Upotreba NSAIL-a i hipertenzija

Sekundarna hipertenzija može biti posledica upotrebe lekova poput oralnih kontraceptiva, kortikosteroida, nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), nekih antidepresiva…Pored toga ovi lekovi mogu uticati na terapijski ishod primarne hipertenzije. Kako hipertenzija predstavlja najmasovniju nezaraznu bolest savremenog čovečanstva, a sa druge strane skoro svako od nas u svom domu ima bar jednu kutiju nesteroidnog antiinflamatornog leka redovi koji slede su posvećeni upravo ovim lekovima koji mogu dovesti do pogoršanja krvnog pritiska.
Štetni efekti NSAIL obično se vezuju za njihov uticaj na gastrointestinalni trakt. Međutim uticaju ovih lekova na krvni pritisak nekako se daje manje pažnje. Nesteroidni protivupalni lekovi inhibiraju enzim ciklooksigenazu-1 (COKS-1) i COKS-2. Inhibicijom COKS-2 može inhibirati njegov natriuretski efekat, što zauzvrat, povećava zadržavanje natrijuma i vode. NSAIL takođe inhibiraju vazodilatatorne efekte prostaglandina. Ovi efekti mogu doprineti indukciji hipertenzije kod normotenzivnog ili kontrolisanog hipertenzivnog pacijenta.
Svi nesteroidni antiinflamatorni lekovi u dozama adekvatnim za smanjenje upale i bola mogu povećati krvni pritisak i kod normotenzivnih i kod hipertenzivnih osoba (1). Prosečan porast krvnog pritiska je od 5 do 10 mmHg, ali ova vrednost znatno varira (2).

Uticaj NSAIL na antihipertenzivnu terapiju
Upotreba NSAIL može umanjiti efekat svih antihipertenzivnih lekova, osim blokatora kalcijumskih kanala. Zanimljivo je da je porast krvnog pritiska povezan sa upotrebom NSAIL bio najveći kod pacijenata koji su primali beta-adrenergičke antagoniste u poređenju sa drugim antihipertenzivnim lekovima (3). Efekti kod pacijenata kojima su propisani diuretici ili više antihipertenziva su zanemarljivi (3).

Acetilsalicilna kiselina u kardiološkim dozama
Kako veliki procenat pacijenata koji ima hipertenziju ima propisanu i acetilsalicilnu kislelinu u kardiološkim dozama postavlja se pitanje njenog uticaja na krvni pritisak. Dosadašnje studije pokazuju da čak i dugoročno, acetilsalicilna kiselina u malim dozama ne ometa efekat antihipertenzivnih lekova koji snižavaju krvni pritisak (4). Acetilsalicilna kiselina u dozi od 75 mg / dan nije ometala antihipertenzivnu terapiju, u poređenju sa placebom, kod 18 790 pacijenata u studiji optimalnog lečenja hipertenzijom (HOT) (4). Međutim, ovi zaključci ne mogu se proširiti na veće doze acetilsalicilne kiseline.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Acetilsalicilna kiselina, lek-lek interakcije

Opšte je poznato da je acetilsalicilna kiselina lek koji pripada grupi nesteroidnih antiiflamatornih lekova (NSAIL) i da ona ima analgetsko (smanjuje bol), antipiretsko (smanjuje povišenu telesnu temperaturu), protivupalno i antiagregaciono dejstvo. Zbog svog delovanja, ovaj lek se vrlo često koristi bez preporuke lekara, pri čemu se često ne vodi računa o interakcija u koje stupa sa ostalim lekovima.
Ibuprofen
Vrlo često korišćeni ibuprofen može da ometa korisna svojstva acetilsalicilne kiseline. Zato je jako bitno da se konsultujete sa svojim lekarom ukoliko terapijski koristite acetilsalicilnu kiselinu, pre korišćenja ibuprofena. Naime istovremena primena ibuprofena antagonizuje nepovratnu inhibiciju trombocita izazvanu acetilsalicilnom kiselinom, pa tako ibuprofen može ograničiti dejstvo acetilsalicilne kiseline koje štiti srce.
Što se tiče ostalih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, takođe treba izbegavati njihovu istovremenu primenu zbog povećanja neželjenih efekata
Metotreksat
Metotreksat je antagonista folne kiseline koji pripada grupi citostatika poznatoj kao antimetaboliti. Kada se ovaj lek primenjuje zajedno sa acetilsalicilnom kiselinom dolazi do povećanja njegove bioraspoloživosti, a time i toksičnosti. Razlog za ovu pojavu je to što acetilsalicilna kiselina istiskuje metotreksat sa mesta vezivanja za proteine plazme, kao i smanjene renalne eliminacije metotreksata od strane antiinflamatornih lekova uopšte čime se povećava hematološka toksičnost metotreksata.
Varfarin
Istovremenom upotrebom varfarina i acetilsalicilne kiseline povećava se rizik za nastanak potencijalno fatalnog krvarenja.


Antihipertenzivi
NSAIL uključujući selektivne inhibitore COX-2 mogu umanjiti dejstvo diuretika i drugih antihipertenzivnih lekova. Primera radi prilikom primene acetilsalicilne kiseline u većim dozama dolazi do smanjena glomerularne filtracije putem inhibicije vazodilatornih prostaglandina, pa je samim tim smanjeno i antihipertenzivno dejstvo lekova poput inhibitora angiotenzin konvertujućeg enzima ili diuretika. Takođe istovremena primena NSAIL (uključujući selektivne COX-2 inhibitore) i blokatora receptora za angiotenzin II ili ACE inhibitora ispoljava aditivni efekat na povećanje koncentracije kalijuma u serumu i može voditi pogoršanju funkcije bubrega. Ovi efekti su obično reverzibilni. Retko se može javiti akutna bubrežna insuficijencija, posebno kod pacijenata sa kompromitovanom funkcijom bubrega (kao što su stariji pacijenti ili pacijenti sa smanjenim volumenom tečnosti, uključujući one na terapiji diureticima). Zbog toga je bitno da se kod pacijenata sa kompromitovanom funkcijom bubrega oprezno sprovodi istovremena primena ovih lekova. Takođe jako je bitno da pacijenti budu adekvatno hidrirani, kao i da se prati funkcija bubrega nakon započinjanja istovremene terapije i periodično nakon toga.
Ovo su samo neke od interakcija u koje stupa acetilsalicilna kiselina. Zato pre nego što izjurite iz apoteke dozvolite vašem farmaceutu da vas posvatuje, jer oni su tu radi vašeg zdravlja.

mr. ph. Kristina Kovačević,

autor bloga Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.
Acetilsalicilna kiselina-antiagregacioni lek

Opšte je poznato da je acetilsalicilna kiselina lek koji pripada grupi nesteroidnih antiiflamatornih lekova i da ona ima analgetsko (smanjuje bol), antipiretsko (smanjuje povišenu telesnu temperaturu), protivupalno i antiagregaciono dejstvo. Naime acetilsalicilna kiselina nepovratno inhibira ciklooksigenazu COX-1, čime se u trombocitima blokira sinteza tromboksana A2, odnosno čime se ostvaruje antiagregaciono dejstvo. Ovaj efekat na ciklooksigenazu u trombocitima traje koliko i životni vek trombocita, odnosno 7 do 10 dana. Zanimljiv je i podatak da je između 5 i 20% pacijenata rezistentno na antiagregaciono dejstvo ovog leka.

Dakle kod onih 95%, odnosno 80% pacijenata koji nisu rezistentni da bi se postiglo ovo dejstvo acetilsalicilna kiselina se koristi u dozama od 50 do 325mg. Pri čemu je uobičajna doza prilikom dugotrajne upotrebe od 75 do 100mg. Za postizanje pune terapijske inhibicije trombocita sa ovim dozama potrebno je nekoliko dana. Tako da ukoliko je potrebna brza i kompletna inhibicija agregacije trombocita lekar će propisati doze od 150 do 325mg da se sažvaću ili razmute u vodi. Dakle primenu ovih većih doza acetilsalicilene kiseline može preporučiti isključivo lekar, na recept.

Što se tiče načina primene ove lekove bi trebalo uzimati uz obrok, sa dosta tečnosti odnosno vode. Upravo ovakvo uzimanje može smanjiti pojavu najčešćeg neželjenog efekta ovog leka, a to su gastrointestinalne smetnje odnosno dispepsija i mučnina. U 70% pacijenata može se javiti manji, asimptomatski gubitak krv, dok se kod manjeg broja pacijenata mogu javiti i veća krvarenja. Interesantno je to da acetilsalicilna kiselina čak i u kardiološkim dozama može izazvati krvarenje u gastrointestinalnom traktu. Ono što vam je verovatno pozato da se većina današnjih lekova koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu u kardiološkim dozama reklamiraju sa prednošću posedovanja gastrorezistentnih tableta. To znači da je ova tableta obložena filmom koji sprečava da se ona rastvori u želucu. Zahvaljujući tom acido rezistentnom filmu kod gastrorezistentnih tableta aktivna supstanca se ne oslobađa u želucu, već u alkalnom okruženju creva. Stoga je resorpcija acetilsalicilne kiseline odložena na 3 do 6 sati posle uzimanja gastrorezistentnih tableta u poređenju sa običnim tabletama. Međutim ovo nikako ne znači da vas takve tablete mogu zaštiti od pojave gastrointestinalnog krvarenja koje može izazvati acetilsalicilna kiselina, jer je krvarenje posledica blokade COX-1 enzima, a ne njegovog direktnog dejstva na želudačnu sluznicu.
Prilikom primene ovog leka naravno potrebo je posebno biti obazriv kada su u pitanju osobe sa astmom, gihtom i nekontrolisanom hipertenzijom. Sa druge strane kod osoba sa aktivnim peptičkim ulkusom, hemofilijom, ozbiljnim oboljenjima bubrega, jetre i srca, trudnica u poslednjem trimestru trudnoće i dece mlađe od 16 godina ne bi trebalo koristiti ovaj lek.
Što se tiče priče o merama opreza prilikom primene ovog leka, kao i o interakcijama u koje stupa sa drugim lekovima, ona zahteva posebnu pažnju o čemu će biti reči u nekom od narednih tekstova.

mr. ph. Kristina Kovačević,

autor bloga Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.