja istraživanja kažu o lečenju psilocibinom za neke od potencijalnih indikacija.

Depresija
Depresija je jedna od najispitivanijih indikacija za terapiju psilocibinom. Terapija psilocibinom je 2018. godine dobila oznaku „probojna terapija“ (1) od strane FDA za lečenje depresije, što je rezultiralo nastavkom kliničkim ispitivanja terapije psilocibinom za depresiju otpornu na liječenje. COMPASS Pathways (2) sprovodio je ovo prvo veliko kliničko ispitivanje terapije psilocibinom za depresiju otpornu na lečenje. U njemu obuhvaćeno preko 400 pacijenata, a svi pacijenti uključeni u studiju dobijali su sintetizovane psilocibinske kapsule.

Odvikavanje od pušenja
U maloj pilot studiji sa Univerziteta Johns Hopkins (3), istraživači su otkrili da je terapija psilocibinom značajno poboljšala uzdržavanje od pušenja tokom 12-mesečnog praćenja. U ovom pilot istraživanju učestvovalo je petnest pacijenata koji su dobijali dve do tri doze psilocibina, u kombinaciji sa kognitivnom bihevioralnom terapijom (CBT). Ovakva terapija odvikavanja od pušenja, rezultirala je sa znatno višom stopom apstinencije od pušenja u periodu od 12 meseci u odnosu na uobičajene lekove za odvikavanje od pušenja ili samo sa CBT.

Odvikavanje od alkohola
U maloj studiji (4) istraživači su otkrili da je terapija psilocibinom u značajnoj meri pomogla u terapiji alkoholizma. U ovom istraživanju učestvovalo je deset dobrovoljaca sa dijagnostikovanom zavisnošću od alkohola. Oni su primali psilocibin oralno u jednoj ili dve doze pored terapije za poboljšanje motivacije.

Odvikavanje od kokaina
Istraživači u Alabami (5), sprovodili su kliničko ispitivanje da bi videli da li će psilocibin, aktivno jedinjenje koje se nalazi u gljivama Psilocybe, pomoći osobama zavisnim od kokaina. Prema njima psilocibin teoretski deluje iz tri ugla: biohemijskog, psihološkog i transcendentalnog / duhovnog. Biohemijski gledano, psilocibin ometa receptore u mozgu za koje se smatra da su odgovorni za jačanje zavisničkih ponašanja. Psihološki gledano smatra se da smanjuje želju, povećava osećaj sopstvene efikasnosti i povećava motivaciju. Transcendentalno ili duhovno gledano smatra se da psilocibin povećava osećaj svrhe i osećaj veće snage volje, za koje se pokazalo da su snažni faktori  u borbi protiv bolesti zavisnosti.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Lekovi koji mogu izazvati depresiju

Depresija predstavlja poremećaj raspoloženja, koje karakteriše skup raznih vrsta simptoma i iziskuje ozbiljan farmakološki i psihoterapijski tretman. Specifičan uzrok depresivnog poremećaja nije poznat. Kao i većina psihijatrijskih poremećaja, depresija je multifaktorna i heterogena grupa poremećaja koju uzrokuju genetski faktori i faktori spoljne sredine. Ono što je interesantno je da postoje određeni lekovi koji mogu izazvati simptome depresije kao neželjeno dejstvo, čak i kod ljudi koji obično nisu skloni depresiji (1). U tekstu koji sledi, biće navedeni samo neki od lekova koji mogu izazvati simptome depresije. Međutim, ovo nije sveobuhvatan spisak.

Beta blokatori
Prvi izveštaji o depresiji uzrokovanoj beta blokatorima imali su za krivca propranolol, čija lipofilna struktura i prodiranje u centralni nervni sistem mogu objasniti razvoj depresije. U radu iz 1967. godine objavljenom u British Medical Journalu (2) opisan je slučaj u kom je učestvovalo 89 hipertenzivnih pacijenata lečenih propranololom zbog srčanih aritmija, pri čemu je zabeležen porast učestalosti depresije povezanih sa dozom i trajanjem terapije. Međutim, naknadne studije koje su procenjivale povezanost između upotrebe beta blokatora i depresije pokazale su mešovite rezultate, o čemu govori i pregled radova objavljeni od januara 1966. do decembra 1996 (3).


Kortikosteroidi
Najčešći prijavljeno neželjeno dejstvo kortikosteroida kada su u pitanju psihijatrijski poremećaji uključuje maniju i/ili depresiju. Koji pacijenti će imati psihijatrijske poremećaje izazvane upotrebom kortikosteroida ne može se predvideti. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je doza najvažniji faktor rizika za razvoj ovih neželjenih efekata. Većina pacijenata će se, naime oporaviti u potpunosti smanjenjem doze kortikosteroida (4).

Inhibitori protonske pumpe- IPP
Većina dosadašnjih studija ukazuje na postojanje direktne povezanosti između pojave demencije i depresije s jedne strane i dugoročne upotrebe IPP s druge strane (5).

Hormonska kontracepcija
Studija u kojoj je učestvovalo preko milion danskih žena starijih od 14 godina, snažno ukazuje na to da postoji povećan rizik od depresije koji je povezan sa svim vrstama hormonske kontracepcije (6). U ovoj studiji su obuhvaćene žene od 15 do 34 godine starosti između 2000. i 2013. Svi oblici hormonske kontracepcije bili su povezani sa povećanim rizikom za razvoj depresije, pri čemu je veći rizik u vezi sa oblicima koji sadrže samo progesteron, uključujući intrauterini uložak- IUU. Rizik za razvoj depresije je bio veći kod tinejdžerki u dobi od 15 do 19 godina, a posebno kod neoralnih oblika kontrole rađanja kao što su prsten, flaster i IUU.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Suplementi kolagena u borbi protiv bora- da ili ne?

Kolagen je najzastupljeniji protein u našem telu. To je glavna komponenta vezivnog tkiva i on prestavlja sastavni deo tetiva, ligamenata, kože i mišića. Postoji najmanje 16 vrsta kolagena, ali 80 – 90 procenata kolagena u telu čine tipovi I, II i III (1). Kolagen ima mnogo važnih funkcija, uključujući pružanje tonusa i elastičnosti koži, što je upravo tema ovog teksta.
Naše telo pravi prokolagen kombinujući dve aminokiseline: glicin i prolin. U ovom procesu se koristi vitamin C. Obezbeđivanjem ovih materija pomažemo našem telu da proizvodi ovaj važan protein. Sa druge strane tu su suplementi kolagena koji su poslednjih godina postali dosta popularni. Većina ovih preparata predstavlja hidrolizovane oblike, koji se bolje i lakše apsorbuju u organizmu.

Kolagen je glavna komponenta naše kože. On pruža tonus, elastičnost i hidrataciju našoj koži. Kako starimo, naše telo proizvodi manje kolagena, što dovodi do pojave suvoće kože i stvaranja bora (2). Međutim, nekoliko studija je pokazalo da kolagenski peptidi, odnosno suplementi kolagena mogu biti od pomoći u usporavanju starenja kože smanjujući bore i suvoću kože (3, 4). U jednoj studiji u kojoj je učestvovalo 69 žena starosne dobi od 35 do 55 godina primena suplemenata hidrolizovanog oblika kolagena u dozi od 2,5-5 grama tokom osam nedelja, pokazala je znatno povećanje elastičnosti kože u odnosu na kožu onih ispitanica koje su dobijale placebo (5). Druga studija je pokazala da dodatak ishrani koji sadrži hidrolizovani kolagen i ostale specifične sastojke sa antiageing svojstvima pozitivno deluje na smanjenje bora, elastičnost i hidrataciju. (6).
Efekti suplemenata kolagena na smanjenje bora pripisuju se njihovoj sposobnosti da stimulišu naše telo da samostalno proizvodi kolagen (2). Uz to, uzimanje suplemenata kolagena može podsticati proizvodnju drugih proteina koji pomažu u strukturi naše kože, uključujući elastin i fibrilin (2).
Kao što možete videti uzimanje suplemenata koji sadrže hidrolizovane oblike kolagena može biti od koristi za usporavanje starenja kože. Međutim, potrebno je još snažnih dokaza iz studija koje proučavaju efekte kolagena na starenje kože.

mr. ph. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Tri odlična biljna izvora gvožđa

Gvožđe ima vrlo važnu ulogu u mnogim metaboličkim procesima u organizmu: učestvuje u sintezi hemoglobina koji transportuje kiseonik od pluća do svih ćelija u organizmu, zatim u sintezi mioglobina koji je rezerva kiseonika u mišićima, kao i mnogih bitnih enzima, potpomaže rast i jača otpornost prema infekcijama.To je esencijalno hranljivo sredstvo, što znači da ga morate dobiti iz hrane. Preporučeni dnevni unos (RDA) je 8 mg za muškarce i 18mg za žene (1).
Pošto je najveći deo gvožđa u organizmu u sastavu hemoglobina, najočigledniji klinički rezultat njegovog deficita je anemija. Zbog toga je i jedina indikacija za primenu gvožđa lečenje anemije. Prvi simptomi nedostatka gvožđa javljaju se mnogo pre nastanka anemije i to su umor, osećaj slabosti, bledilo, glavobolja, razdražljivost, lupanje srca, iscrpljenost, nedostatak koncentracije, smanjena otpornost i sklonost ka infekcijama.
Na svu sreću, postoji dosta dobrih izvora gvožđa u vidu namirnica koje će vam pomoći da ispunite svoje dnevne potrebe za gvožđem, a ja sam danas posvetila pažnju vegetarijanskoj varijanti izvora ovog minerala.

Španać
Ova tako lako dostupna biljka nam pruža mnoge zdravstvene benefite za vrlo malo kalorija. U 100 grama kuvanog španaća se nalazi 3,6 mg gvožđa odnosno 20% RDA (2). Iako se ovo nonhem gvožđe ne apsorbuje baš najbolje, španać je takođe bogat vitaminom C. Ovo je važno s obzirom da vitamin C značajno pojačava apsorpciju gvožđa. Askorbinska kiselina, tj vitamin C stimuliše apsorpciju gvožđa jednim delom preko formiranja rastvorljivih gvožđe-askorbat helata, a drugim delom pretvaranjem feri oblika gvožđa u znatno rastvorljiviji fero oblik. Pored toga što je značajan izvor gvožđa, španać je takođe bogat antioksidansima koji se nazivaju karotenoidi i koji izmeđuostalog mogu umanjiti rizik od raka (3). Konzumiranje španaća i ostalih lisnatih zelenih namirnica sa masnoćama pomaže vašem telu da unese karotenoide, pa zato vodite računa da uz spanać unosite i neku zdravu masnoću poput maslinovog ulja (4).


Mahunarke
Neke od najčešćih vrsta mahunarki su grašak, pasulj, sočivo, grašak i soja. One su zaista odličan izvor gvožđa, posebno za vegetarijance. Jedna šolja (198 grama) kuvanog sočiva sadrži 6,6 mg, što je 37% RDA (5). Da biste maksimalno povećali apsorpciju gvožđa, konzumirajte mahunarke s hranom koja ima visok sadržaj vitamina C, poput paprike, kupusa ili paradajza. Mahunarke su takođe bogate folatima, magnezijumom i kalijumom. Šta više, studije su pokazale da mahunarke takođe mogu umanjiti rizik od srčanih bolesti kod osoba sa metaboličkim sindromom (6). Uz to, mahunarke mogu da vam pomognu da smršate. One su vrlo bogate rastvorljivim vlaknima, što može povećati osećaj sitosti, pa samim tim i smanjiti unos kalorija.

Semenke bundeve
Kakva bih ja Kikinđanka bila, a da ne spomenem ponos svoga grada. Semenke od bundeve, em što su ukusna i lako dostupna grickalica, one su i odličan izvor gvožđa. U 100 grama semenki bundeve nalazi se 15 mg gvožđa, što je 83% RDA (7). Uz to, semenke bundeve su fantastičan izvor vitamina K, cinka i mangana. Takođe, one su među najboljim izvorima magnezijuma. U 100 grama semenki bundeve nalazi se 535mg magnezijuma odnosno 134% RDA, što vam pomaže da smanjite rizik od kardiovaskularnih bolesti. Naime mnoge studije pokazuju vezu između unosa magnezijuma i nastanka koronarne bolesti.

Gvožđe je važan mineral koji moramo redovno unositi, jer ga naše telo ne može proizvesti samo. Kako bi osigurali adekvatan unos gvožđa ishrana treba u svakom obroku da sadrži po neku namirnicu iz grupe meso, jaja i riba, zatim dosta vitamina C u svakom obroku, minimalnu upotrebu kafe, kakaa i čaja, i naravno, obilje namirnica koje su dobar izvor gvožđa. Meso jeste glavni izvor gvožđa u ishrani u kome je sadržano u obliku hema. Ipak treba imati na umu da neki ljudi ne jedu meso ili moraju ograničiti unos crvenog mesa i druge hrane sa visokim sadržajem gvožđa. Upravo u takvim situacijama apsorpciju gvožđa iz prethodno pomenutih biljnih izvora povećavamo uključivanjem izvora vitamina C.

mr. ph. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.Da li su esencijalna ulja bezbedna?

Esencijalna ulja su visoko koncentrovana aromatična ulja biljnog porekla koja se ekstrakuju destilacijom vodenom parom, presovanjem, mehaničkim ceđenjem ili pritiskom. Grana fitoterapije koja koristi etarska ili esencijalna ili eterična ulja u svrhu poboljšanja psihofizičkog stanja čoveka, odnosno prevencije bolesti i održavanje zdravlja, naziva se aromaterapija. Esencijalna ulja jesu prirodna, ali to ne znači da ih možete koristiti bez preduzimanja predostrožnosti.

Način primene eteričnih ulja.
Eterična ulja primenjujemo u kupkama, kompresama, mirisnim svećama, difuzerima, inhalaciji, masaži i kozmetici. Ona se gotovo nikada ne nanose na kožu nerazređena. Uvek se razblažuju u nekom medijumu kao što je ulje jojobe, lanenog semena, kokosovo, maslinovo, bademovo, avokado i arganovo ulje. Međutim, upotreba eteričnih ulja nije ograničena samo na prethodno navedene načine. Francuska škola aromaterapije promoviše oralnu, vaginalnu i rektalnu upotrebu eteričnih ulja. Za pripremu ovakvih preparata  neophodno je dobro poznavanje aromaterapije i poželjno je da aromaterapeut ima medicinsko obrazovanje.

Kako se ova ulja pravilno razblažuju?
Kako bi se izbegla iritacija kože, eterična ulja se moraju razblažiti sa biljnim uljima. Za razblaživanje se koriste ulja koja relativno lako prodiru u kožu. Koncentracije eteričnih ulja u tim mešavinama variraju od 1-50 %. Za primenu dermalnu primenu, eterično ulje se može dodati i u kreme, gelove, losione. Pravilno razblaživanje je ključno za sigurnu upotrebu esencijalnih ulja za lokalnu upotrebu. Prema Tisserandovom institutu, koristeći prosečnu kapaljku gde je 30 kapi jednako 1 mL, možete napraviti različite koncentracije esencijalnog ulja. Primera radi, za 15 mL baznog ulja možete napravite koncentraciju od:
5% sa 22 kapi esencijalnog ulja;
4% sa 18 kapi esencijalnog ulja;
3% sa 13 kapi esencijalnog ulja;
2% sa 9 kapi esencijalnog ulja;
1% sa 4 kapi esencijalnog ulja;
i 0,5% sa 2 kapi.
Za tretman čitavog tela, koncentracija bi trebalo da bude do 5 % eteričnih ulja. Za svakodnevnu negu kože lica koncentracija koja se najčešće koristi je 2, 5 % eteričnog ulja, retko ide i do 5 %. Pritom koncentracije veće od 2,5% treba koristiti vrlo pažljivo, po mogućnosti u konsultaciji sa aromaterapeutom.

Iritirajuće delovanje ovih ulja.
Esencijalna ulja mogu da deluju iritirajuće kada se aplikuje na kožu ili sluzokožu. Njihovom primenom dolazi do proširenja kapilara u površnim slojevima kože, povećava se prokrvljensot, što utiče na povećanje osećaja toplote i smanjenje osećaja bola. Naravno ona se ne smeju koristiti za upalno ili alergijsko stanje kože i uvek ih treba pravilno razblažiti u biljnom ulju. Dermalni iritansi uključuju lovor, cimet, kumin, limunsku travu, origano, timijan…

Kako proveriti da li ste osetljivi na neko esencijalno ulje?
Flaster testovi omogućavaju vam da vidite kako vaša koža reaguje na određeno ulje pre nego što izvršite potpunu aplikaciju. Evo koraka za sprovođenje flaster testa: Operite podlakticu sa sapunom i dobro je osušite   Utrljajte nekoliko kapi razblaženog esencijalnog ulja u mali flaster i nanesite ga na podlakticu. Sačekajte 24 sata, pa uklonite flaster. Ako je mrlja na koži crvena, natečena ili osećate svrab, to znači da imate neželjene reakcije primenjeno ulje i da ne bi trebalo da ga upotrebljavate. Ako osetite nelagodu pre isteka perioda od 24 sata, područje odmah isperite sapunom i toplom vodom.

Sunce i esencijalna ulja
Neka esencijalna ulja mogu učiniti kožu osetljivu na sunce i ultraljubičaste zrake poput onih u solariju. Svako ko je naneo esencijalna fotosenzibilizujuća ulja trebalo bi da izbegava sunce ili solarijum najmanje 24 sata. Fotosenzibilizujuća ulja uključuju koren angelike (Angelica archangelica), bergamot (Citrus bergamia), kumin (Cumin ciminum), limun (Citrus limon), prstasti citrus (Citrus medica), gorku pomorandžu (Citrus aurantium) i rutu (Ruta graveolens).

Primena esencijalnih ulja kod trudnica i dojilja
Ovo je veoma kontroverzna praksa – posebno tokom prva tri meseca. Iako postoje neka esencijalna ulja koja se nikada ne smeju koristiti tokom trudnoće, postoji nekoliko onih koje se smatraju bezbednim za upotrebu tokom prenatalne masaže ili pomoću difuzorne metode. Nacionalno udruženje za holističku aromaterapiju (NAHA) preporučuje izbegavanje sledećeg esencijalnih ulja tokom trudnoće, porođaja i dojenja:   
■ Anis (Pimpinella anisum)     
■ Bosiljak (Ocimum basilicum)     
■ Američka breza (Betula lenta)     
■ Kamfor (Cinnamomum camphora)     
■ Miloduh( Hyssopus officinalis )     
■ Pelen (Artemisia vulgaris)     
■ Peršun (Petroselinum sativum)     
■ Metvica (Mentha pulegium)    
■ Žalfija (Salvia officinalis)     
■ Vratić (Tanacetum vulgare)     
■ Estragon (Artemisia dracunculus)     
■ Tuja (Thuja occidentalis)     
■ Zimzelen (Gaultheria procumbens)     
■ Pelin (Artemisia absinthium)
Prema jednom istraživanju, neka esencijalna ulja mogu biti efikasna u smanjenju anksioznosti i straha od porođaja. Ako ste zainteresovani za upotrebu esencijalnih ulja tokom trudnoće, pre upotrebe razgovarajte sa svojim lekarom i babicom.

Esencijalna ulja i deca
Ovo je još jedna vrlo kontroverzna tema. Deca imaju tanju i propustljiviju kožu, što ih čini ranjivijima na potencijalnu toksičnost povezanu sa upotrebom ovih ulja. Pridržavanje bezbednosnih smernica i naručiti oprez su od presudnog značaja. Nakon 2 godine, određena esencijalna ulja se mogu primenjivati topikalno i aromaterapijskim metodama, ali u znatno slabijoj koncentraciji od doziranja za odrasle. Sigurne koncentracije su obično od 0,5% do 2,5%. Ostali primeri bezbednosnih smernica primene esencijalnih ulja kod dece su:     
■ Menta se ne sme topikalno ili putem difuzera primenjivati kod dece mlađe od 6 godina.
■ Eukaliptus se ne sme primenjivati topikalno ili putem difuzera kod dece mlađe od 10 godina.    
■ Deca ne bi trebalo da oralno primenjuju esencijalna ulja.
■ Kao mera predostrožnosti, esencijalna ulja uvek treba držati van domašaja dece.
Studija iz 2007. godine pokazala je da lokalno korišćenje ulja lavande i čajevca kod dečaka koji nisu dostigli pubertet povezano je sa hormonalnim nepravilnostima koje podstiču rast grudi.
Popularna esencijalna ulja koja se nikada ne smeju koristiti na novorođenčadi i deci su eukaliptus, menta, ruzmarin, komorač, verbena, zimzelen.

mr. ph. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.