Dojenje i lekovi

Majčino mleko je idealna hrana za novorođenčad i decu. Ova tako posebna hrana pruža bebama sve hranljive sastojke koji su im potrebni za zdrav i pravilan razvoj. Pritom sastav majčinog mleka se menja, odnosno prilagođava promenljivim potrebama bebe, tako da u svakom momentu zadovoljava njene potrebe. Takođe dojenje ima dugoročnu korist za bebu koja traje i u odrasloj životnoj dobi (1). Jednostavnije rečeno to je savršeno dizajnirana hrana za bebu, pri čemu je uvek dostupna i pristupačna što bebi garantuje adekvatnu hranu u svakom trenutku.
Ovaj uvod je samo mali deo velike liste razloga zašto bi svi zdravstveni radnici trebali biti podrška majkama da doje svoju decu.


Neretko tokom perioda dojenja majke koriste lekove, a savete o bezbednosti njihove primene tokom dojenja vrlo često traže upravo od nas kao najdostupnijih zdravstvenih radnika. Ova pitanja zaista spadaju u nešto što zahteva trostruku proveru, pa u radu sa ovim pacijentkinjama mogu biti od koristi sledeći saveti.
Svakako prvo treba utvrditi koja je težina simptoma koji zahtevaju lek? Ovo je zaista važno pitanje. Ako nefarmakološke mere nisu isprobane, a simptomi su blagi do umereni, pre preporuke leka svakako bi prvo trebalo preporučiti da se primene nefarmakološke mere, ukoliko su one moguće.
Kada se utvrdi da je lek zaista neophodan, bitno je provereiti mogućnost njegove primene kod dojilja. Tu nam može pomoći i sažetak karakteristika o leku dostupan na Bazi lekova, a nešto opširnije informacije svakako možemo dobiti na LactMed.
Majke koje doje treba savetovati da izbegavaju samomedikaciju, a kada je lek zaista indikovan trebalo bi primeniti najmanju efektivnu dozu, u najkraćem mogućem vremenskom intervalu.
U cilju smanjenja rizika po dojeno dete može se pribeći i odabiru lekova sa lokalnim efektom. Po pravilu, očekuje se da će primena topikalnih preparata kod dojilja, poput krema, gelova, sprejeva za nos, predstavljati manji rizik za dojeno dete od lekova sa sistemskim efektom. Međutim, rizik za dojeno dete uvek se mora razmotriti u odnosu na toksičnost primenjenog leka, režim doziranja i veličinu površine na kojoj se lek primenjuje. O ovome svakako informacije možemo proveriti na LactMed-u.
Preporuke da se dete podoji neposredno pre primene leka, takođe može pomoći da se minimizira izlaganje bebe leku. Međutim, ovaj savet je nepraktičan za majke koje doje novorođenče na zahtev, jer u tom periodu bebe znaju sisati i u razmacima manjim od dva sata. Ipak ova tehnika se može primeniti kod lekova koji imaju kratko poluvreme eliminacije, i kod beba koje sisaju na duže vremenske intervale.
Ukoliko majka mora da primeni lek koji se nije bezbedan tokom dojenja savetuje se da ima kratkoročni prekid u dojenju, pri čemu je važno da nastavi da se izmaza kako količina mleka ne bi opala tokom washout perioda.
Koje biste vi jos dodali savete prilikom rada sa pacijentkinjama koje doje?

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Lekovi koji mogu da izazovu nesanicu

Nesanica uključuje poteškoće kod uspavljivanja, spavanja ili ponovnog uspavljivanja sna nakon preranog buđenja tokom noći. Gotovo svako je bar jednom u životu imao besane noći, koje su možda bile zbog stresa, problema sa varenjem hrane ili konzumacije previše kofeina ili alkohola. Uzroci nesanice mogu biti razni, ali današnja tema je nesanica kao posledica neželjenih dejstava određenih lekova.
U tekstu koji sledi, biće navedeni samo neki od lekova koji mogu izazvati simptome nesanice. Međutim, ovo nije sveobuhvatan spisak.

Beta blokatori
Beta blokatori su odavno povezani sa poremećajima spavanja, uključujući buđenje noću i noćne more. Dokaz za ovu tvrdnju je i studija (1) u kojoj su proučavani efekti četiri beta blokatora, atenolola, propranolola, metoprolola i pindolola na kvalitet sna. Analiza upitnika o kvalitetu spavanja koji su ispitanice popunjavale svakoga jutra pokazala je da su snovi i buđenje tokom noći povećani kod primene tri lipofilna leka, propranolola, metoprolola i pindolola. Iako atenolol nije pokazao uticaj na subjektivan kvalitet sna, primena ovog hidrofilnog leka pokazala je uticaj na smanjenje učestalosti REM faze sna.
Smatra se da beta blokatori izazivaju česta buđenja i noćne more tako što inhibiraju noćnu sekreciju melatonina, hormona koji učestvuje u regulisanju i spavanja i cirkadijalnog sata tela.
Egzogeni melatonin, koji se uzima uveče kao suplement, može smanjiti neželjene efekte na nivou centralnog nervnog sistema (poremećaj spavanja) povezane sa blokatorima beta-adrenergičkih receptora, kao i potencijalni rizik povezan sa smanjenjem sinteze melatonina. (2)

Kortikosteroidi
Ovi lekovi mogu da utiču na period uspostavljanja sna (3), posebno ako se uzimaju uveče. Tako da ovde pomoć može biti da se kada je to moguće, celokupna dnevna doza uzme tokom prepodneva.

Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI)
U preglednom članku (4) o prevalenciji nesanice i somnolencije kod depresivnih pacijenata, zabeležene su česte subjektivne pritužbe na nesanicu ili dnevnu somnolenciju kod pacijenata koji pate od depresije ili anksioznih poremećaja, a lečeni su SSRI.

Satini
Upotreba statina često se dovodi u vezu sa povećanim rizikom od poremećaja sna. Međutim rezultati meta anlize (5) su pokazali da statini nemaju značajan štetan uticaj na trajanje sna i vreme potrebno za uspavljivanje.

Teofilin
U nastojanju da se izoluje efekat teofilina na spavanje od efekta na astmu, rađeno je ispitivanje (6) uticaja oralnog teofilina na kvalitet spavanja kod zdravih ispitanika koji su nepušači. Ustanovljeno je da niske doze oralnog teofilina imaju značajan negativan uticaj na kvalitet sna kod normalnih nesastmatičnih ispitanika.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Lekovi koji mogu izazvati depresiju

Depresija predstavlja poremećaj raspoloženja, koje karakteriše skup raznih vrsta simptoma i iziskuje ozbiljan farmakološki i psihoterapijski tretman. Specifičan uzrok depresivnog poremećaja nije poznat. Kao i većina psihijatrijskih poremećaja, depresija je multifaktorna i heterogena grupa poremećaja koju uzrokuju genetski faktori i faktori spoljne sredine. Ono što je interesantno je da postoje određeni lekovi koji mogu izazvati simptome depresije kao neželjeno dejstvo, čak i kod ljudi koji obično nisu skloni depresiji (1). U tekstu koji sledi, biće navedeni samo neki od lekova koji mogu izazvati simptome depresije. Međutim, ovo nije sveobuhvatan spisak.

Beta blokatori
Prvi izveštaji o depresiji uzrokovanoj beta blokatorima imali su za krivca propranolol, čija lipofilna struktura i prodiranje u centralni nervni sistem mogu objasniti razvoj depresije. U radu iz 1967. godine objavljenom u British Medical Journalu (2) opisan je slučaj u kom je učestvovalo 89 hipertenzivnih pacijenata lečenih propranololom zbog srčanih aritmija, pri čemu je zabeležen porast učestalosti depresije povezanih sa dozom i trajanjem terapije. Međutim, naknadne studije koje su procenjivale povezanost između upotrebe beta blokatora i depresije pokazale su mešovite rezultate, o čemu govori i pregled radova objavljeni od januara 1966. do decembra 1996 (3).


Kortikosteroidi
Najčešći prijavljeno neželjeno dejstvo kortikosteroida kada su u pitanju psihijatrijski poremećaji uključuje maniju i/ili depresiju. Koji pacijenti će imati psihijatrijske poremećaje izazvane upotrebom kortikosteroida ne može se predvideti. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je doza najvažniji faktor rizika za razvoj ovih neželjenih efekata. Većina pacijenata će se, naime oporaviti u potpunosti smanjenjem doze kortikosteroida (4).

Inhibitori protonske pumpe- IPP
Većina dosadašnjih studija ukazuje na postojanje direktne povezanosti između pojave demencije i depresije s jedne strane i dugoročne upotrebe IPP s druge strane (5).

Hormonska kontracepcija
Studija u kojoj je učestvovalo preko milion danskih žena starijih od 14 godina, snažno ukazuje na to da postoji povećan rizik od depresije koji je povezan sa svim vrstama hormonske kontracepcije (6). U ovoj studiji su obuhvaćene žene od 15 do 34 godine starosti između 2000. i 2013. Svi oblici hormonske kontracepcije bili su povezani sa povećanim rizikom za razvoj depresije, pri čemu je veći rizik u vezi sa oblicima koji sadrže samo progesteron, uključujući intrauterini uložak- IUU. Rizik za razvoj depresije je bio veći kod tinejdžerki u dobi od 15 do 19 godina, a posebno kod neoralnih oblika kontrole rađanja kao što su prsten, flaster i IUU.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Cimet kao lek

Cimet je biljka koja se najčešće nalazi u prodavnicama kao začin, a u poslednje vreme se sve više koristi kao dodatak ishrani za snižavanje nivoa glukoze u krvi. Ono što većini promakne je činjenica da postoje dve vrste ovog začina. Gotovo sav cimet koji se nalazi u supermarketima je C. cassia. Ova vrsta se odavnina koristi u kulinarstvu, kao i u tradicionalnoj kineskoj medicini. C. cassia ima jači ukus od Cejlonskog cimeta. Cejlon, ili „pravi cimet“, poreklom iz Šri Lanke i južnih delova Indije, dobija se od unutrašnje kore stabla Cinnamomum verum.

Šta kažu istraživanja?
Sveobuhvatnom PubMed pretragom literature iz 2016. godine obuhvaćeno je jedanest randomizovanih kontrolisanih ispitivanja o delovanju cimeta na postizanje bolje kontrole glikemije. Istraživanja su obuhvatila 694 odrasle osobe sa dijabetesom od kojih su neke bile na terapiji antidijabeticima, a neke ne. U deset randomizovanih kontrolisanih ispitivanja ispitanici su uzimali i tokom istraživanja svoju redovnu terapiju za dijabetes melitus. Trajanje studije je variralo od 4 do 16 nedelja, a doze cimeta kretale su se u rasponu od 120 mg i 6 000 mg dnevno. Svih 11 studija pokazalo je smanjenje nivoa šećera u krvi tokom primene cimeta, a u istraživanjima u kojima je meren HbA1c pokazana su vrlo skromna smanjenja kod upotrebe cimeta u odnosu na placebo grupu.

Koji je mehanizam delovanja cimeta?
C. cassia, kao i C. verum- sadrže više komponenata koje mogu sniziti nivo glukoze u krvi. Proantocijanidi iz ove biljke uključeni su u pokretanje autofosforilacije insulinskog receptora za povećanje osetljivosti na insulin, dok cinamaldehid povećava unos ćelijske glukoze stimulišući GLUT-1 i GLUT-4 receptore. Cimet inhibira inaktivaciju insulinskih receptora tirozin fosfatazom, a njegova protivupalna dejstva nastaju kroz promene citokina koji su uključeni u upalni proces. Kao što sam navela na početku i cejlonski i običan cimet imaju efekte na snižavanje šećera u krvi, sa tom razlikom što je običan cimet bolje proučen kod ljudi.


U kojim dozama se preporučuje?
Ne postoji jasno utvrđena doza za primenu cimeta u terapijske svrhe. Neka opšta preporuka je da to bude 2-4 grama praha dnevno. Što se tiče C. cassia dozvoljeno je do jedne kafene kašičice (0,5 do 2 grama) i do 2,5 kašičice (5 grama) Cejlonskog cimeta dnevno. U istraživanjima su obično korišćene doze od 1 do 6 grama cimeta. Bitno je istaći da veoma visoke doze cimeta mogu biti toksične, pa sa njim nikako ne treba preterivati. Cimet je, takođe komponenta mnogih biljnih mješavina i suplemenata koji se primenjuju kod dijabetes ili predijabetesa, pa se kod takvih preparata preporučuje pridržavanje uputsvu proizvođača.

Mere opreza i potencijalini neželjeni efekti.
Osim reakcija preosetljivosti na cimet, do sada je zabeleženo nekoliko štetnih efekata ove biljke. Najčešće se ukazuje na mogućnost izazivanja oštećenja jetre suplementima koji sadrže cimet, za šta se okrivljuje prisustvo velike količine kumarina u ovoj biljci, koji mogu biti hepatotoksični. Maksimalna dozvoljena dnevna doza kumarina je 0,1 mg / kg. U C.cassia zastupljeno je više kumarina nego u cejlonskom, ps je prekoračenje gornje granice za kumarin vrlo lako izvodljivo ako konzumirate puno C. cassia. U mnogim slučajevima samo 2 kafene kašičice bi mogle dovesti do opasnosti od prekoračenja gornje granice za unos kumarina. Stoga, ako redovno jedete puno cimeta ili uzimate dodatak koji ga sadrži, to birajte cejlonski, kao sigurniju varijantu. O ovome posebno trebaju voditi računa osobe koje već imaju jetrene probleme ili svakodnevno unose veće količine alkohola. Pored negativnog efekta na jetru, navodi se i mogućnost razvoja edema, što se objašnjava sličnom delovanju sa pioglitazonom.
S obzirom na nedostatak dokaza o njegovoj bezbednosti, cimet u terapijske svrhe se ne preporučuje deci, trudnicama ili dojiljama.

Sa kojim lekovima stupa u interakcije?
Cimet je bezbedan kada se unosi u malim do umerenim količinama sa većinom lekova. Međutim, previše cimeta može biti problem ako uzimate lekove za dijabetes, srčane bolesti ili bolesti jetre. Razlog tome je što cimet može stupiti u interakcije sa tim lekovima pojačavajući njihovo dejstvo ili pojačavajući njihove neželjene efekte. Na primer, C. cassia sadrži velike količine kumarina, koji mogu izazvati oštećenje jetre ako se konzumiraju u velikim količinama. Tako da ukoliko uzimate lekove kao što su paracetamol i statini, previše cimeta može povećati šansu za oštećenje jetre. Pored toga postoji i potencijal za hipoglikemijske reakcije ukoliko pacijenti takođe uzimaju antihiperglikemijske lekove.

mr. ph. Kristina Kovačević,

autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Korisni saveti za one pacijente koji su na terapiji organskim nitratima

Organski nitrati su lekovi sa snažnim vazodilatatornim efektom na vene i arterije (uključujući i koronarne), ali predominantno deluju na vensku cirkulaciju. Prema dužini delovanja ovi lekovi se mogu svrstati u kratkodelujuće i dugodelujuće.
Svakako najpoznatiji nitroglicerin spada u kratkodelujuće organske nitrate. Ovo je lek koji bi svaki pacijent sa koronarnom bolešću trebao da ima kod sebe, jer on predstavlja terapiju izbora za lečenje akutnog napada angine pektoris. Nitroglicerin se u prometu nalazi u obliku sublingvalnih tableta i spreja koji se primenjuju za brzo otklanjanje bola ili u profilaktičke svrhe neposredno pre planiranog fizičkog napora. Efekat ovog leka nastaje nakon jednog do dva minuta i traje do 60 minuta.
Pored nitroglicerina svakako treba spomenuti izosorbid mononitrat i izososrbid dinitrat, dugodelujuće nitrate koji se koriste u profilaksi ishemijskih epizoda.

Na koji način se pravilno primenjuje nitroglicerin u profilaksi napada angine pektoris?
Nitroglicerin sublingvalnu tabletu treba staviti pod jezik (sublingvalna primena) 5 do 10 minuta uoči aktivnosti koja može da izazove anginozni napad. Na mestu primene može se javiti osećaj peckanja ili bockanja. Što se tiče primene sublingvalnog spreja u prevenciji angine izazvane vežbanjem ili drugim uslovima koji uzrokuju njen nastanak, potrebno je jednu ili dve doze od 400 mikrograma naprskati ispod jezika neposredno pre događaja.

Na koji način se pravilno primenjuje nitroglicerin u tretmanu akutnog napada angine pektoris?
Kada započne napad angine pektoris jednu sublingvalnu tabletu (0,5mg) staviti pod jezik. Ukoliko simptomi ne prođu, postupak se može ponoviti za 5 minuta. Maksimalno 3 sublingvalne tablete se mogu primeniti u periodu od 15 minuta (u intervalima od po 5 minuta). Ukoliko bol postoji i posle toga, pacijent treba hitno da se obrati lekaru. Najbolje bi bilo da pacijent tokom primene leka bude u sedećem položaju zbog rizika od pojave simptoma posturalne hipotenzije kod stajanja, odnosno zbog srce dodatnog opterećenja srca krvlju u ležećem položaju.
Kada je primena sublingvalnong spreja u pitanju na početku napada potrebno je jednu ili dve doze od 400 mikrograma naprskati ispod jezika. Ukoliko se simptomi ne povuku, doziranje se može ponoviti u intervalima od pet minuta, maksimalno do ukupno tri doze.
Ukoliko se simptomi ne povuku ni nakon primene tri tablete odnosno tri sprej-doze koje su primenjene na svakih 5 minuta po jedna, pacijent mora potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Rok upotrebe lingavleta nitroglicerina.
Nakon otvaranja bočice sa lingvaletama rok trajanja lingvaleta je od 6 do 8 nedelja u zavisnosti od proizvođača.

Interakcije sa drugim lekovima.
Inhibitori fosfodiesteraze tip 5 (PDE 5)– Sildenafil, vardenafil i tadalafil potenciraju hipotenzivni efekat nitrata, što pogoršava znake ishemije i može dovesti do akutnog infarkta miokarda, pa je njihova istovremena primena kontraidikovana. Ukoliko ipak pacijent želi da primeni neki od lekova za potenciju, onda sa upotrebom nitrata treba da prekine bar 24 sata pre uzimanja sildenafila i srodnih lekova, a da u tom periodu koristi druge antianginozne lekove.
N-acetilcistein može potencirati vazodilatatorno dejstvo nitroglicerina.
Istovremena primenadrugih vazodilatatora, antihipertenziva (npr. beta-blokatora, antagonista kalcijumskih kanala, ACE inhibitora i diuretika), tricikličnih antidepresiva i alkohola može potencirati hipotenzivno dejstvo nitroglicerina.

Tolerancija na nitrate.
Tolerancija na ove lekove se razvija posle 2 nedelje hronične primene kako na terapijske efekte tako i na većinu neželjenih efekata. Da bi se izbegla tolerancija na dugodelujuće nitrate odnsono one koji se hronično primenjuju pribegava se uvođenju perioda bez nitrata, najbolje noću u trajanju od 10 do 12 sati.

mr. ph. Kristina Kovačević,

autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Nefarmakološke mere lečenja hipertenzije

Hipertenzija je masnovna nezarazna bolest savremenog čovečanstva. Ona je značajan faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i vodeći uzrok smrti u svetu. U gotovo 95% slučajeva radi se o primarnoj hipertenziji. Kod ove hipertenzije uzrok je nepoznat, odnosno ne može se povezati sa nekim stanjem ili oboljenjem koje uzrokuje hipertenziju (Farmakoterapija za farmaceute-Nenad Ugrešić, Radica Stepanović-Petrović, Miroslav Savić, Aleksandra Novaković, Maja Tomić, Marija Milić, Ana Micov, Marija Marinko, Uroš Pecikoza, Jovana Kovačević). Smatra se da u nastanku primarne hipertenzije učestvuje nasledni faktor i faktori sredine. Nasleđivanje hipertenzije nije direktno i na njeno ispoljavanje u velikoj meri utiče način života. Pošto je genetika nešto na šta za sada ne možemo da utičemo, hajde da vidimo koji su to faktori koji utiču na nastanak ovog oboljenja, a na koje možemo uticati već danas.


Korigovanje ishrane
Prilikom odabira namirnica bitno je da uvek birate žitarice od celog zrna, dosta povrća i voća, kao i mesa i mlečne proizvode sa niskim sadržajem masti. Pravilan način ishrane može vam pomoći da izbegnete povišen krvni pritisak i njegove komplikacije. Kao pravilan način ishrane u borbi protiv hipertenzije preporučuje se DASH dijeta (Dijetalni pristup zaustavljanju hipertenzije). DASH je fleksibilan i uravnotežen plan ishrane koji pomaže u stvaranju zdravog načina ishrane za ceo život. DASH plan ishrane ne zahteva posebnu hranu, a umesto toga daje dnevne i nedeljne prehrambene ciljeve. Ovaj plan preporučuje da:  
¤ Jedete povrće, voće i žitarice od celog zrna.   
¤ Jedete mlečne proizvode bez masti ili sa niskim sadržajem masti.
¤ Jedete ribu, živinsko meso, pasulj
¤ Unosite biljna ulja i orašaste plodove  
¤ Ograničite namirnice koje sadrže zasićene masti, kao što su masno meso i punomasni mlečni proizvodi.
¤ Ograničite unos tropska ulja kao što je kokosovo i palmino ulje.
¤ Ograničite unos šećera i slatkiša.
Ko što možete da vidite kada sledite DASH plan ishrane, birate hranu koja je sa niskim sadržajem natrijuma, zasičenih i trans masti, a bogata kalijumom, kalcijumom, magnezijumom, vlaknima i proteinima.

Smanjen unos soli
Konzumiranje hrane sa niskim sadržajem soli (NaCl) i visokim sadržajem kalijuma može sniziti krvni pritisak. Savetuje se da maksimalan unos soli bude sveden na 5-6g na dan. Sa druge strane hrana bogata kalijumom se preporučuje kako kao prevencija, tako i kao plan ishrane uz određenu medikamentoznu terapiju (npr. uz tiazidne diuretike). Namirnice bogate kalijumom su mahunarke, voće kao što su banane ili pomorandže i povrće kao što je paradajz ili krompir.

Smanjenje telesne mase
Predgojaznost i gojaznost povećavaju rizik od visokog krvnog pritiska. Da bi utvrdili da li je vaša težina u zdravom rasponu, lekari često izračunavaju vaš indeks telesne mase (BMI). Ako znate svoju težinu i visinu, možete izračunati svoj BMI i sami. BMI se računa tako što se telesna masa u kilogramima podeli s kvadratom visine u metrima.
BMI = m / h²

BMI Klasifikacija
<18,5 Pothranjenost
18,5-24,9 Idealna težina
25-29,9 Prekomerna telesna težina/ predgojaznost
>30 Gojaznost

Redovna fizička aktivnost
Fizička aktivnost vam može pomoći da održite zdravu telesnu težinu i snizite krvni pritisak. Preporuke za odrasle su najmanje 2 sata i 30 minuta nedeljno vežbanja umerenog intenziteta, kao što je brzo hodanje, vožnja biciklom, plivanje ili ples. Kod dece i adolescenata preporuka je 1 sat fizičke aktivnosti svakog dana. Neke promene u vašoj fizičkoj aktivnosti možete preduzeti već danas tako što ćete:
¤ kada god je moguće ići peške, a težite da to bude pola sata brzog hoda dnevno
¤ koristiti stepenice umesto lifta
¤ provesti što više vremena napolju
¤ ukoliko imate psa šetajte ga što češće
¤ pratite decu u njihovim fizičkim aktivnostima

Prestanak pušenja
Pušenje cigareta podiže krvni pritisak i povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Ako ne pušite, nemojte ni počinjati. Ako pušite, znajte da će prestanak pušenja smanjiti rizik od srčanih oboljenja. Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom odvikavanja od cigareta uvek se možete obratiti vašem lekaru opšte prakse ili nekom od savetovališta u vašem gradu koje se bavi upravo borbom protiv ove ružne navike.

Ograničite unos alkohola
Izbegavajte da pijete previše alkohola, jer alkohol može povećati krvni pritisak. Neke opšte preporuke su:
=>Muškarci ne bi trebali uzimati više od 2 pića dnevno odnosno manje od 20-30g etanola na dan.
=>Žene ne bi smele uzimati više od 1 pića dnevno odnosno manje od 10-20g etanola na dan.

Kao što možete videti većina ovih pravila su relativno lako primenljiva, međutim osnovni problem prilikom primene nefarmakoloških mera je slabljenje pridržavanja ovim pravilima tokom vremena. Kako se upravo ovaj problem ne bi desio i vama pokušajte da nađete saučesnika, odnosno partnera sa kojim ćete se zajedno upustiti u borbu protiv hipertenzije. Međusobno bodrenje od strane članova porodice jedno je od dobrih rešenja za ovaj problem. Ukoliko niste iz nekih razloga u mogućnosti da nađete saučesnika u borbi protiv hipertenzije možete se poslužiti pisanjem planera ili dnevnika i čestim proverama istog.

mag. farm. Kristina Kovačević,

autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Merenje arterijskog krvnog pritiska

Merenje krvnog pritiska za jedne je povremena kontrola, dok je za druge svakodnevnica. Verujem da i jedni i drugi znaju da nije dovoljno samo staviti aparat na ruku, već da postoji nekoliko pravila koje treba ispoštovati tokom merenja pritiska, kako bi se dobila prava vrednost. Upravo tim povodom tekst u nastavku vam donosi ta pravila, kao i odgovore na još neka pitanja koja vrlo često dobijamo u apooteci, a tiču se ove teme.

Kako se pravilno meri krvni pritisak?
→ Najmanje sat vremena pre merenja krvnog pritiska trebate izbegavati unos hrane i kafe, pušenje i izlaganje većem fizičkom naporu.
→ Sa merenjem započnite 5-10 minuta nakon mirovanja.
→ Tokom merenja ne smete pričati.
→ Potrebno je da uradite dva uzastopna merenja sa pauzom od 1-2 minuta između njih. Ukoliko se vrednosti između ova dva meranja razlikuje za više od 5mm Hg, onda su potrebno i dodatno merenje pri čemu prosečna vrednost predstavlja vaš arterijski pritisak.

U kom položaju tela je pravilno meriti krvni pritisak?
Pritisak možete da merite ležeći, sedeći i stojeći. Prilikom merenja u sedećem položaju, ruka na kojoj vršite merenje treba da bude savijena u laktu, a izdignuta do nivoa srca i oslonjenja na čvrstoj podlozi. Ukoliko ležite ili stojite, ruka može slobodno da vam pada pored tela.

Kako se pravilo postavlja manžetna?
Oko nadlaktice leve ruke obmotajte manžetnu aparata, tako da bude oko 2 cm iznad jame na unutrašnjoj strani lakta. Prilikom postavljanja manžetne vodite računa da ona bude u nivou srca. To znači da treba da sedite a da ruka bude naslonjena laktom na sto, i sa šakom malo nagnutom dlanom okrenutim na više. Vrlo je važno da dok merite krvni pritisak oba stopala budu na tlu i da noge ne budu prekrštene.

Na koju ruku se postavlja manžetna?
Manžetna se postavlja na levu ruku prilikom merenja krvnog pritiska, jer se na njoj brže primećuju oscilacije krvnog pritiska ukoliko merite nekoliko puta zaredom. Najbolje bi bilo kada biste izmerili njegove vredonosti na obe ruke. Ukoliko bi se vrednosti sistolnog krvnog pritiska razlikovale za više od 20mm Hg, odnosno 10mm Hg kod dijastolnog krvnog pritiska to nam može ukazati na postojanje vaskularnog oboljenja.

Koliko često je potrebno meriti krvni pritisak?
Preporučuje se da jedno dvostruko merenje treba vršiti u jutarnjim satima između 06:00 i 09:00 i jedno u večernjim satima između 18:00 i 21:00. Merenje vršite uvek pre uzimanja propisanih lekova, osim ako vam lekar nije drugačije preporučio.

Da li je bolji manometarski živin ili digitalni aparat za merenje krvnog pritiska?
Manometarskim živinim apartom, odnosno onim sa slušalicama (kako pacijenti često nazivaju) i dalje se dobijaju najpreciznije vrednosti. Digitalni aprati obično daju nešto niže vrednosti arterijskog krvnog pritiska u odnosu na klaslične manometre.

Kako se pravilno meri sa manometarskim živinim aparatom?
Oko nadlaktice leve ruke obmotajte manžetnu aparata, tako da bude oko 2 cm iznad jame na unutrašnjoj strani lakta. Stetoskop postavite na jamu, ispod donje ivice manžetne, tako da jedan delić stetoskopa bude prekriven. Slušalice  stavite u uši i pumpicom brzo napumpajte do 180.  Točkićem na pumpici polako popuštajte vazduh, osluškujte i pratite kazaljku – kada prvi put čujete otkucaje srca, to je vrednost vašeg gornjeg pritiska, a kada čujete poslednji otkucaj, otkrili ste koliki vam je donji pritisak.

Kako to da kod lekara ili u apoteci imam jedne vrednosti, a kod kuće druge?
Ovaj fenomen se naziva hipertenzija belog mantila i predstavlja pojavu da u ordinaciji ili apoteci 20-30% pacijenata ima povišene rednosti krvnog pritiska, a inače su sa normalnim vrednostima arterijskog krvnog pritiska. Kod ovakvih osoba se obično preporučuje celodnevno ambulantno merenje krvnog pritiska i u tom slučaju vrednosti 130/80mm Hg su kriterijum za postvljanje hipertenzije kao dijagnoze.

Da li neki lekovi mogu dovesti do pojave hipertenzije?
Iako je kod 95% pacijenata hipertenzija nepoznatog uzroka, odnosno ne može se povezati sa nekim stanjem koje uzrokuje hipertenziju, kod ostalih 5% pacijenta udružena je sa bolestima koje uzrokuju hipertenziju, a može biti i posledica uzimanja nekih lekova. Lekovi koji mogu biti krivci za povišeni krvni pritisak su:
» kortikosteroidi (deksametazon, prednizon, metilprednizolon…)
» nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)- Lekovi iz ove grupe mogu da dovedu do pojave nove hipertenzije ili pogoršanja već postojeće hipertenzije, a obe pojave mogu da doprinesu povećanju incidence kardiovaskularnih događaja. Zbog toga, krvni pritisak treba pažljivo pratiti tokom započinjanja terapije sa NSAIL i tokom trajanja terapije.
» oralni kontraceptivi- Zabeležena su mala povećanja krvnog pritiska kod žena koje uzimaju kombinovane oralne kontraceptive, a klinički značajna povećanja su retka. Ipak, u ovim retkim slučajevima potreban je hitan prekid upotrebe i započinjanje sa antihipertenzivnim tretmanom. Kada se uspostavi normotenzija upotrebom odgovarajuće antihipertenzivne terapije, može se nastaviti upotreba kombinovane oralne kontracepcije.
» neki antidepresivi (bupropion, duloksetin…)

Da li još nešto može da utiče na rezultate merenja?
Prilikom merenja krvnog pritiska digitalnim aparatom vodite računa da on bude što više udaljen od svih uređaja koji emituju elektromagnetna zračenja, kao što su mobilni telefoni.

mag. farm. Kristina Kovačević,

autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.
Farmaceutska propaganda viđena očima žene

Moj muž je kao lekar, na osnovu stečenih iskustava, podelio predstavnike koji ga obleću u tri grupe. U prvoj su oni koji mu govore tačne podatke o lekovima svoje kompanije, ne prećutujući neželjena dejstva tih lekova. U drugoj su grupi neobavešteni predstvanici, koji ga ne znaju dobro uputiti u lek koji reklamiraju, dok su u trećoj naše kolege koje su spremne da mu kažu svašta, pa i da lažu, kako bi ga naveli da izdaje pacijentima upravo one preparate koje oni reklamiraju..
Bilo bi mi drago kada bih mogla reći da je najbrojnija prva grupa, sastavljena od dobro informisanih i časnih predstavnika, a da su preostale dve grupe neznatne. Na žalost, nije tako! Druga i treća grupa kudikamo premašuju prvu. Iz toga sledi da je propaganda nekvalitetna u pogledu potpunosti i tačnosti informacija, a to se odnosi na sve kompanije u farmaceutskoj industriji, pa i na našu.

Tačno, ono što lekari uče na fakultetu o lekovima ne vredi ni pišljiva boba, i u praksi im je teško ići ukorak sa medicinskim napretkom, a kamoli sa razvojom farmaceutske industrije. Tokom dosadašnjeg rada dve stvari su mi postale jasne. Prvo, ne smem više razmišljati kao trgovačka putnica, ne smem silom prodavati. Drugo, iako lekari znaju više od mene o bolestima, moram o lekovima saznati pojedinosti koje im nisu poznate, a mogle bi im koristiti..
Odlomak iz knjige Arthur Hailey “Strong Medicine“, 1984

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Može li se sprečiti benigna hiperplazija prostate?

Benigna hiperplazija prostate (BHP) je patološki proces uvećanja prostate koji se obično javlja u petoj deceniji života muškaraca. Studije pokazuju da skoro 88% muškaraca starijih od 80 godina ima BHP, a da sa 90 godina ovo oboljenje ima svaki muškarac odnosno 100% populacije. Čak i sa ovako poražavajućom statistikom čovek se može zapitati da li se ipak može nešto uraditi da se spreči BHP. Kratak odgovor bi bio NE. Međutim iako je postojanje BHP dokazano kod zaista velikog procenta starije populacije kod dobrog dela njih tokom života nisu zabeležene izrazite smetnje, odnosno potreba za lečenjem. Svakako naredni redovi nisu tu da vas deprimiraju već da vam ukažu na određene vidove mera prevencije, fitopreparate koji mogu značajno da ublaže simptome BHP kao i kada je važno da posetite lekara.
Osnovni siptomi BHP su:
# teškoće pri započinjanju uriniranja
# slab mlaz urina
# isprekidan mlaz pri kraju uriniranja
# učestalo buđenje iz sna zbog mokrenja
# nemogućnost da se do kraja isprazni bešika
Ove simptome neki pacijenti jednostavno ne doživljavaju dramatično, pa se samim tim često ne obraćaju lekaru za pomoć. Sa druge strane neki problemi sa uriniranjem mogu biti ozbiljniji. Obratite se svom lekaru ako:
! je urin zamućen
! u urinu ima krvi ili je neprijatnog mirisa
! imate bol u donjem delu stomaka
! često urinirate uz telesnu temperaturu iznad 38 stepeni, drhtavicu i jezu
! imate iznenadnu nemogućnost uriniranja
! je prisutno oticanje bešike koje može da se napipa rukom


Sada kada smo uvideli kako da prepoznate BHP i kada je urgento da se obratite lekaru, hajde da vidimo koji su to najvažniji faktori za nastanak BPH su:
Godine starosti– BHP se češće javlja kod starijih i obično ne pogađa muškarce mlađe od 40 godina.     
Porodična istorija– Ako vaš otac ili vaša braća imaju BHP, i vi imate veće šanse za to.    
-Neki zdravstveni problemi takođe mogu povećati izglede za dobijanje BPH, kao što su: gojaznost, povišen BMI, dijabetes tip 2, bolesti srca i problemi sa povišenim krvnim pritiskom.
Kao što zaključujete promene u životnom stilu ne mogu da spreče BPH, ali one mogu biti itekako dobre za zdravlje vaše prostate. Za početak, vežbanje i pravilna ishrana mogu pomoći u kontroli telesne težine, što je odlično za vašu prostatu. Vežbanje takođe pomaže da se bešika isprazni normalnom brzinom. Od pomoći vam svakako mogu biti i vežbe za jačanje mišića dna karlice. Što se tiče ishrane trudite se da smanjite unos crvenog mesa, ljute i jako začinjene hrane, a povećajte unos vlaknaste hrane i voća. Kako biste kontrolisali simptome, može vam pomoći da izbegavate ili ograničavate upotrebu dekongestiva tokom prehlade, jer oni mogu dovesti do retencije urina. Ova pojava je upravo najčešće kod onih pacijenata sa opstrukcijom protoka urina iz bešike, kao što je npr. hiperplazija prostate. Koliko god ste u mogućnosti ograničite unos kofeina, crvenog mesa, alkohola i cigareta. Smanjite količinu tečnosti koju pijete (ne ispod preporučenih 1,5l na dan), posebno 1-2 sata pre nego što idete u krevet.
Biljni lekovi koji sadreže testerastu palmu, seme bundeve, koren afričke šljive, koren koprive i drugi mogu biti od pomoći posebo pri blagim simptomima bolesti. Kako oni ipak zahtevaju posebnu pažnju nešto više o njima u narednom tekstu.

mr. ph. Kristina Kovačević,

autor bloga Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.
Pravilna primena insulina za aplikaciju

U subotu, 20. aprila održaće se poslednja u nizu edukacija u organizaciji Farmaceutske komore Srbije na temu: “Stаndardizаcijа fаrmаceutske usluge kod pаcijenаtа sа dijаbetesom“, a sa ciljem proširenje obima pružanja usluga u javnim apotekama. Iskreno verujem da su dosadašnja predvanja u Nišu i Kragujevcu bila jednako zanimljiva i korisna kao i ona u Novom Sadu kojima sam prisustvovala.
Ovim povodom za sve vas koji iz opravdanih razloga niste mogli da prisustvujete predavanjima u nastavku teksta vam donosim u kratkim crtama o pravilnoj primeni insulina za aplikaciju. Verujem da su većini kolega informacije u nastavku poznate, ali ipak
Repetitio est mater studiorum.

√Za davanje insulina mogu se koristititi samo neoštećene pen brizgalice, ispravnog roka trajanja i čuvane na odgovarajućoj temperaturi.

√Pre davanja neophodno je izvaditi insulin iz frižidera, da bi bar 30 minuta bio na sobnoj temperaturi. Svaka primena hladnog insulina je bolnija.

√Insulin u ulošku, koji pacijent svakodnevno koristi u svojoj terapiji čuva se tako da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti na temperaturi do 25 ili 30 stepeni Celzijusa, u zavisnosti od vrste insulina.

Tresiba FlexTouch, NovoRapid Flexpen i Levemir se mogu tokom upotrebe čuvati u frižideru na temperaturi od 2 do 8 stepeni Celzijusa, dalje od elemenata za hlađenje.

√Rok upotrebe insulina koji se svakodnevno koristi je do 4 nedelje nakon prve upotrebe.

√Pre svake primene insulina mora se namestiti nova igla , jer su one za jednokratnu upotrebu.

√Brizgalica koja sadrži mutni insulin, pre upotrebe uvek mora da se lagano valja između dlanova i da se okreće gore dole sve dok insulin ne postane ujednačeno mlečno bele boje.

Za kraj bih još dodala da je Farmaceutska komora Srbije takođe, pripremila materijal za pružanje standardizovane usluge sa ciljem da se pacijentima obolelim od dijabetesa, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlja, poboljšanja stepena adherence i boljih zdravstvenih ishoda i upravo ovaj materijal je dostupan na njihom sajtu.

mr. ph. Kristina Kovačević,

autor bloga Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.