Terapija primarne dismenoreje

Dismenoreja, odnosno bolna menstruacija, često može predstavljati veliki problem ženama u reproduktivnom dobu. Pošto smo, mi farmaceuti lako dostupni zdravstveni radnici, mnoge žene se najpre obrate nama, tražeći savet kako da reše ovaj problem. Takođe, mi smo u najboljem položaju da identifikujemo one pacijentkinje koje imaju tipične simptome primarne dismenoreje i one kod kojih su prisutni razlozi za upućivanje lekaru.

Kao što znamo primarna dismenoreja je bolna menstruacija bez prisustva organskog poremećaja, koja potiče od kontrakcije uterusne muskulature izazvane prostaglandinima iz edometrijuma, oslobođenim tokom lutealne faze menstrualnog ciklusa. Učestalost primarne dismenoreje je najveća tokom tinejdžerskih godina (1) Ostali faktori rizika za primarnu dismenoreju uključuju pušenje, stres, porodičnu istoriju dismenoreje, prva menstruacija pre 12 godine i BMI manji od 20 kg/m2.

Tipični simptomi i znaci dismenoreje su menstrualni bol i grčevi u donjem delu abdomena koji se može proširiti na donji deo leđa i butine. Simptomi obično počinju nekoliko sati pre nego što počne menstrualno krvarenje, a jačina bola dostiže maksimum u trenutku maksimalnog menstrualnog krvarenja (obično unutar prva dva dana menstruacije) i brzo nakon toga bol se smanjuje. Dakle, ukupno trajanje bola obično se kreće od 8 do 72 sata. Ovaj bol može biti praćen glavoboljom, vrtoglavicom, mučninom, povraćanjem i dijarejom. Ukoliko se simptomi pojave izvan ovog uobičajnog obrasca ili kada simptomi ne reaguju na OTC terapiju, pacijentkinju treba uputiti ginekologu, kako bi se utvrdio potencijalni sekundarni uzrok dismenoreje. Kako se simptomi dismenoreje javljaju tek nakon što se mentrualni ciklus ustali, ukoliko se kod pacijentkinje javi bol u prvih 6 meseci nakon menarhe, takođe je treba je uputiti ginekologu. Isto važi i ukoliko se bol javi prvi put nakon 25 godine ili najmanje dve godine nakon perioda bez bola, kada se javlja van menstrualnog ciklusa, kada je prisutan abnormalan vaginalni iscedak, bol tokom seksualnog odnosa, kada pacijentkinja ima intrautirarni uložak, endometrijozu, ciste na jajnicima, istoriju inflamatorne bolseti creva i sindrom iritabilnog kolona, oboljenje jetre ili bubrega i više od 30 godina. Terapija litujumom, heparinom i varfarinom, takođe može biti razlog za upućivanje pacijnetkinje lekaru, kao i alergija na acetilsalicilnu kiselinu ili na neki drugi lek iz grupe NSAIL-a.

Terapeutski cilj za lečenje primarne dismenoreje je smanjenje bola tako da pacijentkinja može bez ograničenja učestvovati u uobičajenim dnevnim aktivnostima. Nefarmakološke mere za postizanje ovog cilja uključuju vruće kupke, primenu termofora, odnosno zagrevanje bolnog mesta, vežbanje, prestanak pušenja i smanjenje izlaganja duvanskom dimu (2). Farmakoterapija za primarnu dismenoreju uglavnom uključuju nesteroidne protivupalne lekove (NSAIL), paracetamol ili hormonsku kontracepciju.
Za simptomatsku terapiju bola preporučuju se NSAIL i paracetamol, pri čemu je ibuprofen lek prvog izbora, jer kliničke studije pokazuju najbolji odnos koristi i rizika (Ugrešić N., Stepanović-Petrović R., Savić M. Farmakoterapija za farmaceute, Beograd: Farmaceutski fakultet) Obično se pacijentkinjama treba savetovati da započnu terapiju NSAIL-om neposredno pre početka menstruacije i da nastave sa primenom 2 do 3 dana. Uprkos ovim preporukama, prosečno vreme do prve doze je 30 minuta nakon pojave bola kod većine pacijentkinja (3) Stoga, edukacija o pravilnom doziranju može pomoći u poboljšanju ishoda terapije.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.


Lekovi koji mogu izazvati depresiju

Depresija predstavlja poremećaj raspoloženja, koje karakteriše skup raznih vrsta simptoma i iziskuje ozbiljan farmakološki i psihoterapijski tretman. Specifičan uzrok depresivnog poremećaja nije poznat. Kao i većina psihijatrijskih poremećaja, depresija je multifaktorna i heterogena grupa poremećaja koju uzrokuju genetski faktori i faktori spoljne sredine. Ono što je interesantno je da postoje određeni lekovi koji mogu izazvati simptome depresije kao neželjeno dejstvo, čak i kod ljudi koji obično nisu skloni depresiji (1). U tekstu koji sledi, biće navedeni samo neki od lekova koji mogu izazvati simptome depresije. Međutim, ovo nije sveobuhvatan spisak.

Beta blokatori
Prvi izveštaji o depresiji uzrokovanoj beta blokatorima imali su za krivca propranolol, čija lipofilna struktura i prodiranje u centralni nervni sistem mogu objasniti razvoj depresije. U radu iz 1967. godine objavljenom u British Medical Journalu (2) opisan je slučaj u kom je učestvovalo 89 hipertenzivnih pacijenata lečenih propranololom zbog srčanih aritmija, pri čemu je zabeležen porast učestalosti depresije povezanih sa dozom i trajanjem terapije. Međutim, naknadne studije koje su procenjivale povezanost između upotrebe beta blokatora i depresije pokazale su mešovite rezultate, o čemu govori i pregled radova objavljeni od januara 1966. do decembra 1996 (3).


Kortikosteroidi
Najčešći prijavljeno neželjeno dejstvo kortikosteroida kada su u pitanju psihijatrijski poremećaji uključuje maniju i/ili depresiju. Koji pacijenti će imati psihijatrijske poremećaje izazvane upotrebom kortikosteroida ne može se predvideti. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je doza najvažniji faktor rizika za razvoj ovih neželjenih efekata. Većina pacijenata će se, naime oporaviti u potpunosti smanjenjem doze kortikosteroida (4).

Inhibitori protonske pumpe- IPP
Većina dosadašnjih studija ukazuje na postojanje direktne povezanosti između pojave demencije i depresije s jedne strane i dugoročne upotrebe IPP s druge strane (5).

Hormonska kontracepcija
Studija u kojoj je učestvovalo preko milion danskih žena starijih od 14 godina, snažno ukazuje na to da postoji povećan rizik od depresije koji je povezan sa svim vrstama hormonske kontracepcije (6). U ovoj studiji su obuhvaćene žene od 15 do 34 godine starosti između 2000. i 2013. Svi oblici hormonske kontracepcije bili su povezani sa povećanim rizikom za razvoj depresije, pri čemu je veći rizik u vezi sa oblicima koji sadrže samo progesteron, uključujući intrauterini uložak- IUU. Rizik za razvoj depresije je bio veći kod tinejdžerki u dobi od 15 do 19 godina, a posebno kod neoralnih oblika kontrole rađanja kao što su prsten, flaster i IUU.

Mag. farm. Kristina Kovačević,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Merenje arterijskog krvnog pritiska

Merenje krvnog pritiska za jedne je povremena kontrola, dok je za druge svakodnevnica. Verujem da i jedni i drugi znaju da nije dovoljno samo staviti aparat na ruku, već da postoji nekoliko pravila koje treba ispoštovati tokom merenja pritiska, kako bi se dobila prava vrednost. Upravo tim povodom tekst u nastavku vam donosi ta pravila, kao i odgovore na još neka pitanja koja vrlo često dobijamo u apooteci, a tiču se ove teme.

Kako se pravilno meri krvni pritisak?
→ Najmanje sat vremena pre merenja krvnog pritiska trebate izbegavati unos hrane i kafe, pušenje i izlaganje većem fizičkom naporu.
→ Sa merenjem započnite 5-10 minuta nakon mirovanja.
→ Tokom merenja ne smete pričati.
→ Potrebno je da uradite dva uzastopna merenja sa pauzom od 1-2 minuta između njih. Ukoliko se vrednosti između ova dva meranja razlikuje za više od 5mm Hg, onda su potrebno i dodatno merenje pri čemu prosečna vrednost predstavlja vaš arterijski pritisak.

U kom položaju tela je pravilno meriti krvni pritisak?
Pritisak možete da merite ležeći, sedeći i stojeći. Prilikom merenja u sedećem položaju, ruka na kojoj vršite merenje treba da bude savijena u laktu, a izdignuta do nivoa srca i oslonjenja na čvrstoj podlozi. Ukoliko ležite ili stojite, ruka može slobodno da vam pada pored tela.

Kako se pravilo postavlja manžetna?
Oko nadlaktice leve ruke obmotajte manžetnu aparata, tako da bude oko 2 cm iznad jame na unutrašnjoj strani lakta. Prilikom postavljanja manžetne vodite računa da ona bude u nivou srca. To znači da treba da sedite a da ruka bude naslonjena laktom na sto, i sa šakom malo nagnutom dlanom okrenutim na više. Vrlo je važno da dok merite krvni pritisak oba stopala budu na tlu i da noge ne budu prekrštene.

Na koju ruku se postavlja manžetna?
Manžetna se postavlja na levu ruku prilikom merenja krvnog pritiska, jer se na njoj brže primećuju oscilacije krvnog pritiska ukoliko merite nekoliko puta zaredom. Najbolje bi bilo kada biste izmerili njegove vredonosti na obe ruke. Ukoliko bi se vrednosti sistolnog krvnog pritiska razlikovale za više od 20mm Hg, odnosno 10mm Hg kod dijastolnog krvnog pritiska to nam može ukazati na postojanje vaskularnog oboljenja.

Koliko često je potrebno meriti krvni pritisak?
Preporučuje se da jedno dvostruko merenje treba vršiti u jutarnjim satima između 06:00 i 09:00 i jedno u večernjim satima između 18:00 i 21:00. Merenje vršite uvek pre uzimanja propisanih lekova, osim ako vam lekar nije drugačije preporučio.

Da li je bolji manometarski živin ili digitalni aparat za merenje krvnog pritiska?
Manometarskim živinim apartom, odnosno onim sa slušalicama (kako pacijenti često nazivaju) i dalje se dobijaju najpreciznije vrednosti. Digitalni aprati obično daju nešto niže vrednosti arterijskog krvnog pritiska u odnosu na klaslične manometre.

Kako se pravilno meri sa manometarskim živinim aparatom?
Oko nadlaktice leve ruke obmotajte manžetnu aparata, tako da bude oko 2 cm iznad jame na unutrašnjoj strani lakta. Stetoskop postavite na jamu, ispod donje ivice manžetne, tako da jedan delić stetoskopa bude prekriven. Slušalice  stavite u uši i pumpicom brzo napumpajte do 180.  Točkićem na pumpici polako popuštajte vazduh, osluškujte i pratite kazaljku – kada prvi put čujete otkucaje srca, to je vrednost vašeg gornjeg pritiska, a kada čujete poslednji otkucaj, otkrili ste koliki vam je donji pritisak.

Kako to da kod lekara ili u apoteci imam jedne vrednosti, a kod kuće druge?
Ovaj fenomen se naziva hipertenzija belog mantila i predstavlja pojavu da u ordinaciji ili apoteci 20-30% pacijenata ima povišene rednosti krvnog pritiska, a inače su sa normalnim vrednostima arterijskog krvnog pritiska. Kod ovakvih osoba se obično preporučuje celodnevno ambulantno merenje krvnog pritiska i u tom slučaju vrednosti 130/80mm Hg su kriterijum za postvljanje hipertenzije kao dijagnoze.

Da li neki lekovi mogu dovesti do pojave hipertenzije?
Iako je kod 95% pacijenata hipertenzija nepoznatog uzroka, odnosno ne može se povezati sa nekim stanjem koje uzrokuje hipertenziju, kod ostalih 5% pacijenta udružena je sa bolestima koje uzrokuju hipertenziju, a može biti i posledica uzimanja nekih lekova. Lekovi koji mogu biti krivci za povišeni krvni pritisak su:
» kortikosteroidi (deksametazon, prednizon, metilprednizolon…)
» nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)- Lekovi iz ove grupe mogu da dovedu do pojave nove hipertenzije ili pogoršanja već postojeće hipertenzije, a obe pojave mogu da doprinesu povećanju incidence kardiovaskularnih događaja. Zbog toga, krvni pritisak treba pažljivo pratiti tokom započinjanja terapije sa NSAIL i tokom trajanja terapije.
» oralni kontraceptivi- Zabeležena su mala povećanja krvnog pritiska kod žena koje uzimaju kombinovane oralne kontraceptive, a klinički značajna povećanja su retka. Ipak, u ovim retkim slučajevima potreban je hitan prekid upotrebe i započinjanje sa antihipertenzivnim tretmanom. Kada se uspostavi normotenzija upotrebom odgovarajuće antihipertenzivne terapije, može se nastaviti upotreba kombinovane oralne kontracepcije.
» neki antidepresivi (bupropion, duloksetin…)

Da li još nešto može da utiče na rezultate merenja?
Prilikom merenja krvnog pritiska digitalnim aparatom vodite računa da on bude što više udaljen od svih uređaja koji emituju elektromagnetna zračenja, kao što su mobilni telefoni.

mag. farm. Kristina Kovačević,

autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.
Greške koje pravite prilikom primene oralne kontracepcije

Oralni kontraceptivi ili ti kombinovana oralna hormonska kontracepcija predstavljalju pilule koje u sebi sadrže sintetske polne hormone estrogena i progestagena koji sprečavaju ovulaciju, odnosno mesečno oslobađanje jajne ćelije. Mehanizam delovanja se pre svega sastoji u blokiranju ovulacije, (što se postiže tako što „tuđ“ hormon šalje lažnu informaciju u centre mozga koji regulišu rad jajnika, tako da oni beleže drugačiju fazu menstrualnog ciklusa i ne šalju signal za ovulaciju).
Dodatni mehanizam, koji povećava sigurnost, jeste uticaj na sluz u kanalu grlića materice koja je lepljiva i samim tim neprohodna za spermatozoide.

Ove tablete se obično koristi u ciklusima od 28 dana, sa tim da se sa prvom pilulom počinje prvog dana menstrualnog krvarenja i da se svaka sledeća uzima uvek u isto vreme. Dakle kako ne bi bilo greški najbolje je da podesite alarm koji će vas svakoga dana podsećati da je vreme za „pilulu“.

Što se tiče primene postoje 2 režima korišćenja. Tradacionalna pilula 21/7, što znači da se tablete koriste 21 dan i pravi 7 dana pauze i pilula 24/4 koja se koristi 24 dana i pravi 4 dana pauze za koje vreme se piju placebo tablete.
U periodu pauze javlja se krvarenje, a sa sledećim pakovanjem se počinje nakon pauze. To kod tradicionalne pilule znači 8-og dana, a kod pilule 24/4 nakon poslednje placebo tablete. Nekada ipak može da se desi da u periodu pauze izostane krvarenje, što često zna da zbuni pacijentkinje, pa ne znaju kada da počnu sa sledećom kutijom kontraceptiva. Dakle ako se nađete u ovoj situaciji treba nastaviti sa primenom kontraceptiva kako je gore objašnjeno. To znači kod tradicionalne pilule znači 8-og dana, a kod pilule 24/4 nakon poslednje placebo tablete.

birthcontrol_0.jpg

Vrlo često se dešava da pacijentkinje dolze direktno u apoteku da kupe oralne kontraceptive bez prethodnog pregleda i konsultacije sa ginekologom, što može biti i te kako opasno. Najčešće je to priča: „Moja prijateljica koristi te i te pilule i njoj su ok, pa sam i ja htela da počnem da ih pijem.“ Ovakvi razlozi su zaista apsurdni, jer kako na svetu nema dve iste pahulje, a kamoli dva ista organizma i ono što odgovara vašoj prijateljici ili komšinici ne znači da će odgovarati vama. Kao prvo ono što vaša komšinica sme ne znači da smete i vi, jer možda baš vi spadate u grupu pacijentkinja kod kojih se ne sme primeniti, odnosno kontraindikovano je dati baš taj kontraceptiv. Dakle apsolutne kontraindikacije (tj. zdravstveno stanje koje ne dozvoljava upotrebu ovog metoda) jesu: tromboembolijska bolest (u anamnezi), angina pectoris, hepatitis, oštećenje-insuficijencija jetre, migrena, karcinom dojke, uterusa, porfirija, vaginalno/uterino krvarenje nepoznate etiologije, trudnoća. Dok su relativne kontraindikacije: tromboembolijska bolest u porodici, karcinom dojke i uterusa majke, diabetes mellitus, hipertenzija, pušenje, 35 i više godina, gojaznost, dugotrajna imobilizacija i dojenje. Dakle pre nego što odete u apoteku, posetite svog ginekologa, jer jedino on može da vam propiše adekvatnu terapiju. Kada ste već u ordinaciji, obavezno naglasite ukoliko uzimate neke druge lekove ili pijete neke suplemente. S obzirom na to da se koriste minimalne efektivne doze, svaki lek koji može uticati na njihovu koncentraciju može rezultirati neuspehom kontracepcije. Takvi su npr rifampicin, karbamazepin, fenobarbiton, kantarion…Takođe antibiotici širokog slektra kao što je amokiciklin ili doksiciklin, mogu promenom crevne flore poremetiti enterohepatičku cirkulaciju i izostaviti efekat kontracepcije. Zato ukoliko ste u obavezi da pijete neke od pomenutih lekova obavezno koristite i drugi vid kontracepcije kao što je npr prezervativ.
Tokom primene oralnih kontraceptjva vrlo je važno da redovno posećujete svog ginekologa i da mu prijavite svaku neubičajnu promenu odnosno neželjeno dejstvo. Bitno je da znate da se kao neželjeno dejstvo modernih preparata kombinovane hormonalne kontracepcije može javiti blago povišen rizik od duboke venske tromboze.
Takođe može da se pojavi mučnina, otoci i zadržavanje tečnosti, napetost u dojkama, smeđi sekret mimo menstruacije, depresija, povećanje telesne težine, povećan šećer u krvi, smanjenje libida i hipertenzija.
Retko može da se pojavi i migrena ili oštećenje jetre.

mr. ph. Kristina Bjelica,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Najbolja oralna terapija protiv opadanja kose kod žena

Oskudan rast i gubitak kose pogađa muškarce, ali i žene. Stalna izloženost stresu, nepravilna ishrana, kao i hormonski poremećaji ili neke druge bolesti mogu znatno uticati na rast vaše kose. Kombinacijom ovih uzročnika dolazi do smanjenog snabdevanja folikula dlake potrebnom energijom i drugim hranljivim materijama, čime se koren dlake iscrpljuje i vaša kosa počinje prevremeno da opada. Ukoliko ste se prepoznale u prethodnim redovima znajte da niste jedine. Mnoge žene se sa gubitkom kose bore, menjajući svoju frizuru kako bi sakrile sve tanju i ređu kosu. Međutim što pre prestanete da prikrivate problem i potražite pomoć, to će rezultati biti bolji. Dakle kao što naslov kaže u narednim redovima ćemo videti šta to može biti problem i koja su potencijalna rešenja na dati problem.

Kada pričamo o oralnim preparatima za jačanje korena kose ne možemo, a da ne spomenemo komplekse vitamina B i one razne suplemente na policama drogerija pod nazivom „za kosu i nokte“. Pitanje koje mi često postavljaju je da li uzeti neki od tih suplenenata pod nazivom „za kosu i nokte“ ili uzeti samo kompleks vitamina B. One devojke koje ne žele da uzmu vitamine B obično navode kako vitamini B povećavaju apetit. Međutim prednost koju imaju suplementi „za kosu i nokte“ nije u ne uticaju na apetit, već u kompletnosti. Naime ovi preparati takođe sadrže vitamine B, ali pored njih oni sadrže i ostale vitamine i minerale koji su takođe bitni za kvalitet kose, kože i noktiju. Tako se u ovim preparatima mogu naći bakar, gvožđe, cink, selen, vitamini A, C, E… No cena ovih kompletnijih preparata je ono što često odvrati devojke, pa se ipak odluče za kompleks vitamina B.
Napomenula bih samo da vitamini nisu „tonici“ i ne treba ih u te svrhe primenjivati. Kao i svi lekovi, i oni mogu imati neželjena dejstva. Primera radi dok uzimate ove suplemente, mokraća može biti prebojena žuto, zbog riboflavina. Sa druge strane kod dugotrajne primene visokih doza piridoksina mogu se javiti: utrnulost, osećaj mravinjanja i bockanja, poremećaji u organima za varenje, nedostatak folne kiseline, pospanost, kožne promene, malaksalost. Takođe velike doze pantotenske kiseline mogu dovesti do dijareje. Jasno vam je da suplementacija nikada ne sme biti zamena za uravnoteženu ishranu i zato se potrudite da vašu kosu i kožu nahranite pre iz tanjira nego iz bočice.

Na priču o vitaminima, neko se uvek nadovezuje priča o mineralima, a jednan takav mineral prestavlja upravo gvožđe. Naime nova istraživanja sugerišu da nivo feritina (depo gvožđa koji se nalazi u ćelijama) može biti nizak kod žena koje imaju problema sa gubitkom kose. Zato u ovakvim situacijima adekvatna nadoknada gvožđa može biti rešenje za bujniju kosu. Naravno ovo nikako ne znači da suplementaciju gvožđem vršite sami, jer ona može biti zaista opasna. Dakle ukoliko imate problema sa opadanjem kose ono što možete da uradite, jeste da proverite nivo gvožđa, pa ukoliko se ustanovi da je on nizak, lekar vam može propisati adekvatnu terapiju. Narano ishrana je uvek broj jedan i ukoliko imate veću potrebu za gvožđem na vašem tanjiru bi trebalo da se nađe što više crvenog mesa, iznutrice poput džigerice, integralne žitarice, plava morska riba, zeleno lisnato povrće, žumanac jaja, pasulj i druge mahunarke, cvekla, rotkva, kopriva, kupina, suve kajsije, suve šljive, sušeni paradajz, seme bundeve, pečeni susam, seme suncokreta, kao i začini poput majčine dušice, peršuna, nane, bibera, majorana i origana. Više o preparatima gvožđa u tekstu na linku.

opadanje kose

U nekim slučajevima, hormonske abnormalnosti, kao što je višak testosterona, mogu biti odgovorni za gubitak kose kod žena. U ovakvim situacijama terapija može biti oralna kontracepcija ili čak spironolakton. Međutim o stanju vaših hormona može da govori isključivo vaš endokrinolog, a ne provera simptoma na internetu. Kada već pričamo o gubitku kose uzrokovano hormonskom promenom, ne možemo da ne spomenemo i povećano opadanje kose nakon porođaja. Naime u periodu trudnoće hormoni luduju, a kosa je bujna, zdrava i nahranjena. Za takav izgled kose zaslužan je povišen nivo estrogena. Međutim, posle porođaja, kada se hormoni normalizuju i nivo estrogena opada, kreće i naglo opadanje kose. Ovakvo hormonski zavisno opadanje kose je moglo bi se reći neizbežno. Jedino što možete da učinite u tim trenucima je da bar malo ubalžite stanje time što ćete se truditi da kosu ne izlažete dodatnom stresu (vezivanje, feniranje, peglanje..) i da se potrudite da unosite što više vitamina i minerala kroz ishranu.

Sve u svemu neophodno je da opadanje kose shvatite što je ozbiljnije moguće, jer to je jedan od načina kojim nam naše telo govori da nešto nije kako treba. Zato kada do opadanja dođe drage moje dame, pre odlaska u apoteku posetite svog lekara, proverite hormone i krvnu sliku. Tek onda kada saznate šta je uzrok vašeg opadanja kose moćićete adekvatno da sanirate štetu.

mr. ph. Kristina Bjelica,
autor bloga Generacija Rp/

 

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

 

 

Kontaktna sočiva i lekovi – opasne kombinacije

Prilikom podizanja očnih preparata većina nas je svesna da mora da upita da li taj lek može da se koristi ukoliko nosimo kontaktna sočiva. Takođe pre nego stavljate masti ili kapi za oči, naravno da ćete skinuti sočiva. Ali, da li ste znali da neki lekovi koje pijete mogu uticati na sočiva? Mnogi lekovi sa sistemskim delovanjem mogu ispoljiti neželjene efekte na oči baš preko kontaktnih sočiva.

Ko bi pomislio da na primer može postojati korelacija između kontaktnih sočiva i kontraceptivnih pilula? Ali ova korelacija sigurno postoji – toliko da u uputstvima za upotrebu većine pilula za oralnu kontracepciju stoji naglašeno kao neželjeno dejstvo –nepodnošenje kontaktnih sočiva. Naime oralni kontraceptivi mogu izazvati suvoću oka, iritaciju oka, oscilopsiju (vizuelni simptom koji se javlja prilikom kretanja) i pogoršanje vida, što posledično dovodi do nepodnošenja kontaktnih sočiva. Zato je vrlo bitno da razgovarate sa svojim ginekologom i oftamalogom, ako planirate da koristite oralne kontraceptive i kontaktna sočiva istovremeno.

sočiva i lekovi

Lekovi koji izazivaju suvoću oka ili zamućeni vid mogu učiniti da nošenje kontaktnih sočiva bude vrlo nelagodno. Primera radi izotretinoin koji se koristi u terapiji akni veoma često može da izazove blefaritis, konjunktivitis, suve oči, iritacija očiju, pa samim tim i netolerancija kontaktnih sočiva. Zbog toga pacijente koji nose kontaktna sočiva treba upozoriti da postoji mogućnost smanjenog lučenja suza i kod koršćenja lekova kao što su:

  1. Beta blokatori kao što su karvedilol i bisoprolol
  2. Antihistaminici kao što su desloratadin i dimenhidrinat
  3. Triciklični antidepresivi
  4. Antimuskarinski lekovi kao što je tolterodin

Kontaktna sočiva mogu se i oštetiti od strane nekih lekova. Naime neki antibiotici (na primer rifampicin) ili lekovi za lečenje zapaljenskih bolesti creva i reumatoidnog artritisa kao što je sulfasalazin mogu promeniti boju telesnih tečnosti, uključujući i suze. Kontaktna sočiva mogu trajno da apsorbuju ovu boju, čime menja boja sočiva od strane rifampicina u crveno ili u žuto od sulfasalazina.

Zbog svega prethodno navedenog vrlo je važno da uvek pročitate upustvo za pacijente. Ako niste sigurni, uvek možete da potražite dodatne informacije od svog izabranog lekara, oftamologa ili farmaceuta. Takođe potrudite se da preduzmete sve mere opreza da biste smanjili simptome suvih očiju koji mogu izazvati nepodnošenje kontaktnih sočiva.

√ Skinite sočiva čim se vratite kući.

√ Koristite odgovarajuće veštačke suze i redovno ispirajte oči vodom.

√ Ponavljajte ovu brzu vežbu nekoliko puta dnevno: trljajte čiste dlanove jedan od drugi dok ne budu topli, a zatim s njima pokupite oči. Ostanite ovako 20-30 sekundi, čime ćete odmoriti mišiće oka i smanjiti njihovu napetost.

√ Izbegavajte okruženja koja pogoršavaju suvoću oka (avioni, frizerski saloni, zadimljene prostorije..). Ne plivajte u hlorisanoj vodi sa kontaktnim sočivima i ne izlažite oči dimu cigareta. Istraživanja pokazuju da pušači koji nose kontaktna sočiva su u 8 puta većem riziku od razvoja ulceracija rožnjače nego osobe koje nisu pušači.

mr. ph. Kristina Bjelica,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Suvoća vagine

Postoje hiljade i hiljade stranica na internet sajtovima, stotine reklama na televiziji ili novinama na kojima raznorazne poznate ili nepoznate ličnosti, ponekad i lekari, reklamiraju lekove, medicinska sredsva i pomagala za što bolji seksualni život muškarca. Dok ti preparati daju muškarcima opcije održavanja zdravog seksualnog života prilikom starenja, oni u isto vreme izazivaju legitimne tvrdnje da medicina tretira samo polovinu problema. Međutim da bi se plesao tango, potrebno je dvoje. Seksualnu disfunkciju doživljavaju i muškarci i žene. Ono što je za njega erektilna disfunkcija, to je za nju suvoća vagine.

Vaginalna suvoća je problem koji može zadesiti ženu u bilo kojoj dobi, dok se nakon menopauze javlja dosta češće, po nekim statistikama čak kod svake druge žene. Kako bi našli rešenje, moramo prvo pogledati uzroke, koji su u neku ruku različiti u zavisnosti od godina starosti žene.

Uzroci suve vagine uključuju:
√ Menopauzu – smanjeni nivo hormona estrogena tokom menopauze može uzrokovati upornu suvoću vagine (takođe poznatu kao vaginalna atrofija ili atrofični vaginitis). U suštini ove hormonalne promene čine vaginu kraćom i manje elastičnom dok koža postaje bleda.
√ Dojenje ili porođaj – nivoi estrogena mogu se privremeno smanjiti nakon porođaja i učiniti da se vagina bude suvlja nego obično.
√ Nedovoljna uzbuđenost pre seksa – ako se ne osećate uzbuđenom pre seksa, odnosno ako predigra nije adekvatna vašim potrebama ili ukoliko ste pod stresom, Bartolinijeve žlezde možda neće proizvesti dovoljno prirodnog lubrikanta i seks može biti zbog toga vrlo neprijatan i bolan.
√ Neke vrste kontracepcije – kombinovana kontracepcijska pilula može povremeno uzrokovati suvoću vagine.
√ Lečenje karcinoma – radioterapija karličnog područja, tretman hormonskog karcinoma, a ponekad i hemoterapija može izazvati suvoću vagine.
Vaginalna suvoća je ponekad uzrokovana i nekim drugim zdravstvenim stanjima kao što su dijabetes , Sjogrenov sindrom, hipotireodizam, Hashimoto itd.
√ Određeni lekovi kao što su lekovi za alergiju, za prehladu ili neki antidepresivi takođe mogu izazvati suvoću sluzokože, uključujući i vaginalnu.
Drugi razlozi za vaginalnu suvoću pre menopauze mogu se povezati sa higijenskim proizvodima kao što su neodgovarajući ženski sprejevi i intimni sapuni, hemikalije iz bazena itd.

Što se tiče simptoma suvoće vagine bitno je naglasiti da neke žene samo u određenim slučajevima imaju simptome suve vagine, kao što je tokom seksa, dok ih druge imaju konstantno.

Problemi vezani za suvoću vagine uključuju:
⇒Vaginalnu iritaciju, nelagodnost, svrab ili peckanje.
⇒ Nelagodnost tokom seksa, što dovodi do smanjene seksualne želje i poteškoća, pa čak i nemogućnosti dostizanja orgazma.
⇒Učestalija potreba za mokrenjem, a ne tako retko i rekurentne urinarne infekcije.

suvoća

Ukoliko kod sebe primećujete neki od navedenih simptoma, ne očajavajte. Za početak možete probati sa hidrantnim vaginalnim kremama ili lubrikantima koje možete kupiti u apotekama bez recepta uz naravno adekvatan savet od strane farmaceuta o njihovoj primeni. Takođe vrlo je bitno da date sebi dovoljno vremena za predigru, pričajte o tome sa svojim partnerom kako bi našli najbolje rešenje. Zadovoljstvo će biti obostrano. Ukoliko sve ove mere nisu dovoljne i vi i dalje imate problem sa suvoćom vagine, a pri tome imate i druge simptome poput valunga, noćnog znojenja, promene raspoloženja, obavezno potražite pomoć ginekologa.

Rešenja koja vam mogu biti ponuđena za suvoću vagine su:
1. Lubrikanti – To su tečnosti ili gelovi koje primenjujete na vašu vulvu, vaginu ili penis svog partnera, pre nego što imate seks kako biste obezbedili odgovarajuću vlažnost u vagi. Oni nude neposredno, ali kratkoročno oslobađanje od vaginalne suvoće.
2. Hidratantne vaginalne kreme ili gelovi – To su preparati koji se nanose unutar vagine da bi je održali vlažnom. Oni predstavljaju bolji izbor od lubrikanata, ako suvoća ne izaziva probleme samo tokom seksa, jer imaju dugotrajniji efekat u odnosu na lubrikante. Obično ih treba primjenjivati na svakih nekoliko dana (najčešće tri dana). Kao i kod lubrikanata, dostupno je nekoliko različitih brendova za kupovinu, pa ćete tako možda morati eksperimentisati sa nekoliko različitih tipova da biste pronašli onaj koji najbolje odgovara vama. Vrlo bitan savet prilikom odabira i lubrikanata i hidrantnih krema ili gelova je da birate one čija je osnova voda, pošto proizvodi na bazi ulja ili vazelina mogu oštetiti kondome od lateksa, a ponekad i izazvati iritaciju vagine.
3. Vaginalni estrogen– Vaš ginekolog vam može propisati vaginalni estrogen, ukoliko je menopauza uzrok suvoće vagine. Vaginalni estrogen je dostupan u vidu vaginaleta, vaginalne kreme i vaginalnog prstena. Jeste da tretman vaginalnim estrogenom može biti efikasnije rešenje od lubrikanata i hidratantnih vaginalnih krema za žene nakon menopauze, ali moram i naglasiti da ovaj vid tretmana ipak generalno uzrokuje nekoliko ne tako bezazlenih neželjenih efekata. Takođe vaginalni estrogen ima i poduži spisak kontraindikacija koje uključuju estrogen zavisne neoplazme, karcinom dojke, vaginalna krvarenja, tromboflebitis… Zato se vaginalni estrogen može izdati samo po preporuci vašeg ginekologa. Još jedan nedostatak ovog tretmana je to što je za njegov efekat potrebno nekoliko nedelja, tako da se do njegovog potpunog efekta morate podpomoći sa korištenjem lubrikanata ili hidratantnih vaginalnih krema ili gelova.
4. Hormonska supstituciona terapija– To je tretman koji podrazumeva uzimanje lekova kao zamenu za hormone čiji nivo opada tokom menopauze. Ovi lekovi su takođe dostupni samo na recept od strane vašeg ginekologa. Kako ova terapija ima sistemski efekat, za razliku od lokalnog efekta vaginalnog estrogena, tako je i diapazon neželjenih efekata veći.

Uprkos velikom broju žena koje doživljavaju probleme vezane za suvoću vagine, to je i dalje nečujan problem zbog kog se mnoge osećaju neprijatno da razgovaraju sa svojim partnerima, prijateljicama, pa čak i doktorima. Samo četvrtina žena sa ovim problemom zapravo potraži pomoć. Priznanje postojanja problema je prvi korak, dok je postavljanje pravih pitanja drugi korak. Odgovor na pitanje „Kako da znam da li mi je potreban vaginalni lubrikant?“ je jednostavniji nego što mislite. Svodi se na dve stvari:

⇒ Da li imate simptome suve vagine?
⇒ Hoćete li nešto uraditi po tom pitanju?

mr. ph. Kristina Bjelica,
autor bloga Generacija Rp/

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Interakcije vitamina i lekova

Mi ljudi vrlo često smo skloni da sami sebi postavljamo razne dijagnoze po principu „Šta će mi lekar kada je tu Google“. Među raznim tako postavljenim dijagnozama, vrlo često se nađu i one koje se odnose na nedostatak nekog vitamina. E sada kada bi tu naš čovek rekao sam sebi da je vreme da se hrani pravilnije kako bi popravio svoje zdravstveno stanje, ovako laički postavljena dijagnoza ne bi bila toliko kobna po njega. Međutim kao i u svemu naš čovek je sklon liniji manjeg otpora, pa će se tako pre naći u apoteci nego na pijaci, jer mnogo je lakše popiti jednu ili dve tablete nego se odreći svega lepog i nezdravog. Ovo naravno može biti vrlo rizično jer se u takvim slučajevima često ne vodi računa o potencijalno opasnim interakcijama koje mogu nastati između ovih vitamina i postojeće terapije.

49qk9kpturbxy9hodk2otuxzmy0y2e1mwm4nzkwoteyngmwzgu5n2e2zi5qcgerlalnblaawoghmqi

Najčešće zloupotrebljavani vitamin koji se vrlo često traži skoro umesto kusura (naravno ova opska se odnosi na onu varijantu tabletiranog vitamina) je vitamin C. Već smo pisali da visoke doze vitamina C mogu izazvati smetnje u organima za varenje, dijareju, nastanak bubrežnih kamenčića, vrtoglavicu, slabost, crvenilo kože, pojačano mokrenje, mučninu ili povraćanje. Takođe smo rekli da vitamin C, kao i vitamini A i E potenciraju neželjena dejstva antikoagulanasa kao što je varfarin, te može dovesti do krvarenja. Ono što do sada ipak nismo rekli, a i tek kako je bitno, je da vitamin C povećava apsorpciju aluminijuma što može biti fatalno kod pacijenta koji uzimaju antacide (lekove za neutralizaciju želudačne kiseline) sa aluminijumom kao što su Gastal ili Gelsil lac. Simptomi trovanja aluminijumom su bolovi u mišićima, grčevi, anemija, osteoporoza, mentalni poremećaji… Kako ovi simptomi nimalo nisu naivni, moj savet vama je da Vitamin C uzimate nakon obroka, sa tim da njegovo uzimanje razdvojite bar dva sata od uzimanja antacida.

Kada smo već kod antacida treba spomenuti još jedan vitamin koji takođe ulazi u interakciju sa njima, a to je vitamin D. Vitamin sunca kao još i nazivaju ovaj vitamin uzrokuje hipermagnezijemiju ukoliko se primenjuje sa antacidima koji sadrže magnezijum. Hipermagnezijemija može da izazove mučninu, povraćanje, crvenilo, nizak krvni pritisak, spor rad srca, pospanost, komu, pa čak i smrt.

Kako se vitamin D uzima u terapiji osteoporoze u kombinaciji sa kalcijumom, vrlo često u fiksnim kombinacijama, ovde se mora strogo voditi računa da takvi pacijenti nisu na antihipertenzivnoj terapiji tiazidnim diureticima kao što je npr hidrohlortiazid, jer ovo može dovesti do vrlo opasne kiperkalcemije. Fiksne kombinacije vitamina D i kalcijuma takođe mogu stupiti u interakcije sa verapamilom i drugim blokatorima kalcijumskih kanala i time mogu dovesti do smanjenog efekta kacijumskih blokatora. Zbog svega navedenog suplementacija vitaminom D bez prethodne konsulatcije za zdravstvenim radnikom je vrlo rizična.

Već sam vam  pisala o beta-karotenu i sve mu što suplementacija ovim provitaminom nosi, no ono što sam vam ostala dužna je informacija važna za sve žene koje uzimaju  oralne kontraceptive. Naime istraživanja pokazuju da oralni kontraceptivi povećavaju pretvaranje karotena u vitamin A i mobilizaciju vitamina A iz jetre , što logično dovodi do povećanja nivoa vitamina A u organizmu, a samim tim i pojava svih onih neželjenih efekata ovog vitamina. Tako se u toj situaciji mogu javiti glavobolja, povećanje pritiska, vrtoglavica, konjuktivitis, crvenilo i svraba kože, kao i bolovi u kostima i zglobovima.

Ovde sam navela samo neke od mogućih interakcija, sa veoma dugog spiska. Kao što vidite nimalo nije naivno da sami sebi uvodite suplemntaciju nekim od vitamina, bez prethodne konsultacije sa lekarom ili framaceutom. Pritom moj dobronameran savet bi vam bio da ukoliko se nadjete u apoteci sa namerom da kupite neki od vitamina, nemojte da vam bude teško da navedete sve lekove i suplemente koje u tom trenutku koristite. Bitnost celovitih informacija koje dajete vašem farmaceutu su ovde od presudnog značaja, no o tome u nekom narednom članku.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

TEKSTOVI OBJAVLJENI NA OVOM SAJTU SU AUTORSKO DELO I ZAJEDNICKO VLASNISTVO VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA I AUTORA TEKSTOVA. DALJA DISTRIBUCIJA TEKSTOVA DOZVOLJENA JE ISKLJUCIVO U NEKOMERCIJALNE SVRHE I UZ JASNO CITIRANJE IZVORA I AUTORA PORUKE, KAO I INTERNET ADRESE NA KOJOJ SE ORIGINAL NALAZI. ZA SVE OSTALE VIDOVE DISTRIBUCIJE, OBAVEZNI STE DA PRETHODNO ZATRAZITE ODOBRENJE OD VLASNIKA GENERACIJARP.WORDPRESS.COM SAJTA ILI AUTORA TEKSTA.

Vitamin C u profilaksi i terapiji

Vitamin C ili askorbinska kiselina je vitamin rastvorljiv u vodi, a prisutan je u svežem voću i povrću. Vitamin C učestvuje u sintezi kolagena, hrskavice, koštanog tkiva, dentina i krvnih kapilara, neophodan za sintezu hemoglobina, za pravilno sazrevanje eritrocita, za metabolizam folne kiseline, kobalta i gvožđa i kao odraz opšte pothranjenosti.

Delimičan nedostatak, tj hipovitaminoza vitamina C manifestuje se gubitkom apetita, umorom, nervozom, bolovima u mišićima i zglobovima, gingivitisom , krvarenjem desni, gubitkom telesne težine, suvom kožom i čestim prehladama. Potpuni nedostatak vitamina C, tj avitaminoza uzrokuje skorbut. Svi pomenuti simptomi hipovitaminoze su još izraženiji uz fragilnost (lomljivi) krvnih sudova i kapilarno krvarenje (petehije). Ako se deficit ne leči dolazi do izraženih krvarenja po koži, mišićima, desnima i unutrašnjim organima što može da dovede do iznenadne smrti.

Best-Vitamin-C-Serum

Povećana potreba za vitaminom C postoji za vreme trudnoće i dojenja, u toku brzog rasta, u toku infekcija i u periodu rekovalescencije. Stare osobe koje se hrane neredovno i ne unose sveže namirnice, izložene su hroničnom nedostatku vitamina C i blažim oblicima hipovitaminoze C. U tim okolnostima treba uzeti vitamin C kao lek ili profilaksu.

Askorbinska kiselina se obično uzima oralno, međutim kada oralna primena nije izvodljiva ili kada se sumnja na malapsorpciju, lek se može davati intramuskularno, intravenski ili subkutano.

Profilaktičke doze su 70-150mg dnevno, a u slučaju skorbuta preporučuje se 300mg do 1g. Da biste poboljšali zarastanje rana, doze od 300 do 500 mg dnevno u toku sedam do deset dana, kako preoperativno i postoperativno, se generalno smatraju adekvatnim. U lečenju opekotina, doze treba regulisati u zavisnosti od obima oštećenja tkiva. Za teške opekotina se preporučuju dnevne doze od 1 do 2 grama. Vitamin C se bolje iskoristi ako se dnevna doza podeli na 2-3 pojedinačne doze.

Osobe koje imaju bubrežne probleme, kamen u bešici, ne trebaju da unose veće količine vitamina C od predloženih. Isto važi i za osobe koje boluju od hemohromatoze i talasemije. Vitamin C ne smeju koristiti osobe koje imaju hiperoksaluriju (povećana koncentracija oksalne kiseline u urinu).

Visoke doze vitamina C mogu izazvati interstinalne smetnje, dijareju, nastanak bubrežnih kamenčića, vrtoglavicu, slabost, crvenilo kože, pojačano mokrenje, mučninu ili povraćanje.Vitamin C potencira neželjena dejstva antikoagulanasa kao što je varfarin, dok hronično uzimanje aspirina, omeprazola i oralnih kontraceptiva može smanjiti status vitamina C.

Bitno je još znati i to da askorbinska kiselina može izazvati pogrešne rezultate kod testova na prisustvo glukoze u urinu (što je vrlo značajn za dijabetičare), kao i za nivo holesterola u krvi, zato je neophodno izbegavati njeno uzimanje u roku od 48-72h pre testiranja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe suplementa, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na suplement, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Grejpfrut i lekovi

Ako je iz Biblijske perspektive zabranjeno voće opisano kao slatka, crvena jabuka, onda bi se iz perspektivne farmacije zabranjeno voće opisalo kao kiseli, narandžasti grejpfrut.
Nedavna istraživanja pokazuju da grejpfrut ili grejpfrutov sok značajno utiču na koncentraciju mnogih lekova datih oralno, pri čemu mogu da nastanu brojni štetni efekti. Interakcije sa različitim
lekovima nastaju posle uzimanja i samo jedne čaše soka, a efekt traje i nekoliko dana. Drugi predstavnici citrusa (narandža, limun) nemaju takve efekte.1901418_437356489729653_567742767_n
Grejpfrut može stupiti u interakcije sa različitim lekovima i dovesti do po život opasnih neželjenih efekata, uključujući abnormalne srčane ritmove, krvarenje u želucu i oštećenje bubrega.
Neophodno je izbegavati istovremeno uzimanje grejpfruta i onih lekova čiju farmakokinetiku menjaju aktivni principi koji se nalaze u tom voću. Lekovi koji mogu da imaju interakciju sa sokom od grejpfruta su antiaritmici (amiodaron) , lekovi za snižavanje holesterola (simvastatin, simvastatin, atorvastatin), blokatori kalcijumovih kanala (verapamil), lekovi za erektilnu disfunkciju (vardenafil, tadalafil, sildenafil) , antimikrobni lekovi (eritromicin,klaritromicin), antihistaminici (feksofenadin, loratadin), estrogeni i oralni kontraceptivi, benzodiazepini, imunosupresivni lekovi, psihijatrijski lekovi..
Grejpfrut može stupiti u interakcije sa različitim lekovima i do 24 sata nakon njegovog uzimanja, zato je jako bitno da izbegavate konzumiranje ovog voća, ako vaš farmaceut ili lekar proceni da može stupiti u interaciju sa lekom koji trenutno uzimate.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne zamenjuje mišljenje stručnjaka. Pre upotrebe leka, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.