Cimet kao lek

Cimet je biljka koja se najčešće nalazi u prodavnicama kao začin, a u poslednje vreme se sve više koristi kao dodatak ishrani za snižavanje nivoa glukoze u krvi. Ono što većini promakne je činjenica da postoje dve vrste ovog začina. Gotovo sav cimet koji se nalazi u supermarketima je C. cassia. Ova vrsta se odavnina koristi u kulinarstvu, kao i u tradicionalnoj kineskoj medicini. C. cassia ima jači ukus od Cejlonskog cimeta. Cejlon, ili „pravi cimet“, poreklom iz Šri Lanke i južnih delova Indije, dobija se od unutrašnje kore stabla Cinnamomum verum.

Šta kažu istraživanja?
Sveobuhvatnom PubMed pretragom literature iz 2016. godine obuhvaćeno je jedanest randomizovanih kontrolisanih ispitivanja o delovanju cimeta na postizanje bolje kontrole glikemije. Istraživanja su obuhvatila 694 odrasle osobe sa dijabetesom od kojih su neke bile na terapiji antidijabeticima, a neke ne. U deset randomizovanih kontrolisanih ispitivanja ispitanici su uzimali i tokom istraživanja svoju redovnu terapiju za dijabetes melitus. Trajanje studije je variralo od 4 do 16 nedelja, a doze cimeta kretale su se u rasponu od 120 mg i 6 000 mg dnevno. Svih 11 studija pokazalo je smanjenje nivoa šećera u krvi tokom primene cimeta, a u istraživanjima u kojima je meren HbA1c pokazana su vrlo skromna smanjenja kod upotrebe cimeta u odnosu na placebo grupu.

Koji je mehanizam delovanja cimeta?
C. cassia, kao i C. verum- sadrže više komponenata koje mogu sniziti nivo glukoze u krvi. Proantocijanidi iz ove biljke uključeni su u pokretanje autofosforilacije insulinskog receptora za povećanje osetljivosti na insulin, dok cinamaldehid povećava unos ćelijske glukoze stimulišući GLUT-1 i GLUT-4 receptore. Cimet inhibira inaktivaciju insulinskih receptora tirozin fosfatazom, a njegova protivupalna dejstva nastaju kroz promene citokina koji su uključeni u upalni proces. Kao što sam navela na početku i cejlonski i običan cimet imaju efekte na snižavanje šećera u krvi, sa tom razlikom što je običan cimet bolje proučen kod ljudi.


U kojim dozama se preporučuje?
Ne postoji jasno utvrđena doza za primenu cimeta u terapijske svrhe. Neka opšta preporuka je da to bude 2-4 grama praha dnevno. Što se tiče C. cassia dozvoljeno je do jedne kafene kašičice (0,5 do 2 grama) i do 2,5 kašičice (5 grama) Cejlonskog cimeta dnevno. U istraživanjima su obično korišćene doze od 1 do 6 grama cimeta. Bitno je istaći da veoma visoke doze cimeta mogu biti toksične, pa sa njim nikako ne treba preterivati. Cimet je, takođe komponenta mnogih biljnih mješavina i suplemenata koji se primenjuju kod dijabetes ili predijabetesa, pa se kod takvih preparata preporučuje pridržavanje uputsvu proizvođača.

Mere opreza i potencijalini neželjeni efekti.
Osim reakcija preosetljivosti na cimet, do sada je zabeleženo nekoliko štetnih efekata ove biljke. Najčešće se ukazuje na mogućnost izazivanja oštećenja jetre suplementima koji sadrže cimet, za šta se okrivljuje prisustvo velike količine kumarina u ovoj biljci, koji mogu biti hepatotoksični. Maksimalna dozvoljena dnevna doza kumarina je 0,1 mg / kg. U C.cassia zastupljeno je više kumarina nego u cejlonskom, ps je prekoračenje gornje granice za kumarin vrlo lako izvodljivo ako konzumirate puno C. cassia. U mnogim slučajevima samo 2 kafene kašičice bi mogle dovesti do opasnosti od prekoračenja gornje granice za unos kumarina. Stoga, ako redovno jedete puno cimeta ili uzimate dodatak koji ga sadrži, to birajte cejlonski, kao sigurniju varijantu. O ovome posebno trebaju voditi računa osobe koje već imaju jetrene probleme ili svakodnevno unose veće količine alkohola. Pored negativnog efekta na jetru, navodi se i mogućnost razvoja edema, što se objašnjava sličnom delovanju sa pioglitazonom.
S obzirom na nedostatak dokaza o njegovoj bezbednosti, cimet u terapijske svrhe se ne preporučuje deci, trudnicama ili dojiljama.

Sa kojim lekovima stupa u interakcije?
Cimet je bezbedan kada se unosi u malim do umerenim količinama sa većinom lekova. Međutim, previše cimeta može biti problem ako uzimate lekove za dijabetes, srčane bolesti ili bolesti jetre. Razlog tome je što cimet može stupiti u interakcije sa tim lekovima pojačavajući njihovo dejstvo ili pojačavajući njihove neželjene efekte. Na primer, C. cassia sadrži velike količine kumarina, koji mogu izazvati oštećenje jetre ako se konzumiraju u velikim količinama. Tako da ukoliko uzimate lekove kao što su paracetamol i statini, previše cimeta može povećati šansu za oštećenje jetre. Pored toga postoji i potencijal za hipoglikemijske reakcije ukoliko pacijenti takođe uzimaju antihiperglikemijske lekove.

mr. ph. Kristina Kovačević,

autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Degludek, novi bazalni insulin

Dijabetes je stanje hronične hiperglikemije (povišen nivo šećera u krvi) koje dovodi do nastanka hroničnih komplikacija na različitim organima kao što su srce i krvni sudovi, bubrezi i nervi, čime se značajno smanjuje kvalitet života, kao i životni vek bolesnika.Medikamentna terapija u tipu 1 dijabetesa se sastoji isključivo od terapije insulinom, dok pacijenti sa dijabetesom tip 2 se u početku leče uglavnom oralnim antidijabetici, lekovima koji dovode do snižavanja glukoze u krvi. Naravno ne treba zaboraviti da je dijabetes progresivni poremećaj koji s vremenom zahteva primenu više oralnih antidijabetika, a često i insulin. Efekat insulinana snižavanje nivoa glukoze u krvi se zasniva na olakšanom preuzimanju glukoze zbog vezivanja insulina za receptore mišićnih i masnih ćelija, kao i simultanoj inhibiciji otpuštanja glukoze iz jetre. S obzirom na brzinu, intenzitet i trajanje insuline delimo na tri grupe: insuline kratkog, insuline srednje dugog i dugog dejstva. Pored glargina i detemira, degludek spada u grupu insulina sa dugotrajnim dejstvom. Degludek je novi bazalni insulin sa trajanjem dejstva preko 42 sata koji se upotrebljava u terapiji dijabetesa.
Kako se ovaj insulin primenjuje?
Degludek se primenjuje jednom dnevno supkutanim ubrizgavanjem u bilo koje doba dana, uz preporuku da se primenjuje svakog dana u isto vreme. Nakon supkutanog ubrizgavanja, insulin degludek formira rastvorljive multi-heksamere, obrazujući depo iz koga se insulin degludek kontinuirano i lagano resorbuje u cirkulaciju, ispoljavajući ravnomeran i stabilan efekat na snižavanje glukoze u krvi. Upravo ovo je razlog njegovog konfornog uzimanja jednom dnevno, ali i njegove fleksibilnosti u vremenu doziranja. Kao što sam rekla preporuka je da se ovaj insulin dozira uvek u isto vreme, međutim nekada pacijent nije u mogućnosti da da sebi insulin u određeno vreme. Dobra strana ovog insulina je što on upravo dozvoljava fleksibilnost vremena doziranja insulina uz napomenu da uvek bi trebalo osigurati vremenski razmak od najmanje 8 časova između ubrizgavanja. Nekada pacijenti nisu u mogućnosti da ubrizgaju insulin u određeno vreme, a nekada se desi da jednostavno zaborave da ga primene. Ukoliko se desi da se zaboravi da se uzme degludek, savetuje se da primeni sledeća doza nakon što se ustanovi propust, a da potom nastavi sa uobičajenim rasporedom doziranja jednom dnevno.

Kako izbeći lipodistrofiju nakon primene ovog leka?
Kao i ostali insulini i ovaj se ubrizgava potkožnom injekcijom u butinu, nadlakticu ili stomak. Pritom je vrlo važno menjati mesto primene u okviru istog dela tela kako bi se smanjio rizik od lipodistrofije.
Kada početi sa kontrolom šećera u krvi?
Kako se ravnotežne koncentracije leka u serumu postižu nakon 2-3 dana svakodnevne primene leka, u prva tri dana početka terapije degludekom kontrola šećera može više zabrnuti pacijenta nego što mu daje adekvatnu sliku delovanja terapije. Zbog toga se nakon uvođenja degkudeka savetuje da se sa kontrolom šećera počne tek od 2-3 dana.
Kako se degludek čuva?
Pre prve upotrebe on se čuva u frižideru (2ºC – 8ºC), udaljeno od komore za zamrzavanje. Ne sme se zamrzavati. Nakon prvog otvaranja rastvor za injekciju u penu sa uloškom čuva se najduže 8 nedelja na sobnoj temperaturi koja ne sme biti iznad 30ºC. Takođe može se čuvati u frižideru (2ºC – 8ºC).
Interakcije degludeka sa ostali lekovima.
Verujem da vam je poznato je da mnogi lekovi utiču na metabolizam glukoze. Lekovi koji mogu smanjiti potrebe za insulinom su: oralni antidijabetici, agonisti GLP-1 receptora, inhibitori monoamino oksidaze (MAOI), beta-blokatori, inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori), salicilati, anabolički steroidi i sulfonamidi. Kako se ovi lekovi uzimaju prema preporuci lekara, o eventualnim interakcijama lekar je taj koji će povesti računa. Ista priča važi i za lekove koji mogu povećati potrebe za insulinom, a to su: oralni kontraceptivi, tiazidi, glukokortikoidi, tireoidni hormoni, simpatomimetici, hormon rasta i danazol. Lekari će takođe istaći pacijentu da beta-blokatori mogu maskirati simptome hipoglikemije, no ovo nije na odmet još jednom poonoviti i prilikom izdavanja leka. Za kraj večno pitanje u nas da li može sa rakijom? Šalu na stranu alkohol može pojačati ili smanjiti hipoglikemijski efekat insulina.

mr. ph. Kristina Kovačević,

autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Laktuloza- osmotski aktivni laksans

Laktuloza je sintetski disaharid koji se sastoji od galaktoze i fruktoze. Ona je rezistentna na delovanje interstinalne disaharidaze, ali se u kolonu pod dejstvom bakterija hidrolizuje do kratkolančanih masnih kiselina. Ove kiseline se delom resorbuju, ali delom i ostaju u kolonu gde ispoljavaju svoj laksativni efekat.
Ovaj disaharid se primenjuje u:
– terapiji konstipacije i u stanjima u kojima se meka stolica smatra medicinski korisnom (hemoroidi, operacija postkolona/analne regije)
– terapiji i prevenciji hepatične encefalopatije (portalna sistemska encefalopatija), uključujući hepatičnu pretkomu i komu.

Dakle u ovim indikacijama laktuloza se primenjuje u obliku sirupa koji se može koristiti razblažen ili nerazblažen. Takođe ukoliko je neophodno, ovaj sirup se može uzimati sa vodom ili voćnim sokom…
Što se tiče doziranja sirup laktuloze se u terapiji konstipacije može primenjivati jednom dnevno ili podeljeno u dve doze, sa tim da  će lekar doziranje podesiti u skladu sa vašim individualnim potrebama. Dakle kada pričamo o odraslim osobama sa problemom konstipacije početne doze se kreću od 15ml do 45ml, pa se nakon nekoliko dana ova početna doza može prilagodi tako da doza održavanja (15-30ml) bude odgovarajuća terapijskom odgovoru. Pritom je jako bitno naglasiti da je neophodno pojedinačnu dozu laktuloze progutati odjednom i ne držati u ustima duži vremenski period. Takođe kada se ovaj sirup dozira jednom dnevno, dozu treba uzimati uvek u isto vreme, npr. tokom doručka.
Što se tiče kontraindikacija, sirup laktuloze se ne sme uzimati u slučaju:
-poznate preosetljivosti na laktulozu ili bilo koju pomoćnu supstancu leka
-gastrointestinalne opstrukcije
-galaktozemije (nasledni manjak enzima koji pretvaraju galaktozu u glukozu)

Naravno lekar će pre započinjanja terapije isključiti ova stanja kao i postojanje simptoma abdominalnog bola neutvrđenog porekla. Ono što je vama kao pacijentima bitno jeste da u slučaju nedovoljnog terapijskog efekta i nakon nekoliko dana uzimanja ovog sirupa, obratite se lekaru kako bi preispitao dalju terapiju.
Kao što sam na početku teksta rekla, laktuloza je sintetski disaharid, pa se često mogu čuti pitanja pacijenata da li ga smeju uzimati ukoliko imaju dijabetes melitus. Dakle iako bih u tim situacijama možda preporučila neki drugi laksans, ipak i laktuloza može sa se koristi kod tih pacijenata. Naime doze leka koje se koriste za lečenje konstipacije ne bi trebalo da izazivaju probleme kod dijabetičara, međutim visoke doze koje se obično koriste za lečenje hepatičke encefalopatije treba uzeti u razmatranje pri lečenju pacijenata sa dijabetes melitusom.
Kada pričamo o posebnim grupama pacijenata, odnosno pacijentkinja ne možemo da ne spomenemo trudnice. Dakle što se tiče sirupa laktuloze u terapiji konstipacije on se može koristiti u preporučenim dozama i tokom trudnoće i  dojenja.

Međutim sa druge strane laktuloza može stupiti u interakciju sa nekim diureticima ili kortikosteroidima time što pojačava gubitak kalijuma uzrokovan ovim lekovima. Kada pričamo o interakcijama sa lekovima dodala bih i to da naravno veće doze i češća primena laksativa ubrzavaju prolaz crevnog sadržaja i time mogu da utiču na resorpciju drugih lekova, kao i hrane. O ovome posebno povedite računa i potrudite se da ne uzimate lek unutar dva sata od uzimanja sirupa laktuloze.

Što se tiče neželjenih reakcija tokom prvih nekoliko dana lečenja mogu vam se javiti flatulencija (meteorizam). Po pravilu ona nestaje posle nekoliko dana. Takođe kada se primenjuju doze koje su veće od propisanih mogu se javiti bolovi u trbuhu i dijareja. U takvim slučajevima bitno je da se javite lekaru kako bi vam  smanjio propisanu dozu leka.

mr. ph. Kristina Kovačević,
autor bloga Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Insulinska rezistencija

Ovo je trenutno jedna od jako popularnih tema, koju slušamo često na televiziji, a čitamo i u novinama. Samo stanje je jako teško objasniti, jer u našem organizmu ništa nije baš tako jednostavno, posebno kada su hormoni u pitanju.
Ništa se ne dešava preko noći, za sve obično postoje jaki razlozi.
Pokušaću na najjednostavniji način da opišem sta je insulinska rezistencija i da ponudim neka rešenja. Naravno, za sva metabolička stanja prvo se treba obratiti specijalistima endokrinolozima, koji su se za to debelo školovali.
Ovim tekstom želim samo da vam približim sta se zapravo dešava.
Insulin je hormon koji stvaraju beta ćelije Langerhansovih ostrvaca pankreasa. On ima ulogu da snizi nivo glukoze u krvi, tako što će omogućiti da glukoza udje u ćelije. Jedino mozak i eritrociti ne zahtevaju prisustvo insulina da bi koristili glukozu.
Insulinska rezistencija je stanje u kome ćelije ne reaguju na dejstvo insulina tako da on ne može da ostvari svoje biološko delovanje na njih.

Kako dolazi do insulinske rezistencije?
Kao odgovor na uneti šećer pankreas luči insulin, ne bi li glukoza otišla u čelije i iz nje nastala energija ili eventualno glikogen. Na ćelijama koje treba da prihvate glukozu nalaze se receptori za insulin. Preko tih receptora insulin deluje na ćeliju i ona onda može da prima glukozu. Međutim, obilna ishrana bogata ugljenim hidratima sa visokim glikemijskim indeksom (rafinisani proizvodi, šećer, krompir, čips, pomfrit…) još ako je sve to potpomognuto genetikom, vremenom dolazi do problema. Konstantno visoka glukoza u krvi daje signal pankreasu da luči insulin ne bi li glukozu smestio u ćelije. Visok insulin konstantno stimuliše receptore na ćelijama pri čemu će one početi da se brane smanjenjem broja receptora za insulin ili će receptori postati manje osetljivi na isti.
Da bi nadvladao otpor ćelija, pankreas stvara sve više insulina, te je izvesno vreme nivo glukoze u krvi normalan. Sve dok ne nastane začarani krug u kom glukoza u krvi ostaje visoka i dolazi do dijabetes melitusa tip 2.
Insulinska rezistencija se javlja kao deo metaboličkog sindroma, trudnoće, gojaznosti, stresa
Metabolički sindrom povećava rizik za oboljenje srca i krvnih sudova.
Vremenom moze doći i do poremećaja metabolizma masti, mogu se javiti masna jetra, ateroskleroza, tromboza.
Danas je dosta zastupljen sindrom policističnih jajnika za koji se smatra da može biti uzrokovan insulinskom rezistencijom.

grp.jpg

Terapija insulinske rezistencije ima dva cilja:
1. smanjiti nivo insulina
2. povećati osetljivost ćelija na insulin

Kako?
Najpre promenom načina života. Kljućna stvar je ishrana i fizička aktivnost.
Da insulin ne bi bio visok, ne treba ga iritirati, sto znači, ne unositi ugljene hidrate. Fizička aktivnost i sniženje telesne mase povećavaju osetljivost ćelija na insulin. Lekovima koje naravno propisuje isključivo endokrinolog!
Dokazano je delovanje i suplemenata koji sadrze:
Cimet – oponaša delovanje insulina, stimuliše receptore za isti i inhibira enzime koji inaktiviraju njegove receptore. Uz to cimet još pojačava delovanje alfa lipoinske kiseline. Alfa lipoinsku kiselinu – podstiče bolje iskorišćavanje glukoze u mišićima čime ravnomerno smanjuje njen nivo u krvi. S obzirom na to da je jak antioksidans, sprečava oksidaciju LDL holesterola, čime deluje zastitno na organizam. Kod osoba koje već imaju dijabet veoma uspešno može da spreči i otkloni simptome neuropatije. Zajednički efekat cimeta i alfa lipoinske kiseline pospešuje iskoristivost glukoze u ćelijama, posebno u stanjima insulinske rezistencije. Probajte, mnogima je dalo sjajne rezultate!
Mio-inozitol – u stanju insulinske rezistencije zvačajan je mio-inozitol koji ima ulogu sekundarnog glasnika na nivou brojnih hormona od kojih su najvažniji insulin, folikulostimulirajući i tireostimulirajući hormoni. Deficin mio-inozitola dovodi do poremećaja u odgovoru ovih hormona, a pored toga uključen je i u metabolizam masti i šećera kao i funkcije ćelija nervnog sistema.

autor teksta:
mr. ph. spec. Ivana Nikolić

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Na koji način vam apotekari mogu pomoći u prevenciji i lečenju dijabetesa?

Kao zanačajan deo zdravstvenog tima, farmaceuti odnosno apotekari imaju veliki uticaj kako u prevenciji tako i u lečenju dijabetesa, tim povodom današnji tekst posvećujem upravo ovoj našoj značajnoj ulozi.

Dakle kako se u veći današnjih apoteka vrši kontrola šećera u krvi obično uz novčanu nadoknadu u visini cene jedne trakice za merenje istog, mi apotekari smo u poziciji da prepoznamo ljude koji imaju dijabetes i uputimo ih na dalje preglede. Takođe kako oboleli od dijabetesa češće posećuju apoteke nego druge zdravstvene ustanove, ovo nas, farmaceute stavlja u veoma važnu ulogu u tretiranju problema dijabetesa. Naime mi, apotekari smo ti koji vam možemo dati savete kako da smanjite rizik za nastanak dijabetesa tako što ćemo vam dati savete o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, ali i uputiti vas gde možete uraditi preventivne preglede. Ukoliko imate dijagnostikovan dijabetes mi smo tu da vas posavetuju o pravilnoj upotrebi terapije, pravilnom korišćenju uređaja za samokontrolu šećera u krvi. Takođe mi smo tu da vas edukujemo o eventualnim komplikacijama dijabetesa i o njihovom pravovremenom otkrivanju i tretmanu.

insulinpen.jpg

Kao što vidite farmaceuti su ti koji vam mogu pružiti savete o pravilnom korišćenju propisane terapije, o načinu samokontrole dijabetesa, ali i kako da prepoznate i sprečite moguće komplikacije ovog oboljenja. Zato ukoliko vi ili neko vaš ima problema sa dijabetesom slobodno iskoristite najdostupnije zdravstvene radnike, odnosno nas farmaceute za sve što vas interesuje.

mr. ph. Kristina Bjelica,
autor bloga Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Karnozin kao terapija

Karnozin je dipeptid odnosno protein kojeg grade dve animokiseline (β-alanin i L-histidin) i koji se prirodno nalazi kako u ljudskim tako i u životinjskim ćelijama. Najviše je zastupljen u skeletnim mišićima, mišiću srca, centralnom nervnom sistemu, ali i mnogim drugim delovima tela. Karnozin je važan za mnoge funkcije tela uključujući i pravilno funkcionisanje i razvoj mišića, srca, jetre, bubrega, mozga i mnogih drugih organa. Shodno tome sve je veće interesovanje da se primenom karnozina spreči starenje, jer se pokazalo da on ometa određene supstance u našem organizmu koje mogu igrati ulogu u procesu starenja. Naime mehanizam njegovog delovanja je višestruk i uključuje:

Uklanjanje slobodnih radikala, kao jak antioksidans
∞ U kardiovaskularnom sistemu deluje kao kardiotonik, povećava izdražljivost sračanog mišića i sprečava oksidaciju LDL holesterola
∞ Sprečava glikaciju odnosno vezivanje molekule šećera za proteine, što sprečava nastanak komplikacija dijabetesa, kao što su: katarakta, ateroskleroza ili smanjenje bubrežne funkcije
∞ U nervnom sistemu ponaša se kao neuropeptid i poajačava proces nervnih impulsa između neurona u CNS, kao i komunikaciju između CNS i periferije
∞ Sprečava karboksilaciju odnosno vezivanje karbonilnih grupa sa belančevinama čime se održava pravilna struktura proteina ćelije
Ima sposobnost heliranja, odnosno sposobnost da izbaci iz tela toksične metale kao što su olovo, živa, kadmijum i nikl.
∞ U skeletnim mišićima puferuje mlečnu kiselinu i povećava snagu kontrakcije prilikom napora.

Carnosine

Primena karnozina za sada se savetuje kod stanja kao  što su:

  • Autizam. Do sadašnja istraživanja sugerišu da oralno uzimanje karnozina tokom 8 nedelja može poboljšati simptome kod dece sa poremećajima autističnog spektra.
  • Poboljšanje performansi u sportu
  • Komplikacije dijabetesa-neurodegeneracija
  • Starenje. Anti-aging efekti ove supstance najverovatnije mogu biti posledica smanjenja grešaka prikom sinteze proteina..

Međutim potrebno je sprovesti još istraživanja kako bi se sa što više dokaza potvrdila efikasnost karnozina za ove namene. Dalja istraživanja kod primene ove supstance su takođe bitna i kako bi se saznalo da li je primena karnozina u potpunosti bezbedna i pod kojim uslovima odnosno koje su kontraindikacije kada je njegova primena u pitanju. Ono što se do sada zna je da karnozin može smanjiti krvni pritisak kod ljudi sa već niskim krvnim pritiskom, odnosno hipotenzijom. Takođe kako nema dovoljno pouzdanih informacija o bezbednosti uzimanja karnozina tokom trudnoće i dojenja, savet je da se u tim slučjevima izbegava njegova primena.

 

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Suvoća vagine

Postoje hiljade i hiljade stranica na internet sajtovima, stotine reklama na televiziji ili novinama na kojima raznorazne poznate ili nepoznate ličnosti, ponekad i lekari, reklamiraju lekove, medicinska sredsva i pomagala za što bolji seksualni život muškarca. Dok ti preparati daju muškarcima opcije održavanja zdravog seksualnog života prilikom starenja, oni u isto vreme izazivaju legitimne tvrdnje da medicina tretira samo polovinu problema. Međutim da bi se plesao tango, potrebno je dvoje. Seksualnu disfunkciju doživljavaju i muškarci i žene. Ono što je za njega erektilna disfunkcija, to je za nju suvoća vagine.

Vaginalna suvoća je problem koji može zadesiti ženu u bilo kojoj dobi, dok se nakon menopauze javlja dosta češće, po nekim statistikama čak kod svake druge žene. Kako bi našli rešenje, moramo prvo pogledati uzroke, koji su u neku ruku različiti u zavisnosti od godina starosti žene.

Uzroci suve vagine uključuju:
√ Menopauzu – smanjeni nivo hormona estrogena tokom menopauze može uzrokovati upornu suvoću vagine (takođe poznatu kao vaginalna atrofija ili atrofični vaginitis). U suštini ove hormonalne promene čine vaginu kraćom i manje elastičnom dok koža postaje bleda.
√ Dojenje ili porođaj – nivoi estrogena mogu se privremeno smanjiti nakon porođaja i učiniti da se vagina bude suvlja nego obično.
√ Nedovoljna uzbuđenost pre seksa – ako se ne osećate uzbuđenom pre seksa, odnosno ako predigra nije adekvatna vašim potrebama ili ukoliko ste pod stresom, Bartolinijeve žlezde možda neće proizvesti dovoljno prirodnog lubrikanta i seks može biti zbog toga vrlo neprijatan i bolan.
√ Neke vrste kontracepcije – kombinovana kontracepcijska pilula može povremeno uzrokovati suvoću vagine.
√ Lečenje karcinoma – radioterapija karličnog područja, tretman hormonskog karcinoma, a ponekad i hemoterapija može izazvati suvoću vagine.
Vaginalna suvoća je ponekad uzrokovana i nekim drugim zdravstvenim stanjima kao što su dijabetes , Sjogrenov sindrom, hipotireodizam, Hashimoto itd.
√ Određeni lekovi kao što su lekovi za alergiju, za prehladu ili neki antidepresivi takođe mogu izazvati suvoću sluzokože, uključujući i vaginalnu.
Drugi razlozi za vaginalnu suvoću pre menopauze mogu se povezati sa higijenskim proizvodima kao što su neodgovarajući ženski sprejevi i intimni sapuni, hemikalije iz bazena itd.

Što se tiče simptoma suvoće vagine bitno je naglasiti da neke žene samo u određenim slučajevima imaju simptome suve vagine, kao što je tokom seksa, dok ih druge imaju konstantno.

Problemi vezani za suvoću vagine uključuju:
⇒Vaginalnu iritaciju, nelagodnost, svrab ili peckanje.
⇒ Nelagodnost tokom seksa, što dovodi do smanjene seksualne želje i poteškoća, pa čak i nemogućnosti dostizanja orgazma.
⇒Učestalija potreba za mokrenjem, a ne tako retko i rekurentne urinarne infekcije.

suvoća

Ukoliko kod sebe primećujete neki od navedenih simptoma, ne očajavajte. Za početak možete probati sa hidrantnim vaginalnim kremama ili lubrikantima koje možete kupiti u apotekama bez recepta uz naravno adekvatan savet od strane farmaceuta o njihovoj primeni. Takođe vrlo je bitno da date sebi dovoljno vremena za predigru, pričajte o tome sa svojim partnerom kako bi našli najbolje rešenje. Zadovoljstvo će biti obostrano. Ukoliko sve ove mere nisu dovoljne i vi i dalje imate problem sa suvoćom vagine, a pri tome imate i druge simptome poput valunga, noćnog znojenja, promene raspoloženja, obavezno potražite pomoć ginekologa.

Rešenja koja vam mogu biti ponuđena za suvoću vagine su:
1. Lubrikanti – To su tečnosti ili gelovi koje primenjujete na vašu vulvu, vaginu ili penis svog partnera, pre nego što imate seks kako biste obezbedili odgovarajuću vlažnost u vagi. Oni nude neposredno, ali kratkoročno oslobađanje od vaginalne suvoće.
2. Hidratantne vaginalne kreme ili gelovi – To su preparati koji se nanose unutar vagine da bi je održali vlažnom. Oni predstavljaju bolji izbor od lubrikanata, ako suvoća ne izaziva probleme samo tokom seksa, jer imaju dugotrajniji efekat u odnosu na lubrikante. Obično ih treba primjenjivati na svakih nekoliko dana (najčešće tri dana). Kao i kod lubrikanata, dostupno je nekoliko različitih brendova za kupovinu, pa ćete tako možda morati eksperimentisati sa nekoliko različitih tipova da biste pronašli onaj koji najbolje odgovara vama. Vrlo bitan savet prilikom odabira i lubrikanata i hidrantnih krema ili gelova je da birate one čija je osnova voda, pošto proizvodi na bazi ulja ili vazelina mogu oštetiti kondome od lateksa, a ponekad i izazvati iritaciju vagine.
3. Vaginalni estrogen– Vaš ginekolog vam može propisati vaginalni estrogen, ukoliko je menopauza uzrok suvoće vagine. Vaginalni estrogen je dostupan u vidu vaginaleta, vaginalne kreme i vaginalnog prstena. Jeste da tretman vaginalnim estrogenom može biti efikasnije rešenje od lubrikanata i hidratantnih vaginalnih krema za žene nakon menopauze, ali moram i naglasiti da ovaj vid tretmana ipak generalno uzrokuje nekoliko ne tako bezazlenih neželjenih efekata. Takođe vaginalni estrogen ima i poduži spisak kontraindikacija koje uključuju estrogen zavisne neoplazme, karcinom dojke, vaginalna krvarenja, tromboflebitis… Zato se vaginalni estrogen može izdati samo po preporuci vašeg ginekologa. Još jedan nedostatak ovog tretmana je to što je za njegov efekat potrebno nekoliko nedelja, tako da se do njegovog potpunog efekta morate podpomoći sa korištenjem lubrikanata ili hidratantnih vaginalnih krema ili gelova.
4. Hormonska supstituciona terapija– To je tretman koji podrazumeva uzimanje lekova kao zamenu za hormone čiji nivo opada tokom menopauze. Ovi lekovi su takođe dostupni samo na recept od strane vašeg ginekologa. Kako ova terapija ima sistemski efekat, za razliku od lokalnog efekta vaginalnog estrogena, tako je i diapazon neželjenih efekata veći.

Uprkos velikom broju žena koje doživljavaju probleme vezane za suvoću vagine, to je i dalje nečujan problem zbog kog se mnoge osećaju neprijatno da razgovaraju sa svojim partnerima, prijateljicama, pa čak i doktorima. Samo četvrtina žena sa ovim problemom zapravo potraži pomoć. Priznanje postojanja problema je prvi korak, dok je postavljanje pravih pitanja drugi korak. Odgovor na pitanje „Kako da znam da li mi je potreban vaginalni lubrikant?“ je jednostavniji nego što mislite. Svodi se na dve stvari:

⇒ Da li imate simptome suve vagine?
⇒ Hoćete li nešto uraditi po tom pitanju?

mr. ph. Kristina Bjelica,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Crni luk kao lek

Kako ni jedan roštilj ne može da se zamisli bez ovog povrća, u susret Prvomajskom prazniku odlučila sam se posvetiti pažnju baš crnom luku, ali iz ugla jednog farmaceuta.

Svi znamo kako izgleda Allium cepa odnosno crni luk i koji su to sve specijaliteti koji ne mogu da se zamisle bez ovog povrća, međutim ono što želim sa vama da podelim je spektar lekovitog dejstava ove biljke. Trebalo bi da znate da se u terapijske svrhe koristi sveža ili osušena lukovica crnog luka, koja se vadi kasno u leto.

Razlog za upotrebu ove biljke u lekovite svrhe je njen vrlo zanimljiv sastav. Naime jedna šolja seckanog crnog luka sadrži oko 15 grama ugljenih hidrata, 0 grama masti, 0 grama holesterola, 3 grama vlakana, 7 grama šećera, 2 grama proteina i 10% ili više procenata od dnevnih potreba za vitaminom C, vitaminom B6 i manganom. Luk takođe sadrži fruktozane niskog stepena polimerizacije, falvonoidne heterozide, sumporna jedinjenja kako i kalcijum, gvožđe, folnu kiselinu, magnezijum, fosfor, kalijum i antioksidanat kvercetin.

Onion

Spoznavanjem sastava ove aromatične biljke jasno se nazire i razlog njene lekovitosti na koju ćemo se osvrnuti u narednim redovima.

√ Usled prisustva sumpornih jedinjenja, sok crnog luka deluje antimikrobno. Pored toga ova sumporna jedinjenja utiču na aktivost nekih ciklooksigenaza i lipooksigenaza, pa smanjuju agregaciju trombocita i deluju fibrinolitički, odnosno pomažu da se razgrade krvni ugrušci. Kako crni luk može da uspori zgrušavanje krvi, vodite računa ukoliko imate povećani rizik od krvarenja ili ukoliko ga uzimate zajedno sa lekovima koji sprečavaju koagulaciju krvi, jer to može povećati šanse za pojavom modrica i krvarenja.

√ Kako je bogat flavonoidima, crni luk se često koristi kao diuretik, odnosno podstiče izbacivanje tečnosti. Zbog pomenutog diuretičkog delovanja crni luk se koristi sam ili u kombinaciji sa peršunom ili celerom za povećano izbacivanje mokraće. Konzumiranje ovakvih mešavina u terapijske svrhe može imati vrlo ozbiljne posledice ukoliko ne postoji konsultacija stručnjaka, jer kao i većina diuretika može supiti u interakcije sa mnogim lekovima. Izvojiću ovde samo litijum, zbog njegove vrlo male terapijske širine može doći do potenciranja  neželjenih dejstava kao što su tremor, ataksija, dizartrija, depresija funkcije tiroidee, polidipsija i poliurija.

 Već sam vam pisala o tome kako je adekvatan unos vitamina C potreban za izgradnju i održavanje kolagena, pa mislim da vam je više nego logično na koji način ova biljka obezbeđuje adekvatnu strukturu kože i kose. Istraživanja pokazuju da primena soka od crnog luka na koži glave za 8 nedelja mogu poboljšati rast kose kod ljudi sa gubitkom kose zbog stanja koje se zove alopecia areata. No ovde nije pitanje samo vitamina C, već i svih ostalih sastojaka kojima je bogat sok crnog luka.

√ Crni luk deluje i protivupalno inhibicijom oslobađanja inflamatornih medijatora, a ima i antialergijsko dejstvo. Njegovi sastojci inhibiraju rast fibroblasta različitog porekla kao i rast keloidnih fibroblasta. Sve ovo dovodi nas do toga da crni luk stimuliše primarno zarastanje rana i sprečavaju nefiziološko formiranje ožiljka.

Dosadašnja istraživanja pokazuju da konzumiranje luka tri puta dnevno uz adekvatnu ishranu za dijabetičare za 8 nedelja može da smanji nivo šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom. No pre pribegavanja samomedikaciji o ovome se treba posavetovati sa specijalistom koji vam je propisao terapiju za dijabetes. Razlog obavezne konsultacije je to da uzimajući luk zajedno sa lekovima za dijabetes možete da izazovete suviše nizak nivo šećera u krvi.

Kao što vidite ova za mnoge dame ne tako omiljena biljka koja nas često tera na suze ima i te kako puno lekovitih svojstava. Međutim kao i lekovi i ona ima svoje kontraindikacije, neželjena dejstva i stupa u interakcije sa raznim lekovima. No ne brinite ove mere opreza su neophodne samo onda kada se ona koristi u terapijske svrhe, odnosno u terapijskim dozama. U protivnom pored fantastičnog ukusa koje će dati vašim jelima, ona može još samo da doda vašem zdravlju, zato uživajte, ali budite umereni.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Uklanjanje kurjeg oka

Kurje oko je vrsta žulja koji se najčešće javlja na nožnim prstima i na peti kao posledica nošenja ili suviše tesne ili suviše komotne obuće. Pored toga što izaziva uporan i neprijatan bol, kurje oko predstavlja i estetski problem posebno kod pripadnica lepšeg pola pri nošenju otvorene obuće.

Uzrok nastajanja ove vrste žulja je mehanički dugotrajni nadražaj, odnosno posledica pritiska ili trenja neadekvatne obuće. Kao posledica ovog mehaničkog nadražaja dolazi do jačeg pritiska rožastog odnosno površinskog sloja kože na njenje donje slojeve, usled čega ćelije ovih slojeva atrofišu i potpuno nestaju, pa rožasta masa direktno naleže na dublji sloj kože. Kako je taj dublji sloj kože bogat nervnim završecima i sitnim krvnim sudovima, svaki i najmanji pritisak na žulj izuzetno je bolan.

Kod ovakvog stanja ljudi su najčešće skloni samolečenju uz naravno savet farmaceuta o proizvodima za tu namenu i njihovoj primeni. Ovakav postupak je opravdan samo onda kada ne postoje koplikacije kao što je zapaljenje ili čak gnojenje ovog žulja što zahteva isključivo stručno lečenje, odnosno posetu lekaru. U vreme sve veće ekspanzije kozmetičkih salona, neki od ljudi sa ovakvim problemom opredeliće se za pedikir, no ukoliko mene pitate to je loš izbor, jer devojke koje rade u takvim salonima najčešće su veoma slabo upućene u medicinu i medicnsko-estetske probleme.

corn

Dakle sada kada smo svladali kako šta je to „kurje oko“ i kako nastaje vreme je da se pozabavimo pravilnom pristupu u lečenju. Naime pri lečenju je najvažnije svakako odstarniti uzrok stvaranja žulja, to jest odabarati odgovarajuću obuću, a tek zatim primeniti preparate za odstranjivanje ove rožaste mase.

Za uklanjanje kurjeg oka danas se najčešće primenjuju posebni flaster za njihovo lakše uklanjanje. Ovakvi flasteri trenutno uklanjaju pritisak i istovremeno pomažu u uklanjaju ovog žulja sa svojim delotvornim sastojcima poput salicilne, mlečne ili sirćetne kiseline. Kod nas na tržištu najčešće ima onih sa salicilnom kiselinom.

Primena ovih flastera je zaista vrlo jednostavna. Naime neophodno je da ih postavite tako da središte flastera na kojem se nalazi lekovita supstanca stavite tačno iznad kurjeg oka, pre čega ste to područje očistili i osušili. Tako postavljen flaster obično se ostavlja da deluje od 2 do 4 dana. Period u kome ćete držati jedan flaster zavisi od samog proizvoda, no na svakom je jasno navedeno. Ono na šta mi se pacijenti vrlo često žale jeste da se sam lekoviti flaster često odlepljuje pre predviđenog vremena. Moj savet vam je da ukoliko imate sličnih prolema na krajeve ovog lekovitog flastera postavite lepljivu flaster traku kako biste ga bolje pričvrstili.

Nakon propisanog perioda omekšano kurje oko možete ukloniti mehanički u mlakoj kupki u koju ste stavili so ili sapun. Dakle držite stopala u vodi oko 20-30 minuta i pritom vodite računa da je nivo vode takav da potopite cela stopala, tako da kurje oko bude uronjeno u nju. Posle datog vremena, izvadite noge iz kupke i nežno trljajte kamenom ili turpijom za pete preko mesta gde se kurje oko nalazi.

Ukoliko posle kupke niste u mogućnosti da otklonite u potpunosti kurje oko, postupak sa nošenjem flastera i kupkom možete ponoviti nekoliko puta sve dok se ono u potpunosti ne ukloni. Pritom vodite računa da se većina ovih flastera na bazi salicilne kiseline ne sme koristiti duže od dve nedelje. Vrlo je bitno da kožu koja je zdrava i nepromenjena u okolini žulja zaštitite nekom kremom za negu stopala.

Što se tiče ovih flastera njihova uloga je kao što možete i sami da zaključite da potpomognu u omkšavanju žulja, kako bi se on lakše uklonio. Nažalost kao i većina lekovitih sredstava i oni imaju svoja ograničenja, pa se tako flasteri na bazi salicilne kiseline ne smeju koristiti ukoliko ste dijabetičar,ako ste osetljivi na aspirin, trudnica, dojilja ili imate teški cirkulatorni poremećaj, izuzev po preporuci i odobrenju lekara. Takođe flasteri na bazi salicilne kiseline ne smeju se koristiti kod dece mlađe od 16 godina. Kod svih ovih pacijenata ovi žuljevi se uklanjaju prethodno opisanim postupkom mehaničkog uklanjanja u mlakoj kupki, naravno bez prethodne primene flastera.

mr. ph. Kristina Bjelica,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

 

Alfalipoinska kiselina

Alfalipoinska kiselina ili tioktinska kiselina kako se još zove, sve više se upotrebljava na ovim prostorima kod pacijenata sa diabetes melitusom koji imaju izražene simptome polineuropatije (oštećenje više perifernih nerava). Kako ovaj lek na našem tržištu ima dosta visoku cenu i ne nalazi se na pozitivnoj listi lekova, pacijenti prinuđeni da ga kupuju često nam u apoteci, postavljaju pitanja poput: „Šta je to? Šta će to meni? Da li to moram da pijem stalno ili da pravim pauze?“

Dakle alfalipoinska kiselina ili tioktinska kiselina je antioksidansno jedinjenje, koje zahvaljujući ovoj osobini štiti ćelije i tkiva u organizmu od nastanka oštećenja. Alfa-lipoinska kiselina se naziva i idealnim antioksidansom, jer deluje i na liposolubilne (koji se rastvaraju u mastima) i na hidrosolubilne (koji se rastvaraju u vodi) slobodne radikale. Ova kiselina se stvara u svakom zdravom organizmu i nalazi skoro u svim namirnicama, tako da je pored u crvenom mesu koje je je najbolji nutritivni izvor, možemo naći i u srcu, jetri, spanaću, brokoliju, pivskom kvascu, krompiru i šargarepi.

alpha-lipoic-acid-antioxidant

Kao lek ova kiselina se može upotrebljavati u dozi od 300 do 1800mg, kod svih stanja koja iziskuju prisustvo visokih doza antioksidansa kao što su dijabetična neuropatija, demencija, Alchajmerova bolest, tretman gojaznosti, galukom, HIV… Međutim kod nas na tržištu ova kiselina je registrovana samo za indikaciju dijabetične neuropatije gde je neophodna doza 600mg. Pri izraženoj paresteziji kod dijabetične polineuropatije leker vam može preporučiti da u početku prve dve do četri nedelje dobijate intravenskom infuzijom ovu kiselinu ili da u tom prvom periodu koristite 1200mg ove kiseline u kapsuliranom obliku. Nakon dve do četri nedelje terapija se nastavlja sa dozom od 600mg koju obavezno treba uzeti pola sata pre prvog dnevnog obroka i svih ostalih lekova, jer istovremeno konzumiranje hrane može da uspori resorpciju ove kiseline.

Kako tioktinska kiselina sa metalima gradi helate, bitno je naglasiti da je ne treba uzimati zajedno sa preparatima koji sadrže metale, kao što su suplementi gvožđa, suplementi magnezijuma ili mlečni proizvodi zbog sadržaja kalcijuma. Ako su vam ovi suplementi propisani i prinuđeni ste da ih uzimate onda je neophodno da celokupnu dnevna dozu tioktinske kiseline uzmete pola sata pre doručka, a suplemente gvožđa i magnezijuma posle podne kako ne bi došlo do interakcije.

Kako može doći do potenciranja hipoglikemijskog efekta insulina ili oralnih antidijabetika od strane alfalipoinske kiseline, neophodno je da pažljivo pratite nivo glukoze u krvi, naročito u početku terapije tioktinskom kiselinom. U nekim slučajevima lekar vam čak može i redukovati dozu insulina ili oralnog antidijabetika u cilju izbegavanja razvoja simptoma hipoglikemije. Pored glukoze ova kiselina smanjuje nivo i vitamnina B1 i levotiroksina, leka koji se primenjuje u terapji poremećaja rada štitne žlezde, na šta posebno treba obratiti pažnju. Mada znajući ovo lekari se kod poremećaja rada štitne žlezde obično odlučuju za neki drugi antioksidans, tako da su ove interakcije retke.

Za razliku od dece i adolescenata kod kojih je ovaj lek strogo kontraindikovan, trudnice i dojilje mogu da uzimaju tioktinsku kiselinu samo posle detaljnog razmatranja indikacija od strane lekara, iako studije reproduktivne toksičnosti nisu našle nikakvu indiciju da ovaj lek utiče na fertilitet i rani razvoj embriona, niti da ima bilo kakva embriotoksična svojstva. Dakle kao i kod svih ostalih lekova primena je opravdana samo ako je korist za majku veća od štete po plod.

Neželjena destva ovog leka su vrlo retka i karakterišu ih alergijske reakcije, mučnina, promena osećaja ukusa, bolovi u stomaku i diareja.

Za kraj da odgovorim i na poslednje pitanje u nizu, tj. „Da li to moram da pijem stalno ili da pravim pauze?“. Dakle dijabetična polineuropatija je hronična bolest, tako da može biti potrebna dugotrajna terapija. Međutim optimalna terapija dijabetesa predstavlja osnovnu terapiju dijabetične polineuropatije. Tako da bez adekvatno regulisanog šećera u krvi, ne možemo očekivati od tioktinske kiseline magična svojstva.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.